Baerle, Peter van (ca. 1485-1518)

Peter van Baerle, heer van Overen, schepen van Roermond, zoon van Emont van Baerle en Eva van Brede, geboren ca. 1485, overleden 30 november 1518

Gehuwd met

Anna van Dursdael, dochter van Rabeth van Dursdael de jonge en Gertrude Kellener, overleden 5 februari 1524

 

Bronnen: 1) archieven.nl, 2) genwiki.nl, 3) archiefroermond.nl, 4) Bijdragen tot de geschiedenis der Graven van Kessel, Ed. Rosenkrantz. In: De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal en Letterkunde, 23e jaargang, 15 maart 1901, no. 5, 5) Genealogie Van Dursdal, Jan Verzijl. In: De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal en Letterkunde, 52e jaargang, maart-april 1932, afl. 2

Op 28 februari 1504 verpandt Kaerle hertog van Gelre voor 200 gld, aan Raebeth van Dursdall den jongen 11 molder rogge, die hij jaarlijks uit zijn goederen in het ambt Montfort verschuldigd is. In margine: “geëxhibeert XVen Decembris anno viftich per den scholtis van Rueremunde Johan van Cruchten ind is dese principaelbrieff rustende bij joffr. Anna van Dorsdall, to Rueremunde wonende”.

Op 19 januari 1510 ‘des negentheen der daechs in den Loemaent’ vindt de deling van nalatenschap plaats tussen Heijnrich van Baerich met diens vrouw Eva van Brede, weduwe van Emont van Baerle, mede voor hun vier kinderen, en Peter en Wilhem van Baerle, zonen van wijlen Emont van Baerle en Eva van Brede. Aansluitend vindt de deling plaats van de nalatenschap tussen de jonkers Peter en Wilhelm van Baerle, broers, kinderen van wijlen Emont van Baerle en diens vrouw Eva van Brede.

Op 20 september 1518 ‘feria secunda post lamberti’ klaagt Peter van Barle, mede namens Thijs van Ruijskamp, Willem van Zwolle en Wolter van Brockt, tegen Johan Bairtschere over een huis in de Brugstraat waarvan Peter als naaste verwant erfgenaam is en volgens stadsrecht heeft beschuld en de koopsom aan Johan heeft aangeboden, wat Johan niet aanvaardde. Johan zegt dat het huis aan hem gegeven is en op schenking ligt geen recht van beschudden. Derick Ruijscamp verklaart het huis aan Johan Bairschere verkocht te hebben voor 15 gulden en dat geld ontvangen te hebben. Daarna kwam Johan bij hem op de markt en zei ‘lieve Derick, dit mucht ungenuechte inbrengen, soe wer eenen meijnonge dat ir euch duijt guet gheeft’. Op het pand rustte echter vruchtgebruik. Volgens schepenen kan Johan niet over het goed beschikken omdat het een vruchtgebruiker heeft. Peter wordt de vordering ontzegd, vonnis 1519.

Op 4 augustus 1522 wordt in St. Odilienberg Christoffer van Dursdael, ten behoeve van zijn zus, weduwe van Peter van Bairle, beleend met goed en hof te Overen onder de jurisdictie van Odilienberge gelegen.

Op 11 mei 1535 vindt te Roermond de deling plaats van goederen uit de nalatenschap van Peter van Baerle tussen de kinderen Emont van Baerle en Eva van Baerle. Eva verkrijgt onder andere de hof Westering te Maasbree. Getuigen zijn Rabet van Dursdael, grootvader, Jan Moreel, Henrick, Christoffer, Arnt en Wijnand van Dursdael, ooms, Derick van Cruchten, schout van Roermond, Dederick Houfft, Lambert van Cruchten en Mechteld van Cruchten, weduwe.

 

Uit dit huwelijk:

Eva van Baerle, geboren 21 december 1512, overleden 25 januari 1540. Gehuwd in 1529 met Johan van Lom, overleden 1563

Emont van Baerle

Simon van Baerle, ondertekende in 1565 het Verbond der Edelen