Amerongen, Steven van (ca. 1575-<1616)

Steven van Amerongen, jonkheer, zoon van Johan Gevertsz van Amerongen en Francisca van Diepholt, geboren ca. 1575, overleden < 8 juni 1616

Gehuwd met

Margareta van Schuijren van der Horst, dochter van Evert van Schuijren ter Horst en Veronica Knipping tot Mathena

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) hogenda.nl, 5) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1590-1602, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651

Op 22 januari 1597 benoemt Steven van Amerongen, zoon van Jan van Amerongen Gevertsz en Fransisca van Diepholt, Philips Hadderman, stiefvader, om land en hofstede in Zegvelderbroek te verhuren, te verkopen of te bezwaren en de opbrengst te gebruiken voor de afbetaling van zijn schulden.

Op 23 juni 1598 cederen Steven van Amerongen en zijn broer Coenraet van Amerongen aan Jacob Gerritsz, wonende in Segvelt in het Sticht van Utrecht 14 morgen 3 hont aldaar gelegen.

Op 8 juli 1600 draagt Steeven van Amerongen, out omtrent 25 jaren, zoon van Johan van Amerongen Geraertsz en Maria van Diepholt, twee lijftrenten op de stads- en statenimposten belegd door zijn grootvader Gevert van Amerongen, over aan Johan Foeijt Jansz. Met procuratie op Coenraert van Amerongen, comparants broer, tot transport van de lijfrenten akte gepasseerd ten sterfhuize van Mechtelt Corlincx aan de Nieuwegracht tegenover de Runnebaan. Getuigen zijn Mathijs Camp, zwager van comparant, en Jacob van Ameronghen, broer van comparant.
Op 26 juli 1600 benoemen de erven van Mechtelt Corlincx genaempt Van Broeckhoven, procureur voor den hove t’ Utrecht Dirck Aertsz van Buijren om te procederen. De genoemde erfgenamen zijn Jacob van Amerongen zoon van Jan van Amerongen Gevertsz neef, Coenraert van Amerongen zoon van Jan van Amerongen Gevertsz neef, Steeven van Amerongen zoon van Jan van Amerongen Gevertsz, Mathijs Camp gehuwd met Soijef van Ameronghen, Michiel Klocker, Maria van Diepholt, en Fransisca van Amerongen.
Op 3 augustus 1600 betalen de erven Philips Jolijns, canonick St. Peters, en Pauwels Soest, advocaet in den hove t’ Uijtrecht, voor uitoefening van executeurschap en tevens onstlag uit executeurschap akte is alleen door notaris ondertekend met vermelding dat de comparanten en getuigen de minuut, geregistreerd in het protocol van de notaris, hebben ondertekend akte gepasseerd te Leerdam met toestemming van Philips Hadderman, drossaard van graafschap Leerdam.
Op 9 augustus 1600 stelt Jacob van Ameronghen, zoon van Jan van Amerongen Gevertsz, zijn testament op. Erfgenamen zijn Fransisca van Amerongen, zuster, Sophia van Amerongen gehuwd met Mathijs Camp, zuster, Coenraert van Amerongen, broer, Steeven van Amerongen, broer, Maria van Amerongen gehuwd met Michiel Klocker rechten doctor en sindicus van Aken, zuster, en het onmondige kind van Roeloff van Amerongen, broer. Vier mergen landts uijten bij Wijck bij de hoffstadt Rhiebeeck gaat naar Coenraert van Amerongen, vier mergen landts in De Vaert gaat naar Steeven van Amerongen, en een portie van vier ende twee mergen goets, huijsinge, hoffstadt en bomgaert buijten bij Wijck op Rhiebeeck gaat naar Fransisca van Amerongen. Zijn moeder Fransisca van Diepholt, gehuwd met Philips Hadderman, drossaard te Leerdam, krijgt lijftocht in plaats van legitieme portie. Dit testament zal van kracht zijn indien hij kinderloos overlijdt; indien hij kinderloos en gehuwd overlijdt krijgt zijn weduwe lijftocht na overlijden van zijn moeder.
Op 24 september 1600 stelt Fransose van Amerongen een codicil op. Indien zij kinderloos sterft krijgt haar broer Jacob van Amerongen een portie in vier mergen landts heerlijckx goets in Vreeswijck anders genaempt de Nije Vaert, en haar broer Steeven van Amerongen een portie in vier mergen landts erffpachtsgoets in Loevenhoudt, buijten bij Utrecht. Eveneens op 24 september 1600 stelt ook Coenraert van Amerongen een codicil op. Indien hij kinderloos sterft krijgt zijn broer een portie in vier mergen landts heerlijckx goets in Vreeswijck anders genaempt de Nije Vaert, en zijn broer Steeven van Amerongen een portie in vier mergen landts erffpachtsgoets in Loevenhoudt.

Op 8 juni 1616 testeren Mr Elbertus Sosius x Jfr Francisca van Amerongen oa op Sosius; zij Jfr Zophia van Amerongen weduwe Jhr Mathijs Camps haar zuster; de kinderen van zaliger Jhr Steven van Amerongen haar broer.

 

Uit dit huwelijk:

Mechtelt Francoise van Amerongen

Willem van Amerongen, overleden december 1617 (overluid 18 december 1617 te Utrecht)