Adriaensz, Saar (ca. 1560->1629)

Saar Adriaensz, zoon van Adriaen NN, geboren ca. 1560, overleden > 21 september 1629

 

Bron: 1) archiefeemland.nl, 2) oudscherpenzeel.nl

Op 26 augustus 1609 zijn Jan Ariaenszn en Saer Adriaenszn getuigen voor de bruid Geertgen Jansdr bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Jan Aertszn.

Op 24 januari 1610 zijn Saer Ariszn en Albert Albertszn vanwege Jan Ariszn voor zijn dochter, getuige voor de bruid Aeltgen Jans bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Reijer Loochzn Taets.

Op 3 maart 1612 staan Saer Adriaenszn en Vranck Thoniszn borg voor Jan Saren en Atris Vrancken voor de huur van een erf te Leusden.

Op 1 september 1615 verkoopt Mr. Lodewijck van Mulenborch, als erfgenaam van mr. Lovinus Botter, aan Willem Thonisz en zijn huijsfrouw, noch ’t achtste deel van 2 percelen land gelegen in den eijngen aan den berch, mede ten tijde des koops bij Saer Adriaensz in huur gebruikt en liggende gemeen als voren.

Op 26 april 1628 verkopen Saer Adriaensz, wonend te Darthuizen, Dirck Saren en Aert Gerritsz voor henzelf en voor hun mede-erfgenamen, aan Doctor Cornelius Benignus Sillingh en zijn erven, drie morgen bouwland in de vrijheid van de stad (Amersfoort), vanaf de Isselsesteeg tot aan de Vlasakkers.

Op 28 mei 1628 zijn Saer Adriaenszn, ter ene zijde, en zijn onderstaande zoons en zwagers ter andere zijde, overeengekomen dat de kinderen van Saer Adriaenszn bij deze accoord gaan met de verkoop en transport van 2 dammaten weiland en 3 morgen bouwland gelegen resp. onder Isselt en in de vrijheid van Amersfoort, aan dr. Benignus Sillingh, onder voorwaarde dat de kinderen met z’n achten zullen delen. Zoals ze bij deze verklaren ontvangen en gedeeld te hebben 600 gulden, door koper contant betaald. Zij beloven daarvan aan Saer Adriaenszn ieder jaar de rente van 24 gulden te zullen betalen, waarvan ieder zijn achtste deel betaalt. Het eerste jaar rente zal worden betaald op Onze Lieve Vrouwevaart te Amersfoort 1629 en zo vervolgens ieder jaar zolang Saer Adriaenszn leeft en langer niet. Na zijn overlijden mag ieder zijn ontvangen kapitaal behouden en is van de verdere rentebetaling ontlast. En wie op Vrouwevaart telkens niet heeft betaald, zal zijn rente telkens van iedere termijn die hij in gebreke is gebleven, betalen tegen de 16e penning. Voor wat betreft de andere 600 gulden voor de laatste termijn van de voornoemde kooppenningen die dr. Sillingh in mei 1629 met betalen: deze zal de verkoper ontvangen en daarmee doen wat hij wil. Getekend door: Jan Saren, Adriaen Saren, Aert Gerritsen, Reijer Corneliszn, Saer Adriaenszn, Dirck Saren en Peter Saren. Plus Jan Thonis als man en voogd van Burrichgen Saren en gemerkt door Beruw Aeris als man en voogd van Jannichgen Saren.

Op 21 september 1629 stelt Saer Adriaensz, ziek van lichaam te bedde liggende, wonend te Amersfoort, zijn testament op. Hij vermaakt al zijn bezittingen aan Dirck, Jan, Ariaen en Peter Saren, zijn zonen, Aeltgen, Burrichgen, Henrickgen en Jannichgen Saren, zijn dochters, en bij overlijden van een van hen, aan diens geboort, allen bij gelijke portie. Uitgezonderd dat Dirck Saren, zijn oudste zoon, voor zijn voordeel, 100 gulden zal genieten. Gedaan ter woonplaats van Dirck Saren in de Utrechtsestraat.

Op 24 mei 1653 verkopen Jan Thonisz en zijn vrouw Burchgen Saren, Jannitgen Saren weduwe van Gerrit Thonisz met Jan Thonisz haar zwager en momber, Thonis Jansz schoonouder voor de weduwe en kinderen van Peter Saren waarvan bij koop het recht verkregen en voor Henrickgen Saren weduwe van Reijer Cornelisz en voor de weduwe en kinderen van Adriaen Saren, Jan Jansz Cloot en Marthen Henricksz van Kempen mede voor hemzelf en hun andere broers, zusters en zwagers, namelijk Anna Jans weduwe van Rutger Lambertsz en Aeltgen Jans weduwe van Cornelis Jansz, samen erfgenamen van Dirck Saren voor de ene helft; Reijer Jacobsz voor hemzelf en voor zijn vrouw Fijtgen Alberts. vermits haar indispositie, Annitgen Jacobs weduwe van Henrick Thonisz met Reijer Jacobs als momber, Huijch Jacobsz, Jacob Jacobsz Swaentgen Jacobs, Jannitgen Jacobs, Reijer Petersz en zijn vrouw Fijtgen Lamberts, Reijer Gerritsz en zijn vrouw Mechtelt Willems, Elsgen Peters weduwe van Peter Laforte, Henrick Helmichsz, zilversmid voor Weijmtgen Schappron, Joséna Spijrijncks Hoeck, stiefmoeder van Magdalena Schappron, kinderen van Claes Schappron en Anna Peters, samen erfgenamen van Aeltgen Reijers voor de andere helft, een kamp land genaamd ‘Calenburch’, omtrent anderhalve morgen, in het nieuwe land, aan Jacob Sijmonsz, bleker, zijn vrouw en erfgenamen.

Eveneens op 24 mei 1653 verkopen Jan Thonisz en zijn vrouw Burchgen Saren, Jannitgen Saren weduwe van Gerrit Thonisz met Jan Thonis. haar zwager en momber, Thonis Jansz als kooprecht verkregen van de weduwe en kinderen van Peter Saren, voor hemzelf en voor Henrickgen Saren weduwe van Reijer Cornelisz en voor de weduwe en kinderen van Adriaen Saren, Jan Jansz Cloot en Marthen Henricksz van Kempen voor henzelf en voor hun andere broers en zusters en zwagers, namelijk Anna Jans weduwe van Rutger Lambertsz, Reijer Petersz en Fijtgen Lamberts zijn vrouw, Reijer Gerritsz en Mechtelt Willems zijn vrouw, Elsgen Peters, weduwe van Peter Laforte, en Henrick Helmichsz, zilversmid voor Weijmtgen Schappron en Josina Spijrijncks Hoeck, stiefmoeder van Magdalena Schappron en Anna Peters, samen erfgenamen van Dirck Saren en Aeltgen Reijers, een huis en bergschuur in de Utrechtsestraat aan de zes gezamelijke kinderen van wijlen Jacob Reijersz en Dirckgen Henricks zijn nagelaten weduwe, genaamd Reijer, Huijch en Jacob Jacobsz, en Annitgen, Swaentgen en Jannitgen Jacobs.

 

Kinderen:

Dirck Saren, geboren ca. 1584, overleden 1645-1649. Gehuwd met Aaltje Reijers, overleden 1652-1653

Jan Saren, geboren ca. 1586, overleden < 29 maart 1652. Gehuwd op 30 oktober 1610 voor het gerecht te Leusden met Aeltgen Francken, dochter van Franck Thonisz en Haesgen NN

Aeltgen Saren

Burchgen Saren, geboren ca. 1590, overleden 1653-1660. Gehuwd op 20 november 1611 voor het gerecht te Leusden met Jan Tonis, overleden 1653-1660

Hendrickgen Saren, geboren ca. 1592, overleden > 24 mei 1653. Gehuwd met Reijer Cornelisz, knecht van Gerrit Hendriksz (1612), geboren 1592, overleden < 29 maart 1652

Jannichgen Saren, geboren ca. 1594, overleden > 24 mei 1653. Gehuwd op 29 maart 1616 voor het gerecht te Leusden met Bernt Guertsz, geboren te Nijkerk. Gehuwd op 22 januari 1647 voor het gerecht te Soest met Gerrit Thonisz, overleden 1647-1652

Adriaan Saren

Peter Saren, geboren ca. 1598, overleden 1649-1651. Gehuwd met Aeltjen Wouters, overleden < 10 september 1651