NN, Adriaen

Adriaen NN

 

Bronnen: 1) archiefeemland.nl, 2) oudscherpenzeel.nl

Op 26 augustus 1609 zijn Jan Ariaenszn en Saer Adriaenszn getuigen voor de bruid Geertgen Jansdr bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Jan Aertszn. De bruidegom brengt in alle goederen die hij tegenwoordig bezit, gewaardeerd op 800 gulden, boven hetgeen hij zijn onmondige kinderen tot hun mondige jaren beloofd heeft, op de lasten van zijn kinderen groot te brengen tot hun mondige jaren. Daartegen brengt de bruid in al de goederen, roerende en huisraad die zij heeft, gewaardeerd op 200 carolus gulden. Als één van hen beiden overlijdt zonder kind(eren) na te laten, dan gaan deze goederen terug naar de zijde waarvan ze gekomen zijn. Als de bruidegom vóór de bruid overlijdt, dan zal zij 50 gulden ontvangen uit zijn goederen. Winst en verlies is half om half.

Op 24 januari 1610 zijn Saer Ariszn en Albert Albertszn vanwege Jan Ariszn voor zijn dochter, getuige voor de bruid Aeltgen Jans bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Reijer Loochzn Taets. De bruidegom brengt in alle goederen, zowel roerende als onroerende, renten, actiën en credieten, in- en uitschulden, die hij tegenwoordig heeft en die hem toebehoren boven de goederen die volgens boedelscheiding naar zijn voorkind gaan. De bruid brengt in alle goederen die zij tegenwoordig heeft, deels door haar bijeen gebracht en deels geërfd door het overlijden van haar moeder. Bij overlijden zonder kinderen of als kinderen ook overlijden zonder kinderen, dan zal de helft van de goederen gaan naar de zijde van de bruidegom en de andere helft naar de zijde van de bruid. Winst en verlies zijn half om half. De bruid zal haar cleynodiën en bruidschat en clederen tot haar lijf behorende, vooruit nemen. 

 

Kinderen:

Jan Adriaensz

Saar Adriaensz