Arch, Aert Gerritsz van (ca. 1585-<1652)

Aert Gerritsz van Arch, bombasijnwerker, geboren ca. 1585, overleden < 12 mei 1652

Gehuwd op 9 april 1611 voor het gerecht te Leusden (#) met

Aeltgen Saren, dochter van Saar Adriaensz, geboren ca. 1588, overleden 1643-1652

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 4 mei 1619 koopt Aert Gerritsz een huis, hof en hofstede op de Breestraat van Jan Cock Schotman en zijn vrouw Jacomina Jans. Belast met een hoofdsom 250 gulden toekomende de Onze Lieve Vrouwekapel.

Op 26 april 1628 verkopen Saer Adriaensz, wonend te Darthuizen, Dirck Saren en Aert Gerritsz voor henzelf en voor hun mede-erfgenamen drie morgen bouwland in de vrijheid van de stad, vanaf de Isselsesteeg tot aan de Vlasakkers aan Doctor Cornelius Benignus Sillingh en zijn erven.
Op 28 mei 1628 zijn Saer Adriaenszn, ter ene zijde, en zijn onderstaande zoons en zwagers ter andere zijde, overeengekomen dat de kinderen van Saer Adriaenszn bij deze accoord gaan met de verkoop en transport van 2 dammaten weiland en 3 morgen bouwland gelegen resp. onder Isselt en in de vrijheid van Amersfoort, aan dr. Benignus Sillingh, onder voorwaarde dat de kinderen met z’n achten zullen delen. Zoals ze bij deze verklaren ontvangen en gedeeld te hebben 600 gulden, door koper contant betaald. Zij beloven daarvan aan Saer Adriaenszn ieder jaar de rente van 24 gulden te zullen betalen, waarvan ieder zijn achtste deel betaalt. Het eerste jaar rente zal worden betaald op Onze Lieve Vrouwevaart te Amersfoort 1629 en zo vervolgens ieder jaar zolang Saer Adriaenszn leeft en langer niet. Na zijn overlijden mag ieder zijn ontvangen kapitaal behouden en is van de verdere rentebetaling ontlast. En wie op Vrouwevaart telkens niet heeft betaald, zal zijn rente telkens van iedere termijn die hij in gebreke is gebleven, betalen tegen de 16e penning. Voor wat betreft de andere 600 gulden voor de laatste termijn van de voornoemde kooppenningen die dr. Sillingh in mei 1629 met betalen: deze zal de verkoper ontvangen en daarmee doen wat hij wil. Getekend door: Jan Saren, Adriaen Saren, Aert Gerritsen, Reijer Corneliszn, Saer Adriaenszn, Dirck Saren en Peter Saren. Plus Jan Thonis als man en voogd van Burrichgen Saren en gemerkt door Beruw Aeris als man en voogd van Jannichgen Saren.

Op 12 mei 1652 verkopen Jan Kloot de Jonghe en zijn vrouw Annitgen Aerts van Arch, Cornelis Veen en zijn vrouw Aeltgen Aerts van Arch, Cornelis Jansz en zijn vrouw Marritgen Aerts van Arch, Marten Henricxsz van Kempen en zijn vrouw Gerritgen Aerts van Arch, Gerrit Jordensz en zijn vrouw Weijmtgen Aerts van Arch, allen voor henzelf, en Jan Henricxsz Kloot, de voornoemde Jan Kloot de Jonghe en Marten Henricx van Kempen als momber van de onmondige kinderen van wijlen Gerrit Aertsz van Arch en Geesken Kloot, samen erfgenamen van Aert Gerritsz van Arch en Aeltgen Saaren in leven echtgenoten, een huis, hof en hofstede op de Breestraat, waarin Aert Gerritsz van Arch en zijn vrouw overleden zijn, aan Johan Jansz Schothorst en Sara Aerts van Arch zijn vrouw, mede-erfgenamen, in mindering van hun hereditaire portie.

Op 24 mei 1653 verkopen Jan Thonisz en zijn vrouw Burchgen Saren, Jannitgen Saren weduwe van Gerrit Thonisz met Jan Thonisz haar zwager en momber, Thonis Jansz schoonouder voor de weduwe en kinderen van Peter Saren waarvan bij koop het recht verkregen en voor Henrickgen Saren weduwe van Reijer Cornelisz en voor de weduwe en kinderen van Adriaen Saren, Jan Jansz Cloot en Marthen Henricksz van Kempen mede voor hemzelf en hun andere broers, zusters en zwagers, namelijk Anna Jans weduwe van Rutger Lambertsz en Aeltgen Jans weduwe van Cornelis Jansz, samen erfgenamen van Dirck Saren voor de ene helft; Reijer Jacobsz voor hemzelf en voor zijn vrouw Fijtgen Alberts. vermits haar indispositie, Annitgen Jacobs weduwe van Henrick Thonisz met Reijer Jacobs als momber, Huijch Jacobsz, Jacob Jacobsz Swaentgen Jacobs, Jannitgen Jacobs, Reijer Petersz en zijn vrouw Fijtgen Lamberts, Reijer Gerritsz en zijn vrouw Mechtelt Willems, Elsgen Peters weduwe van Peter Laforte, Henrick Helmichsz, zilversmid voor Weijmtgen Schappron, Joséna Spijrijncks Hoeck, stiefmoeder van Magdalena Schappron, kinderen van Claes Schappron en Anna Peters, samen erfgenamen van Aeltgen Reijers voor de andere helft, een kamp land genaamd ‘Calenburch’, omtrent anderhalve morgen, in het nieuwe land, aan Jacob Sijmonsz, bleker, zijn vrouw en erfgenamen.

Eveneens op 24 mei 1653 verkopen Jan Thonisz en zijn vrouw Burchgen Saren, Jannitgen Saren weduwe van Gerrit Thonisz met Jan Thonis. haar zwager en momber, Thonis Jansz als kooprecht verkregen van de weduwe en kinderen van Peter Saren, voor hemzelf en voor Henrickgen Saren weduwe van Reijer Cornelisz en voor de weduwe en kinderen van Adriaen Saren, Jan Jansz Cloot en Marthen Henricksz van Kempen voor henzelf en voor hun andere broers en zusters en zwagers, namelijk Anna Jans weduwe van Rutger Lambertsz, Reijer Petersz en Fijtgen Lamberts zijn vrouw, Reijer Gerritsz en Mechtelt Willems zijn vrouw, Elsgen Peters, weduwe van Peter Laforte, en Henrick Helmichsz, zilversmid voor Weijmtgen Schappron en Josina Spijrijncks Hoeck, stiefmoeder van Magdalena Schappron en Anna Peters, samen erfgenamen van Dirck Saren en Aeltgen Reijers, een huis en bergschuur in de Utrechtsestraat aan de zes gezamelijke kinderen van wijlen Jacob Reijersz en Dirckgen Henricks zijn nagelaten weduwe, genaamd Reijer, Huijch en Jacob Jacobsz, en Annitgen, Swaentgen en Jannitgen Jacobs.

Op 21 november 1653 verkopen Jan Jansen Cloot als man en voogd van Annitgen Aris, Aeltgen Aerts weduwe van Cornelis Veen, Cornelis Jansen de Lange als man en voogd van Marritgen Aerts, Marten Henrickzen als man en voogd van Gerritgen Aerts, Gerrit Jordanus als man en voogd van Weijmtjen Aerts, Jan Jansen Schothorst als man en voogd van Sara Aerts, voor henzelf en tezamen voor de onmondige kinderen van Gerrit Aertzen, samen erfgenamen van Aert Gerritsen van Argh en Aeltgen Saren in leven echtgenoten, een huis, hof en hofstede en schuur aan de Weverssingel aan Dirck Jansen, bleker, zijn vrouw en hun erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

Aeltgen Aerts van Arch. Gehuwd met Cornelis Jansz Veen, overleden 1652-1653

Anneken Aerts van Arch

Gerrit Aertsen

Gerritgen Aerts van Arch, overleden 1685-1687. Ondertrouwd 10 april 1641 en gehuwd 26 april 1641 te Amersfoort met Marten Henricxsz van Kempen, diaken van de remonstrantse gemeente te Amersfoort (1643), overleden > 18 april 1701

Marritgen Aerts van Arch. Ondertrouwd 7 mei 1642 en gehuwd 22 mei 1642 te Amersfoort met Cornelis Jansz de Lange

Weijmtgen Aerts van Arch, overleden > 12 augustus 1659. Ondertrouwd 26 april 1645 en gehuwd 11 mei 1645 te Amersfoort met Gerrit Jordensz, boomzijdewever, zoon van Jorden Rijcsz en Gerardgen Henricx, geboren te Lunteren

Sara Aerts van Arch, overleden > 13 oktober 1685. Gehuwd met Johan Jansz Schothorst, overleden > 13 oktober 1685