Zijl, Cornelis Jansz van (ca. 1622-1687)

Cornelis Jansz van Zijl, timmerman, burgemeester en schepen van Benschop, zoon van Jan Cornelisz van Zijl en Catharina Gerrits Crieck, geboren ca. 1622 te Jaarsveld, overleden 16 mei 1687 te Benschop en begraven 21 mei 1687 in de kerk te Benschop (#)

Ondertrouwd op 7 februari 1647 te Jaarsveld (#) en gehuwd op 14 maart 1647 te Benschop (#) met

Hilligje Aarts de Lange, dochter van Aert Willemsz de Lange en Aefje Barts Rietveld, geboren ca. 1622 te Benschop, overleden 5 juli 1676 te Benschop en begraven 11 juli 1676 in de kerk te Benschop (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Geslachten uit Zuid-West Utrecht. Van Zijll (Benschop-Jaarsveld), E. van Alpen. In: Gens Nostra, jaargang 26 (1971), pag. 303-306, 3) hogenda.nl, 4) Gezinsklapper Benschop / Polsbroek, H. de Bruin & A.W. den Hartogh-Zijderveld, juni 2018, 5) Jaarsveld, Oud-Rechterlijkarchief 1653-1660, T. Oskam

NB: In bovengenoemde gezinsklapper wordt verwezen naar de publicatie in Gens Nostra. In beide is een dochter Hillighje genoemd, gedoopt op 30 juni 1659 te Benschop. In het doopboek van Benschop is deze doop echter niet terug te vinden.

Op 25 december 1650 zijn Cornelis Jansen van Zijl en Hilltgen Aert Lange vermeld in het lidmatenregister van Jaarsveld.

Op 14 augustus 1659 compareerde Cornelis Jansen van Zijl voor hem zelf voor een derde part, Huijbert Strick als getrouwd hebbend Aeltgen Jans voor een gelijk derde part, mitsgaders Jan Jansen Bode als vader en de voors. Van Zijl als oom en bloedvoogd over de kinderen verwekt aan Pietertgen Jansdr voor het resterende derde part, allen kinderen en kindskinderen en dienvolgend universele erfgenamen van wijlen Jan Cornelisz van Zijl en Trijntgen Gerritsdr, beide zaliger. Dewelke in die qualite hebben getransporteerd aan Michiel Evertsz zeker huis en erf staande en gelegen ontrent de driesprong, strekkende van de Graafse wetering tot de nieuwe vaart van Lopik toe. Daar boven de zelve Jan Jansen en beneden Cornelis Jansen Posthoorn. Zijnde vrij van hoge dijk en gemeenlands ongelden. Zij bekennen betaald te zijn met de som van 240 gld. contant en met een coopcedulle van eveneens 240 gld., te betalen mei aanstaande. 

 

Uit dit huwelijk:

Aefje Cornelis van Zijl

Catharina Cornelis van Zijl

Johannes Cornelisz van Zeijl, timmerman, molenmaker, kerkmeester te Benschop (1690-1691), geboren ca. 1657. Ondertrouwd op 1 juni 1684 te Benschop en gehuwd te Schalkwijk met Jannechie Teunis van der Veer, geboren ca. 1657 te Schalkwijk

Aert Cornelisz van Zijl, geboren ca. 1658, overleden op 17 maart 1730 ten huize van zijn dochter Neeltje te Benschop en begraven 25 maart 1730 in de kerk te Benschop. Gehuwd op 8 augustus 1680 te Benschop met Geertje Ariens de Coole, dochter van Arien Huijgen Egmont en Hillichje Leenarts Rietvelt, gedoopt 6 augustus 1654 te Benschop, overleden > 9 december 1705

Cornelia Cornelis van Zijl, (?) gedoopt 13 november 1659 te Benschop, overleden 30 januari 1675 en begraven 4 februari 1675 te Benschop

Pieternella Cornelis van Zijl, geboren ca. 1660, overleden 24 december 1717 en begraven 3 januari 1718 te Benschop. Gehuwd op 11 november 1683 te Benschop met Jacobus Willemsz van der Kleij, zoon van Willem Jansz van der Kleij en Marrichje Jans, gedoopt 26 februari 1660 te Benschop, overleden > 31 mei 1725

7  (?) Margrietje Cornelis, gedoopt 23 maart 1662 te Benschop