Winter, Roelof Claasz de (->1666)

Roelof Claasz de Winter, zoon van Claes Pietersz de Winter, overleden > 20 februari 1666

 

Bron: 1) archief.zaanstad.nl, 2) Assendelft, register van transportakten 1638-1641. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2007. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 3) Assendelft, register van transportakten 1641-1646. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft , inv.nr. 2008. Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras, 4) velehanden.nl, 5) Transcriptie ORA Assendelft 1647-1653, 6) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 7) Transcriptie ORA Assendelft 1659-1666, 8) oijevaar.info

Op 19 februari 1638 verkoopt Claes Willemsz, onse buervrijer, soo voor hem selven ende voor Anna Claes sijn moeder ende voor sijn suster aen Roeloff Claes de Winter, 250 roeden in een stucke lants genaemt het ‘Leege Meedie’ leggende in Heindrick Gijsen weer gemeen ende onverdeelt met de cooper, voor de somme van f 291-7.

Op 4 maart 1639 verkoopt Roelof Claasz de Winter voor f 674 aan Claas Jan Huijgen, buurvrijer, een stuk land genaamd ‘het leege Meetje’, 504 roe in Heijnrick Gijsen weer.

Op 10 mei 1644 koopt Roelof Claasz de Winter van Jan Claasz Keijt akkerland groot 200 roe in Gravenweer.

Op 8 februari 1647 verkoopt Engel Cornelisz aan Roeloff Claesz Winter een stuckje landt genaemt de Kampen op de Moolensloot groot 322 roeden met hypotheek ƒ 644.

Op 13 mei 1649 verkopen Garbrant Pietersz Keijser, Roeloff Claesz de Winter en Claes Jansz Vinck als oomen en voogden van Marij Jansdr nagelaten dochter van Jan Claesz de Winter aan Jan Maertsz Gael een stuckje landts tot een worff met de voet gestoten leggende aen voorn. cooper sijn huijs voor ƒ 125.

Op 7 maart 1657 verkoopt Pieter Jansz Vries aan Roeloff Claesz de Winter een huijs en erff inde Molenbuert met hypotheek ƒ 1230.

Op 20 februari 1666 verkopen Jasper Jansz en Jan Aldertsz met de weesmeesteren als oppervoochden van Meijnsje Jans en de kinderen van Claes Dirck Niels aan Engel Dircxsz Mol een vierde part in een Hennipcloppermolen staende op de molensloot op het lant toebehoorende aan Roeloff Claesz de Winter voor ƒ 114.

 

Kinderen:

Crelis Roelofsz de Winter

Haasje Roele de Winter

Jasper Roelofsz de Winter, overleden juni 1698 (impost 6 juni 1698 te Assendelft). Gehuwd op 11 januari 1668 RK te Assendelft (get: Duifje Jans, Aagtje Cornelis) met Trijn Dirks