Spruite, Klaas Jansz (ca. 1655-1719)

Klaas Jansz Spruite, zoon van Jan Claesz Spruite, geboren ca. 1655, overleden april 1719 (impost 3 april 1719 te Assendelft) (#)

Ondertrouwd op 9 april 1679 en gehuwd op 28 april 1679 voor het gerecht (#) en gehuwd op 23 april 1679 RK te Assendelft met

Haasje Roele de Winter, dochter van Roelof Claasz de Winter, geboren ca. 1660, overleden april 1714 (impost 27 april 1714 te Assendelft) (#)

 

Bron: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1677-1684, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1701-1711

Op 10 maart 1683 verkoopt Claes Dircksz Mol cum socijs aan Claes Jansz Spruijt een stuck landt genaemt de Booveeg in Pieters weer groot achter Willem Gerritsz groot 594 roeden. Op 15 maart 1684 verkoopt Roeloff Cornelisz Feber aan Claes Jansz Spruijt een stuck landt genaemt de Boveeg in de Moolenbuert groot 1286 roeden.

Op 15 april 1701 transporteren Cornelis Pietersz Barenden ende Garbrant Pieter Barende als voogden over de kinderen van Jan Pietersz Barend en Duijfje Pieters sijn wedue, aen Pieter Jacobsz Foor wonende tot Crommenie, een stuck land genaemt ‘Schouten meed’ groot 1572 roeden met een last van f 25 sjaers aan Claes Jansz Spruijt soo lang zijn soon Roelof Claes in leven sijde. Op 3 maart 1702 verkoopt Claes Jansz Spruijt en voor sijn broeder en susters aen Gerrit Heijndricksz Konnink een stuck landt genaemt de Middel ven groot 1256 roeden. Op dito verkoopt Claes Jansz Spruijt en voor sijn broeder en susters aen Jan Sijmonsz de Konink de oude en Jan Sijmonsz de Koninck de jong een derde part in een huijs metten erve int Noortend. Op 15 september 1702 verkoopt Cornelis Jansz Spruijt als erfgenamen van Cornelis ….. aen Claes Jansz Spruijt sijn broeder een huijs staende leggende int Noortend.

Op 12 juni 1705 verkoopt Claas Dircksz Eck aen Claes Jansz Spruijt en Jan Gerritsz Al ende Jasper Arisz Visser tot Wessanen een huijs metten erve staende alhier. Op 20 mei 1707 verkoopt de weduwe van Willem Claasz Mighielen, nu getrouwt met Gijsbert Dircksz Visser op Sardam, aan Claas Jansz Spruijt een stuck lant genaemt de Ven in Sijmon Tijtenweer groot 1553 roeden.

Op 17 april 1708 verkopen de kinderen van Willem Gerritsz aan Claes Jansz Spruijt een stuck lant genaemt de uijter Marken in Steffen weer groodt 714 roeden. Op 20 april 1708 verkoopt Adriaen Jansz Al van Wessanen aen Claes Jansz Spruijt een stuck lant genaemt de Marken in Zijmen Tijten weer groot 1054 roeden. Op 19 augustus 1708 verkoopt Cornelis Jansz Spruijt aan Claes Jansz Spruijt de buijtkaijck in Willem Gerritsz weer groot 1976 roeden. Op 12 april 1709 verkoopt Claas Jansz Spruijt aan Jan Jansz Paertjes een stuck lant genaemt de uijtterven groot 1248 roeden.

Op 13 juni 1710 verkoopt Claas Jansz Spruijt als voogt over het kind van Jan Jansz Klauw aan Jan Willemsz Harn 2/3 part in een stukje lant genaemt De Marken groot in geheel 1918 roeden. Op 6 maart 1711 heeft Claas Spruijten en voor Maritie Miggielen geschonken aan Cornelis Heijndriksz het Schaeppen campie groot 104 roeden en de helft van de vijf campen groot 335,5 roeden.

 

Uit dit huwelijk:

Roelof Klaasz Spruite, gedoopt 11 december 1679 RK te Assendelft (get: Jaspar Roelofsz), overleden > 3 maart 1750. Ondertrouwd op 5 augustus 1714 en gehuwd op 29 augustus 1714 voor het gerecht en op 19 augustus 1714 RK te Assendelft met Jannetje Heijndricks Gaal, dochter van Hendrik Jansz Gaal en Guurtje Cornelis, geboren ca. 1690. Ondertrouwd op 13 augustus 1730 en gehuwd op 9 september 1730 voor het gerecht en RK te Assendelft met Antje Klaas

Crelis Klaasz Spruite, gedoopt 5 november 1681 RK te Assendelft (get: Anna Crelis), overleden april 1726 (impost 6 april 1726 te Assendelft)

Maartje Klaas Spruite, gedoopt 27 november 1683 RK te Assendleft (get: Meinsje Crelis), overleden 1683-1695

Maria Klaas Spruite, gedoopt 11 november 1695 RK te Assendelft (get: Trijn Spruite), overleden 1695-1699

Jacob Claesz Spruijt

Maartje Klaas Spruite, gedoopt 16 september 1699 RK te Assendelft (get: Aagt Jaspers), begraven 24 april 1766 te Assendelft. Ondertrouwd op 24 januari 1723 en gehuwd op 12 februari 1723 voor het gerecht en 7 februari RK (get: Neeltje Claes de Wit, Baefje Jans) te Assendelft met Sijmen Janssen Kroon, zoon van Jan Gerritsz Jak en Neeltje Klaas Boerejong, gedoopt 23 september 1699 RK te Assendelft, overleden augustus-september 1755 (aangegeven 2 september 1755 te Assendelft)