Winter, Claes Pietersz de (->1638)

Claes Pietersz de Winter, overleden > 7 november 1638

 

Bron: 1) Assendelft, register van transportakten 1634-1638. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2006. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum, 2) ooijevaar.info

Op 2 september 1634 vindt de verkoop plaats van 6488 roeden vijf voeten lants affgedolven van verschaijden parceelen lants wesende nu tegenwoordich den Twischdijck, streckende van Nauwertnae aff tot de banschaijt van Crommenie, aen de Hooftingelanden, Dijckgraeff ende Hemraeden vande Schermer door de landeijgenaren, waaronder Pieter Claesz de Winter voor Claes Pietersz sijn vader ende Anna Claes sijn moije.

Op 29 maart 1642 verkoopt  Jan Claasz de Winter, zich sterk makend voor Roelof en Anna Claas, zijn broer en zus, als voor de weduwe en kinderen van Pieter Claasz zijn overleden broer, aan Pieter Henrdriksz een huis en erf in de Molenbuurt.

 

Kinderen:

Pieter Claasz de Winter, geboren ca. 1600, overleden 1636-1637. Gehuwd met Marij Claas

Jan Claasz de Winter, overleden 1646-1649. Gehuwd < 1632 met Trijn Rengers

Roelof Claasz de Winter

Anna Claas de Winter, overleden > 23 maart 1678. Gehuwd met Gerbrant Pietersz Keijser, overleden 13 maart-14 juni 1654