Willemsz, Anthonis (-1552)

Anthonis Willemsz, zoon van (?) Willem Henrickx en Janna van Zijll, overleden (?) 15 juni-2 augustus 1552

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Bij de opmetingen van de Lekdijk op 5 januari 1523 is vermeld:

  • 254: Capittel van Wijck 6 m, B Anthonis Willemsz,
  • 257: Eelgis Willemz slootmaecker te Utrecht 2 m, B Thonis Willemsz.

In 1529 gebruikt Cornelis Dirckx (andere hand erbij: Bock) ook 1/3e deel (7½ m) dat Tonis Willemsz (andere hand erbij: Roitbart) bruijckte.

In de ‘Rekeninghe ende bewijss van Peter Aelbertss als heemraedt des landts ende gherechte van Wijck uit 1540-1541 is vermeld: Anthonis Willemss van Aert Woutss kijnder iiii ½ mergen, van Joest van Lent ii hondt, van Wouter Roeloffs vii hondt – facit vi mergen.

Op 15 juni 1552 compareert voor schout en schepenen van Wijk bij Duurstede Anthonis Willemsz en transporteert op Jorifaes van Hollant 1 Rij.Gu jaerl wt huijs aen de Lueterstraet streckend aen Jan van Wycks erfg.
Op 2 augustus 1552 compareren voor schout en schepenen van Wijk bij Duurstede Heijnrick Anthonisz, Claes Jansz x Belij, Jacob IJsbrantsz x huisvrouw Adriana Anthonis Willemsdr, en transporteren op Dirck Woutersz een huijs hen aanbestorven bij dode van Margriet Willem die Cuijpersdr en dat Dirck Woutersz zelf bewoent, inde Stroestraet, streckend lijnrecht aen Thomas Maess erff toe, belast met 1½ st jrl t.b.v. de keijserl. majesteijt.

 

Kinderen:

Heijnrick Anthonisz

Belij Anthonis. Gehuwd met Claes Jansz

Adriana Anthonis Willems