IJsbrantsz, Jacob

Jacob IJsbrantsz

Gehuwd met

Adriana Anthonis Willems, dochter van Anthonis Willemsz

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 2 augustus 1552 compareert voor schout en schepenen van Wijk bij Duurstede Heijnrick Anthonisz, Claes Jansz x Belij, Jacob IJsbrantsz x huisvrouw Adriana Anthonis Willemsdr, en transporteren op Dirck Woutersz een huijs hen aanbestorven bij dode van Margriet Willem die Cuijpersdr en dat Dirck Woutersz zelf bewoent, inde Stroestraet, streckend lijnrecht aen Thomas Maess erff toe, belast met 1½ st jrl t.b.v. de keijserl. majesteijt.

Op 12 september 1628 legateert Willemtgen Jacobsdr huijsvrouw van Cornelis Cornelisz den Roijen molenaer te Lauwenrecht. Zij legateert Mathijs IJsbrantsz haar neef, Jacob IJsbrantsz, Adriaentgen IJsbrants weduwe capiteijn Wijborch, Margaretha IJsbrants huijsvrouw van Jan Jacobsz Knijff, Jacob Jansz wonend Amsterdam, Elisabeth Jansdr te Utrecht alle haar neven en nichten.

 

Uit dit huwelijk:

IJsbrant Jacobsz

Willemtgen Jacobs, overleden november 1629 (aangetekend 23 november 1629), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd met Cornelis Aelten. Gehuwd 15 mei 1625 in St. Gertruijdekerk te Utrecht met Cornelis Cornelisz den Roijen, molenaer te Lauwenrecht (Utrecht), overleden > 21 april 1631