Wijckersloot, Hendrick van (1598-1680)

Hendrick van Wijckersloot, lid van de vroedschap van Utrecht (1633-1674), eerste kameraar in de vroedschap van Utrecht (1640-1642, 1660-1662), zoon van Johan Hendricksz van Wijckersloot en Sophia van Voorst, geboren 29 januari 1598 te Utrecht, overleden 13 februari 1680, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd 8 september 1622 en gehuwd 15 september 1622 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met

Catalijna Vosch, dochter van Jan Vosch en Catharina Pierling, geboren ca. 1600, begraven 23 september 1639 in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd 8 augustus 1641 en gehuwd 22 augustus 1641 in de Jacobikerk te Utrecht met

Johanna van Drielenburg, geboren ca. 1595, begraven 24 maart 1645 in de Geertekerk te Utrecht. Ondertrouwd 28 december 1617 en gehuwd 4 januari 1618 in de Geertekerk met Christiaan le Petit, begraven 2 november 1640 in de Buurkerk te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) eliascanneman.nl (mbt Arnoldus van Wijckersloot), 3) Hoffman, William J. “An Armory of American Families of Dutch Descent: Van Wijckersloot–Van Hamel–Vosch.” In The New York Genealogical and Biographical Record, 212-224. 3rd ed. Vol. 65. New York, N.Y.: New York Genealogical and Biographical Society, 1934

Op 9 oktober 1617 koopt Hendrick Jansz van Wijckerslooth een huijs aan de Catharijnestraat OZ bij de Koestraat van Geertruijt Jansz, weduwe van Hendrick Splintersz van Roijen. Belendingen ZW Anthonis Willemsz van Roijen (cuijper) en NW Henrick (de handsager). De plecht bedraagt fl 100 à 6¼%. Op 30 december 1617 koopt hij vervolgens een huijs en hofstede aan de Nieuwstraet WZ t/o de Catharijnekerck van Jan Dircksz van Hattum en Maijchgen Dircx. Belendingen ZW Aert van Steenwijck, NW Jan van Sijll. De plecht bedraagt fl 100 à 6% spruijtende uijt een renteobligatie tbv Petertgen van Wijckersloot en fl 400 tnv Aert van Steenwijck. Ten tijde van hun huwelijk in 1622 woont Hendrick van Wijckersloot in de Winsesteech en Catalijne Vosch aan het St. Janskerckhof. Op 13 mei 1624 verkopen Hendrick en Cathalina het huis aan de Nieuwstraat aan Hendrik’s zwager Willem van Nellesteijn. De plecht bedraagt fl 100 bij Jan Dircxs van Hattum (schrijnwerker) tbv Hendrik van Wijckersloot, 3 december 1617 gepasseerd.

Hendrik en Cathalijne wonen vanaf 1624 ‘onder de houtcopers’ bij de Reguliersbrug, in 1632 ‘op d’oude gragt in de Cruijwagen’, het voormalige huis van Hendrik’s ouders en sinds 1612 eigendom van Hendrik’s broer Cornelis. Hendrick van Wijckersloot en zijn vrouw Catalijne Vosch staan in 1624 vermeld in het lidmatenregister van de gereformeerd kerk.

Op 22 december 1645 sluit Hendrik een lening af van fl 500,- met 5% aan Adriaen Daniëlen Oosterlingh en zijn vrouw Anneken Gerbrandsdr op het huis “Cromhout” aan de westzijde van de Oudegracht tussen de Volre- en Geertruijdenbrug. Er rusten dan al fl 1341,- aan plechten ‘aen verscheijde partijen’. Op 28 juli 1648 verkoopt Hendrick van Wijckersloot een ‘huijsinge, hoffstede OZ Nieuwe Gracht op de hoeck van Zebeeckstraet, achter tot aan een ganck van een huijsinge ten noordzijde’ aan Bartholomeus de Moor. Op het bezit rust een plecht van fl 1000,- ten behoeve van de executeuren van het testament van Hubert Ewout van Buchel en oudteijgen van fl 0,20 ten behoeve van ’t Capittel van St. Jans.

In 1650 loopt een proces voor de schepenen-commissarissen naar aanleiding van den eisch van Jan Claess van Osch tegen Hendrick van Wijckerslooth c.s. betreffende eene schuldvordering van fl 680, 9 stuijvers en 8 penningen. Op 10 juli 1651 leent Hendrik fl 350,- met 5% ‘spruijtende uijt rekening van geleverd hout’ aan Herman Aalbertsz van Deijl en Anneke Frederixdr. De plecht berust op het huis “De Pekketel” en nu “Proefcruijsraampt” aan de westzijde van de Oude Gracht tusschen de Volre- en Geertruijdenbrug.

Op 19 februari 1662 wordt Hendrik eigenaar van 5 plechten van fl 100,- uit de erven van Mr. Joris van Nijevelt ‘elk op een huis van eigenaar Johan Blondel, kistemaecker’ aan de noordzijde van de Salenstraet. In 1667 voeren Hendrik van Wijckersloot en Cornelis van Beeck een proces tegen Anthoni de Goijer, kanunnik van de Dom, waarbij zij de teruggave eisen van twee rentebrieven, vroeger in het bezit geweest van de thesaurie van Oudmunster.

Hendrick treedt op 30 augustus 1671 op als voogd van de kinderen van zijn zoon Johan van Wijckersloot voor de overdracht van een ‘huijsinge en erve’ in de Cruijsstraet ter voldoening van het moederlijk erfdeel in plaats van overdracht van een obligatie van f 1250. Op 28 april 1676 heeft Hendrick een opschrift op het besloten testament laten plaatsen (#). Op 23 februari 1680 komen Hendrick’s kinderen samen bij notaris J. van Paddenburgh voor de opening van het opschrift van het besloten testament van Hendrick (#). De erfgenamen van Hendrick, Johan van Wijckerslooth, oud borgemeester van Rheenen, onmodige kinderen en Thijmen van Wijckerslooth, Arnold van Wijckerslooth en Sophia van Wijckerslooth en haar kinderen, dienen op 19 februari 1680 een protest in dat het begraven van Hendrick van Wijckerslooth geschiedt zonder aanvaarding van de nalatenschap (#).

In 1682 wordt tot tweemaal toe een stadsplecht uit de boedel van de overleden Hendrik van Wijckersloot overgenomen, te weten op 31 januari 1682 door Geertruijd van Solingen, weduwe van Dirck Janss van Swoll, betreffende een plecht van fl 300,- bij Adriaen van Dijck ten behoeve van Hr. Aernt van Buchel, advocaat, en Jonkheer Nicolai van Voorst. Door het overlijden van Nicolai van Voorst kwam Hendrik van Wijckersloot aan het huis, welke op 7 augustus 1681 reeds is verkocht aan Geertruijd van Solingen. Het betreft een huis en brouwerij van Adriaen van Dijck op de Hoge Koornmerckt aan de westzijde van de Oudegracht bij de Weesbrug, genaamd “De Beursse van Amsterdam”. De tweede stadsplecht is op 8 augustus 1682 door Hendrik Roek, betreffende een plecht van fl 700,- ten behoeve van Cornelis Gijsberts van Noord van 24 juni 1628, door Hendrik op 10 september 1666 verkregen van zijn zoon Thijman. De plecht rust op een ‘huijsinge en hoffstede aan de westzijde van de Lange Nieuwstraet op zuijdhoek Brand Oliesteegh (Abraham d’Oliesteegh)’. Eigenaar van het huis is Matthijs van Rhenen, zadelmaker, en Benjamina Roek. Op 16 december 1690 verkopen de erven Hendrick van Wijckerslooth bij openbare verkoping de ‘huijsinge cum annex naest de achterpoorten off uijtgangh van huijsinge de Cruijwagen’ gelegen aan de zuidzijde van Geertenkerkhof (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Johannes van Wijckersloot, medicine doctor, burgemeester van Rhenen, rentmeester van het Agnietenconvent te Rhenen, gedoopt 20 mei 1624 te Utrecht, overleden 21 september 1681. Ondertrouwd op 7 augustus 1653 te Utrecht en gehuwd op 29 augustus 1653 te Bunnik met Aletta van Geesbergen, overleden 26 maart 1669 te Rhenen. Gehuwd op 1 mei 1670 te Rhenen met Maria van Wijck, overleden februari 1708

Thijman van Wijckersloot

Catelijne van Wijckersloot, gedoopt 15 april 1627 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 3 april 1676 in de Geertekerk te Utrecht. Gehuwd op 30 augustus 1659 in het Antoni Gasthuis te Utrecht (get: Egbert van Velthuijsen voor de bruijdegom, Heijdrick van Wijckersloot, de vader door sijn hand en advocaat Terbrugg) met Jacob van Oostweerd, zoon van Henrick Henricksz en Jannichien Cornelis Maasz, gedoopt 26 maart 1637 in de Jacobikerk te Utrecht, overleden 4 september 1705, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Sophia van Wijckersloot, gedoopt 17 juni 1628 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 21 juli 1628 in de Buurkerk te Utrecht

Sophia van Wijckersloot, gedoopt 7 februari 1630 in de Nicolaikerk te Utrecht, overleden september 1710 te Bergen, New Jersey (USA). Ondertrouwd op 12 juli 1652 te Leiden (zijn niet gecompareerd) en gehuwd op 20 juli 1652 in het Antoni Gasthuis te Utrecht met Theodorus van Hamel, secretaris van de kolonie Rensselaerswijck, zoon van Daniel van Hamel en Gertrudis Kuijsten, gedoopt 12 augustus 1628 te ’s Hertogenbosch, overleden 2 juli 1660 te Fort Oranje (USA). Gehuwd met Anthonij Toinel, overleden 1662-1663. Gehuwd in 1663 met Hendrick Abelsz Riddenhausen, zoon van Abel Hendric Riddenhausen, overleden 6 december 1692 te Albany, New York (USA)

Arnoldus van Wijckersloot, gedoopt 16 september 1632 in de Nicolaikerk te Utrecht, overleden 13 oktober 1698 te Altena. Gehuwd 12 oktober 1659 te Nantes (F) met Catharina Wessels, dochter van Johan Wessels en Agneta Angelica, gedoopt 13 september 1643 te Nantes (F), overleden 31 januari 1702 te Altena

Geertruijt van Wijckersloot, gedoopt 2 maart 1634 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 27 mei 1634 in de Buurkerk te Utrecht

Gerard van Wijckersloot, gedoopt 5 juli 1635 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 14 augustus 1635 in de Buurkerk te Utrecht

Aletta van Wijckersloot, gedoopt 22 april 1638 in de Nicolaikerk te Utrecht, begraven 25 maart 1639 in de Geertekerk te Utrecht