Wijck van Velpen, Jan Jansz van (ca. 1395->1470)

Jan Jansz van Wijck van Velpen, zoon van Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen en Ermgaerde NN, geboren ca. 1395, overleden > 1470

Gehuwd met

(?) NN

Gehuwd met

(?) Gouda Wouters Spronckx, dochter van Wouter Spronckx, overleden > 10 november 1472

 

Bronnen: 1) Enkele oudere generaties van het geslacht Van Vulpen te Doorn, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. 26 (1971), 2) razu.nl, 3) NT00061_15. Nadere Toegang op inv. nr 15 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_29. Nadere Toegang op inv. nr 29 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_50. Nadere Toegang op inv. nr 50 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) onsvoorgeslacht.nl, 7) De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677), J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied 6 (2001), ‘Repertorium op de lenen van Gaasbeek’. Uitgeverij Verloren ism de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

NB: Marcel Kemp noemt in zijn artikel in Gens Nostra (1971) Gouda Wouter Spronckxdr uit Werkhoven als echtgenoot van Jan van Wijck. Hun zoon Gherijt Jansz van Wijck zegelt met het geschakeerd kruis, waarmee de afstamming uit de stamreeks Van Velpen wordt onderbouwd. Toch heb ik twijfel over het huwelijk met Gouda en dat ligt in het feit dat Gouda in 1440 wordt beleend na overdracht van haar vader Wouter Spronckx, een echtgenoot Jan van Wijck wordt dan nog niet genoemd. Dat is pas het geval in 1457. Daarentegen is zoon Ghijsbert Jansz van Velpen al in 1438 beleend. In mijn ogen zijn er drie mogelijkheden, namelijk de Jan van Wijck in Werkhoven betreft een andere Jan, het is een tweede huwelijk van ‘onze’ Jan, of Gouda is de vrouw van Jan’s zoon Jan van Wijck. Aangezien dochter Lijsbeth al in 1472 wordt beleend, sluit ik de laatste optie uit. Ik vermoed een tweede huwelijk, maar heb geen bewijs.
De afstamming van Jan Jansz van Wijck is ook nog lastig aangezien er een Jan van Wijck en Jan Gijsbertss naast elkaar bestaan, mogelijk twee broers.

Op 11 september 1414 heeft Johan van Velpen Johanssoen verplagen Ermgaerde sijnre moeder XXV gulden des jaers als Ermairt heeft wt alle sijnre goederen.

In 1419 Ma na St Jansdach doen Claes van Velpen, Dirck van Velpen en Johan van Velpen verstaen dat wi gesamender hant in huerwere ontvingen van St Catherinen die bouwinghe die ic Jan van Velpen voirss gebruickt hebbe voir tien jaar daer voor wij betaelen sullen 25 mudde goets rogge Cloester goet. In kennisse bezegeld bij Jan van Velpen ende voer Claes ende Dirck heeft gesegelt te hoerder bede Jan van Wijc haren brueder.

Tienden van de Dom in Langbroek (diverse benamingen waarvan niet duidelijk is of het Jan Jansz van Wijck van Velpen betreft, zijn vader of iemand anders):

 • 1423 50-3/4 Jan van Broechusen, borgen Jan van Wijc te Doern, Claes Janss van Velpen, Willam van Lochorst; 40-2 Jan van Wijc, borgen Jan van Broechusen Aernts, Gherijt van Velpen, Claes Janss van Velpen; 40-4 Gherijt Gijsbertss van Velpen, borgen Jan van Wijc, Claes van Velpen, Ghijsbert van der Beec
 • 1424 50-2 Jan Ghijsbertss van Velpen; 50-3 Gheriit van Velpen Ghiisberts, borgen Jan van Wijc, Jan Ghiisberts, Gherit van Velpen Henricss; 40-1/2 Jan van Wijc; 40-3 Jan Ghiisberts, borgen Jan van Wijc, Gheriit van Velpen
 • 1425 50-4 Evert Henrickx, borgen Jan van Wijck, Frederic die Beer, Gerijt Gisbertss van Velpen, Gherijt Henrikx van Velpen; 40-1 Jan van Wijck; 40-3 Jan van Wijck, borgen Gerijt Gijsbertss van Velpen, Jan Ghiisberts; 40-4 Gerit Ghijsbertss van Velpen, borgen Jan van Wijc, Evert Henricss, Gerijt Henrics van Velpen
 • 1430 50-3 Jan van Wijck, borgen Florens van Blochoven, Jan Gijsbertss
 • 1432 50-1 Jan van Wijc, borgen Gerrit Gijsberts van Velpen, Gerrit Henricx van Velpen, Evert Henricx; 50-3 Evert Henricss, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijc, Gerrit Henricx van Velpen; 40-1 Gerrit Gijsbertss, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijc; 40-2 Jan van Wijc
 • 1434 50-1 Jan van Vlueten, borgen Jan van Wijck, Mouris Janss, Lubbert van der Brugge (sic)
 • 1435 50-2 Jan van Wijc; 50-4 Gerrit Henrickx, borgen Jan Gijsbertss van Velpen, Evert Henrickx
 • 1436 50-1 Jan Grawert, borgen Jan van Wijc, Elyas van Lochorst
 • 1437 30-1 Gerit Henrickx, borgen Evert Henrickx, Gerit Gijsbertss, Jan van Wijc
 • 1438 40-1 Evert Henrickx, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijck
 • 1440 40-1 Ghijsbert van Wijck, borgen Jan van Wijck, Gerrit van Velpen, Gerrit Gijsbertss
 • 1442 50-4 Jan van Lochorst, borgen Jan van Wijck, Elyas van Lochorst, Aelbert Wouterss; 40-1 Gijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerit Henricx, Evert Henricx; 40-2 Jan van Wijck; 30-2 Peter Bitter, borgen Evert Gerritsz, Jan van Wijck, Willam Claess
 • 1444 50-2 Ghijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Dirc Vos en Herman Geritss
 • 1445 50-4 Elijas van Lochorst, borgen Jan van Lochorst, Jan van Wijck en Korsken Aerntss
 • 1450 50-4 Jan van Wijck, borgen Jan van Wijck Ghijsbertss, Henric van Velpen Geritss, Gerit Geritss; 40-3 Dirc Vos, borgen Jan van Wijck Gijsbertss, Jan van Lochorst Janss, Jan van Voerde Gijsbertss

Tienden van de Dom te Doorn (diverse benamingen waarvan niet duidelijk is of het Jan Jansz van Wijck van Velpen betreft, zijn vader of iemand anders):

 • 1423 DA Jan van Wijc; TU Jan van Broechusen Aerntss, borgen Jan van Wijc te Doern, Claes Jansz van Velpen, Willam van Lochorst
 • 1424 DA Jan van Wijc, borgen Jan van Broechusen, Gheriit Ghijsbertss; TU Jan van Wijck, borgen Jan Ghiisberts, Jan van Broechusen
 • 1426 DA + DO-voert Jan van Wijck, borgen Jan van Broechusen Aerntss, Vrederic die Beer, Ghijsbert Dircs en Gherijt Ghijsberts; TU Jan van Broechusen Aerntss, borgen Jan van Wijck, Jan van Broechusen Evertss; VE Ghisbert Dircss, borgen Jan van Wijck, Godevaert Janss, Aernt Henricss
 • 1428 MA + DA Henric van Zijl, borgen Jan van Wijck, Jan Ghijsberts; DO-voert Henric van Zijl, borgen Jan van Wijck en Jan Ghijsbertss
 • 1429 ME Jacob van Scerpenzeel, borgen Jan van Wijck, Jan Ghijsbertss
 • 1430 MA Henric Bouman, borgen Jan Gijsberts, Godert Bouman, Jan Janss; DA Jan van Broechusen Aerntss, borg Jan van Wijck; TU Jan Gijsberts, borgen Jan van Wijc Sr, Jan van Wijc Jr; VE Tijman Voss, borgen Jan van Wijc, Dirc van der Beec
 • 1432 DA Wouter van Toern, borg Jan van Wijc
 • 1437 TU Jan Ghijsberts, borgen Jan van Wijck, Gerrit Gijsbertss
 • 1438 DA Gerrit Henrickx, borgen Jan van Wijck, Jan Gijsbertss, Aernt van Broechusen; TU Jan Gijsberts, borgen Jan van Wijck, Gerrit Henrickx, Gerrit Gijsberts
 • 1439 TU Jan Gijsbertss, borgen Jan Janss, Gijsbert Janss
 • 1441 MA Aelbert Gerritss, borgen Jan van Wijck, Evert Henricx, Otto Mathijss
 • 1443 DA Jan van Broechusen Aerntss, borgen Jan van Wijck, Gerit Henrickx; TU Gerit Gijsbertss, borgen Jan van Wijck, Gerit Henrickx, Gijsbert van Velpen; VE Evert Geritss, borgen Tijman Wouterss Vos, Jan van Wijck, Willem Claess
 • 1444 TU Jan van Wijck, borgen Aernt Berntss, Gerrit van Velpen, Claes van Schoenoerde
 • 1445 ME Aelbert Gerritsz, borgen Gerijt Helmich, Jan van Wijck, Willem van Bemmel te Doern; TU Gerrit Gijsbertss, borgen Jan van Wijck, Willem Claess en Peter Bitter
 • 1446 DA Aernt Janss van Broechusen, borgen Aernt Berntss, Jan van Wijck; TU Gerit Gijsbertss, borgen Jan van Wijck, Jan Janss, Willem Claess
 • 1449 MA Evert Gerritsz, borgen Jan van Wijc, Ghijsbert van Velpen
 • 1451 ME Evert Henrickx, borgen Jan van Wijck, Dirc van Voerscoten, Aelbert Gerijtsz

Op 1426 Di voor St Johansdach midden Somer voor Johan van Broechusen scoute te Doern, compareert Jfr Beerte die Eersts wijf was van Sterckenborch mit Ghisbert van Sterckenborch hoer soen, en transporteert 2 m gelegen aen Goijerwetering, op St Jan te Utrecht. Over waren Johan van Wijck en Gerijt van Velpen landgenoten en bueren.

In 1430 landerijen van de Dom te Langbroek: Jan Jan Gijsbertssoenss van Velpen 8 m.

Op 14 mei 1432 transporteert Jacob heer te Gaasbeeck de leenweer van een halve hoeve verspreid over Doern en eertijds door Claes Gijsbertss van Velpen in leen bezeten, aan Johan van Wijck Jansz en beleent hem met dit land. Op 25 januari 1438 draagt Jan van Wijck die Jonge janssoen op aan heer Jacob van Gaasbeeck 1 hoeve verspreid liggend te Doorn, waarna beleend wordt Gijsbert van Velpen zijn zoon.

In het overzicht van morgengeld te Doorn uit 1434/1436 is vermeld: Jan van Amerongen van hem zelf 12 Amersfoertse mud rogge en 2½, bruict Jan van Wijendyck 6 Amersfoertse mud, s Jan van Wijck 6 mud, ellic mud 5 cr.

Op 24 januari 1438 is na opdracht door Jan Bor van Amerongen beleend Jan van Wijck die Jonge Janss met 16 m in Langbroek.

In 1440 tienden te Doorn: TU Alfer Henrickx, borgen Willem van Bemael, Herman Evertss in Langbroek en Jan Janss van Velpen sijn stijefsoen.
In 1440 op ‘St Remen en Baven avont’ neemt Gerrit Ghijsbertss in erfpacht van St Barbara en St Laurensgasthuis verschillende stukken land in Doorn. Voor hem zegelt zijn oomzegger Jan van Wiic (Z, geschakeerd kruis).
Op 15 februari 1440 seggen van Jacob heer van Gaesbeeck, Aernt van Amerongen en Jan van Lichtenberch vanwege de stadt Utrecht over het geschil tussen Jan die Wit van Werensteijn en Willam die Wit van Werensteijn en Aernt Jansz ruerende de huse en guede tot Werensteijn bij raide van magen alsse heer Jacob van Bemmel deken tot Wijck, Jan van Wijc, Jan van Rijebeec, Herman van Lewen, Herman van Lewen Stevenssoen en Ghijsbert van Bemmel. Jan zal geen recht doen gelden aan het goed vrsz dat van zijn vader Aernt die Wit was. Aernt Jansz heet ‘neve’ van Jan en Willam vrsz; indertijd was er scheiding van Jfr Agnijese, Willams moeder.

Op 13 juni 1440 is Gouda Wouter Sproncxdr beleend met 1 hoeve onder Werkhoven na opdracht van haar vader. Op 28 maart 1457 dezelfde, nu echtgenote van Jan van Wijck die ook hulde doet.

In 1441 op St Valentiinsavont voor Jan van Broechusen Dircss, rechter te Doern, compareren Ghiisbert ende Eerst van Herdenbroeck gebroeders, en transporteren 1 acker in Doern strekkend in de Goyerwetering, noch 1 acker strekkend in Goyerwetering, en noch 1 acker strekkend in Goijerwetering en metten anderen ent an Stamerwech, op Dirck die Jonghe t.b.v. H.Cruijs vrsz. Over waren Jan Ghijsbertss en Jan van Wijck die int origineel ook zegelden.
Op 20 mei 1441 lijftocht Eerst Taets van Amerongen Janssoen zijn vader Johan van Amerongen aen 1½ hoeve in Tule, kerspel Doern die nu bruken Jan Gijsbertss, Jan van Wijck en Henrick van Zijle. Mede zegelde Dirck van Houdaen voor Ernst sine neve.

In 1442 op St Michielsavont draagt Melis Wten Enghe op dat goet ther Hogerhorst te Doorn op t.b.v. Jan Gijsbertssoen van de Scueren. Over Gerijt van Zulen, Jan van Wijck en Mr Melis van Baest.

Op 15 maart 1443 voor Johan van Broechusen Dircss, hoff en tijnsmeijster tot Manderen, vanwege Ghijsbrecht van Breroede Domproest tUtrecht, compareert Jan Peterss te Manderen en draagt op 1 hoeve te Manderen waarmee nu beleend wordt Jan van Broechusen; mee bezegeld door Jan van Wijc van Velpen en Jan Gijsbertss. Hij zegelt echter met een leliewapen (dus niet geschakeerd kruis).

Op 4 april 1452 voor Johan van Broechusen Dircss richter te Doorn, compareert Jan Taetse en transporteert aan Evert die Jonghe Diricss t.b.v. H.Cruijs gasthuis 2 stukken te Doorn in de maelscap van Velpen te weten 2 ackeren strekkend uijt Goijerwetering te bergewert op aen die Hulde, en een strijp strekkend uijt Goijerwetering aen Stamerwech. Over Jan van Wijck en Claes van Sconoirde.

Op 18 juni 1457 pacht Johan Janss van Velpen te Doern voor 10 jr 12 m in Nederlangbroek, en 4 m geheten de Doemesteijnsche acker.

In 1460 landerijen van de Dom in Langbroek c.s.:

 • Jan Janss van Velpen te Doern alias Wouter van der Beeck 12 m
 • Jan Janss van Velpen te Doern 4 m op Doemesteijn.

Op 14 september 1463 droeg Johan van Wijck op aan bisschop David een hofstede te Doern en een bouwing te Driebergen waarna zijn broeder Dirck van Wijck hiermee wordt beleend.

Op 9 maart 1465 ontving Steven Janss na dode van Jan Beerntss zijn vader de tiende van Afterbosch te Derthesen. Over Jan van Wijck en Aernt van Broechusen.

In 1470 landerijen van de Dom onder Langbroek: 

 • Dirc Stael en Peter Bitter na Jan Jansz van Velpen te Doern 12 m
 • Dirc Stael en Peter Bitter na Jan Jansz van Velpen te Doern 4 m bij Doemesteijn.

In 1470 oudschildgeld te Doorn: Claes kinderen van Velpen een halve hoeve 3 mud rogge; Claes kinderen van Velpen met medewerkers 3½ mud rogge en Jan van Wijck van hem zelf 12 mud rogge en de St Katherinenheren 16 mud rogge, s Jan van Wijck van 34½ mud rogge 34½ st.
In 1470 morgengeld te Werkhoven:

 • Jan van Wijck 4 m, s Henric Hermanss 4 st,
 • Jan van Wijck te Doern 16 m, s Peter Spronck 5 st van 5 goede m en 7 st facit elke m 1½ braspenning

Op 10 november 1472 wordt Lijsbeth Johansdr van Wijck echtgenote van Deric van der Haer, na opdracht van Goude Wouter Sproncxdr haar moeder, beleend met 1 hoeve te Werconden. Voor haar doet Deric van der Haer vrsz hulde. Op 5 augustus 1497 dezelfde, hulde doet idem.

 

Uit het (?) 1e huwelijk:

Ghijsbert Jansz van Velpen

Uit het (?) 2e huwelijk:

Lijsbeth Johans van Wijck, overleden > 5 augustus 1497. Gehuwd met Deric van der Haer, overleden > 5 augustus 1497

Gherijt Jansz van Wijck, overleden > 1525. Gehuwd met Alidt NN