Velpen, Ghijsbert Jansz van (ca. 1420-1497/1502)

Ghijsbert Jansz van Velpen, kerkmeester te Doorn (1463), zoon van Jan Jansz van Wijck van Velpen, geboren ca. 1420, overleden 1497-1502

Gehuwd met

Aleit NN

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_9. Nadere Toegang op inv. nr 9 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_10. Nadere Toegang op inv. nr 10 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_15. Nadere Toegang op inv. nr 15 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_16. Nadere Toegang op inv. nr 16 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_29. Nadere Toegang op inv. nr 29 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) hogenda.nl, 8) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij ten Dom, 1174-1660, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 9) De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677), J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied 6 (2001), ‘Repertorium op de lenen van Gaasbeek’. Uitgeverij Verloren ism de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’, 10) Enkele oudere generaties van het geslacht Van Vulpen te Doorn, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. 26 (1971)

Op 25 januari 1438 draagt Jan van Wijck die Jonge janssoen op aan heer Jacob van Gaasbeeck 1 hoeve verspreid liggend te Doorn, waarna beleend wordt Gijsbert van Velpen zijn zoon.

Tienden van de Dom te Langbroek:

 • 1442 40-1 Gijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerit Henricx, Evert Henricx,
 • 1444 50-2 Ghijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Dirc Vos en Herman Geritss,
 • 1445 50-3 Henric van Zijll, borgen Ghijsbert van Velpen,
 • 1450 50-2 Gijsbert van Velpen, borgen Aernt van Broechuijsen & Henrc Gerijtss,
 • 1452 30-1 Geryt van Zijll, borgen Gijsbert van Velpen, Peter Bitter,
 • 1453 30-3 Ghijsbert van Wijck van Velpen, borgen Aernt van Broechusen, Jacob Claess,
 • 1454 25-2 Evert Gerijtss, borgen Ghijsbert van Velpen, Tijman Vos Wouterss,
 • 1455 50-2 Jan van Velpen van Wijck, borgen Willem die Ridder, Ghijsbert van Velpen van Wijck; 50-3 Ghijsbert van Velpen van Wijck, borgen Jan van Wijck, Ghijsbert Janss,
 • 1458 50-2 Ghijsbert van Velpen en Jan van Wijck

Tienden te Doorn c.a.:

 • 1443 TU Gerit Gijsbertss, borgen Jan van Wijck, Gerit Henrickx, Gijsbert van Velpen,
 • 1449 MA Evert Gerritsz, borgen Jan van Wijc, Ghijsbert van Velpen,
 • 1450 DO-voert Willem Claess, borgen Ghijsbert van Velpen, Peter Bitter, Elijas Janss, 
 • 1452 TU Aernt van Broechusen Janss, borgen Ghijsbert van Velpen; DO-voert Evert Geritss, borgen Ghijsbert van Velpen, Gerijt van Zijl,
 • 1456 DA Aernt Berntss, borgen Ghijsbert van Velpen, Aelbert Gerijtss; TU Gijsbert van Velpen, borgen Ghijsbert Janss, Aernt van Broechusen,
 • 1458 MA Gijsbert van Velpen, borgen Jacob Claess, Ghijsbert Janss,
 • 1459 VE Jan Claess van Muden, borgen Jacob Claess, Ghijsbert Janss, Ghijsbert van Velpen,
 • 1475 TU Ghijsbert van Velpen,
 • 1499 Ghisbert van Velpen een half hoeff in Tuijl 2 s 6 d.

Op 10 januari 1460 beleent de bisschop Gijsbert van Velpen Janss van Wijck met een halve hoeve lands in Doern, onder Gijsbert vrsz heeft Aleit sijn wijff wt dese halve hoeve ter lijftocht gemaakt 2 mudde rogge sjaers op 3 februari 1496.
Landerijen van de Dom in Langbroek c.s. in 1460: Gijsbert Janss van Velpen 8 m.

Op 21 juli 1463 voor Eerst Taetse van Meerten richter, Jacob Wonder en Ott van de Noerde schepenen (van Wijk bij Duurstede), comparere Agnees van Broechuysen x Gerrit die Rode en transporteren mee namens Aernt en Florijs van Broechuijsen gebroeders, Lambert Jansz x Alijdt, Herman Dirckx x Agnees en Floris vrsz nog als voogd van de kinderen van zijn broeder Otte van Broechuijsen op Ghijsbert van Velpen en Thijman Vos kerckmeijsters te Doern, de eijgendom van renten etc, daer dat instrument van inhoudt dat Jan van Broechuijsen zaliger beschreven heeft en nu (nu = 6 augustus 1582) in de kerckenkist van Doern leijt 3 oude vrancr. schilden uijt een huijs te Wijck op de Plaets, nu eigendom van Elijs van Scerpenzeel; 3½ oudschild uijt huijs aan de Plaets daer Bertholt Bloijt nu in woent etc etc. 

Op 10 augustus 1468 voor Jan van Sulen van Nathewisch rechter te Doern, compareert Johan van Velpe x Beatris die transporteren een halve hoeve in Doern die Henric Evertss nu gebruikt, op Jfr Geertruijt Joestenwijf van Langerack. Over Jan van Zulen van Ameronghen Janss en Gijsbert van Velpen (Z, geschakeerd kruis te herkennen) als thinsgenoten.

Op 17 maart 1469 is Wouter Geritss beleend met 3 m in 12 m in Overlangbroek, strekkend doer de hoffstede ter Massche, soe Johan des uijtgegaen is gelijc hi dat hielt tot behoef Bertout Johanssoen, twelc Bertout, hierbij tegenwoordig, beliefde. Over Johan van Bemmel en Gijsbert van Velpen.

Landerijen van de Dom onder Langbroek in 1470: Gijsbert Jansz van Velpen 8 m.

Op 11 augustus 1473 transporteren Agniese Aerntsdr van Broijchusen x Lodewijck die Wael de tijende uijt dat guet the Velpen int kerspel Doorn op Splinter Wouter Gerijtss voor wie hulde doet zijn vader Wouter Gerijtss. Splinter en Wouter garanderen de lijftocht wt deze tijende die Gijsbert van Velpen er aan heeft.

Gebruikers van landerijen van Dom in Langbroek in 1481: Lambert van Velpen na Gijsbert Jansz van Velpen 8 m.

Op 8 januari 1484 Convent Marienborch geheten Brigitten te Soest, na opdracht van Adriaen van Grevenbroeck – het goed then Spiegel – 14 m bij de Dweerdijck, streckend van de Trechtwech tot de Wykerslootsche wech. Thinsgenoten te Cothen Engbert van Zulen en Ghijsbert van Velpen.

Op 1 februari 1486 voor Jan van Zuelen van Nathenwisch schout van Nederlangbroek, compareert Korsken Peterss, Jacob en Peter van Velpen gebroeders en Henrijcgen hun suster met Gijsbert van Velpen haren oudevader en gecoren voogt en transporteren aan Dirck die Groet Henrickx ½ hoeve (omschreven als 29 november 1484). 

Op 26 juli 1497 is Gijsbert van Velpen Janss van Wijck opnieuw beleend een halve hoeve in Tuijl onder Doorn. Op 10 maart 1502 Pelgrim van Velpen bij dode van Gijsbert, zijn vader. 

Oudschildgeld te Doorn: 1501 Gisbert van Vulpen 8½ mud rogge, betaalt Pelgrim van Velpen 8½ m; 1511 Gijsbert van Vulpen 8½ mud rogge, betaalt Pelgrim van Velpen 3 m en 1 m en 1½ h en betaalt Peter van Velpen 3 m +1 m en 1½ hont.

In 1505 domproesten tijns te Cothen: Gijsbert van Bloemenweert van de Breijvoet dat die oude Gijsbert van Velpen te hoeren plach, 2 s 6 d (doorgehaald).

 

Uit dit huwelijk:

Johan Gijsbertsz van Velpen, overleden 1476-1484. Gehuwd met Beatris NN, overleden > 29 november 1484

Pelgrum Gijsbertsz van Velpen

3  (?) Belij Gijsberts van Velpen. Gehuwd met Cornelis Verschuer, overleden < 17 januari 1512. Gehuwd met Lambert Gerijtsz