Wijc van Velpen, Jan Ghijsbertsz van (ca. 1370->1450)

Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen, zoon van Ghisebrecht van Velpen, geboren ca. 1370, overleden > 1450

Gehuwd met

Ermgaerde NN, overleden > 11 september 1414

 

Bronnen: 1) Enkele oudere generaties van het geslacht Van Vulpen te Doorn, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. 26 (1971), 2) razu.nl, 3) NT00061_15. Nadere Toegang op inv. nr 15 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_29. Nadere Toegang op inv. nr 29 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) onsvoorgeslacht.nl, 6) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987)

NB: In de eerste helft van de 15e eeuw leven in en rond Doorn meerdere Jan Gijsbertsen. In geval van Jan Gijsbertss van der Steghe, Jan Gijsbertss van der Beck en Jan Ghijsbertss van Schuer is is de specifieke naam gegeven. In alle andere gevallen ontbreekt een specifieke naam en is alleen een Jan Gijsbertsz vermeld. Dit is dan mogelijk Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen, maar is niet zeker.
Daarnaast ontstaat onduidelijkheid omdat Jan van Wijck en Jan Gijsbertss naast elkaar worden genoemd en dus twee verschillende personen moeten zijn. Ik vermoed dat hier Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen en zijn zoon Jan Jansz van Wijck van Velpen door elkaar worden gehaald. Het is ook goed mogelijk dat Jan Ghijsbertsz en Jan van Wijck broers zijn. De naam Jan van Wijck Ghijsbertss wordt voor het laatst in 1450 genoemd. 
De tienden in Langbroek in 1415 geven in ieder geval zekerheid over de afstamming van Jan van Wijck, daar staat vermeld ‘Jan van Wijck, borgen Gijsbert van Velpen siin vader’.

In 1370 op St Katherinen  in parochie Doerne in Tule 1½ hoeve met een huis en 18 m in Tuulrebroeck, possidebat Aelbertus de Schoenoerde; modo possidet Johannes de Voerde; andere hand ulteri possidet Aernt van Velpen x Elisabeth om 10 jr vanaf 1370; andere hand nu Jonghe Jan van Velpen en Ghisbrecht van Velpen Ghisebrechtss jrl om 24 mud rogge tot 10 jr ab 1388 Lamberti.

Op 27 maart 1404 verklaart Johan van Wiic Ghiisbertssoen van Velpen verkocht te hebben aen brueder Aernt Gruijnwalt rentmeijster St Katherine tot Utrecht, het goed ten Berghe int kerspel Doern.

In 1412 op St Agnietenavont stellen Johan van Rijnesse van Rijnouwen ridder, Vrederic van Drakenborch enerzijds, en Claes Uijtenenghe en Johan van Wijck anderzijds, huwelijkse voorwaarden op voor het huwelijk van heer Melijs Uten Enghe met Bernt Uten Enghe zijn zoon met Vrouwe Jutte van Herdenbroeck en Gijsbert van Herdenbroeck met Jfr Claes hun dochter en zuster respective. Vrouw Jutte geeft haar dochter 4000,- mee.

Tienden van de Dom in Langbroek (diverse benamingen waarvan niet duidelijk is of het Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen betreft, zijn zoon of iemand anders):

 • 1412 40-2 Ghijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Jan Gijsbertss, Gerrit van Velpen; 40-3 Jan van Wijck, borgen Jan Gijsbertss, Jan Jan Gijsbertss, Gijsbert van Velpen, Gerit Gijsberts
 • 1413 50-3 Aernt van Velpen, borgen Gijsbert van Velpen, Jan van Wijck Gijsbertss, Gerit van Velpen; 50-4 Gijsbert van Velpen, borgen Jan Gijsberts, Jan van Wijck, Gerijt van Velpen; 40-1 Jan van Wijck, borgen Jan Stamer, Jan die Ridder Dircx, Jan Mathijss
 • 1414 50-4 Ghijsbrecht van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerijt van Velpen, Claes van Velpen, Jan Gijsbertss; 40-1 Gerijt van Velpen, borgen Gijsbert van Velpen, Jan van Wijk, Claes van Velpen, Jan Gijsberts
 • 1415 50-3 Jan van Welle, borgen Jan van Wijck, Vrederic die Beer; 40-3 Jan van Wijck, borgen Gijsbert van Velpen siin vader, Aernt van Velpen, Gerijt van Velpen Gijsbertss
 • 1416 40-1 Jan van Wijc, borgen Gijsbert van Velpen, Claes van Velpen, Claes Janss
 • 1418 50-2 Arnt van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerijt van Velpen Gijsbertss, Claes van Velpen Janss; 50-4 Otte Scaeij Gerijtss, borgen Jan die Ridder, Jan van Wijck; 40-4 Claes van Velpen, borgen Jan Gijsberts, Jan van Wijck, Dirc van Velpen
 • 1419 50-4 Gerijt Gijsbertss van Velpen, borgen Jan van Wijck, Aernt van Velpen, Claes van Velpen; 40-1 Jan van Wijck, borgen Claes van Velpen, Gerijt ende Dirc zijn broeders
 • 1423 50-3/4 Jan van Broechusen, borgen Jan van Wijc te Doern, Claes Janss van Velpen, Willam van Lochorst; 40-2 Jan van Wijc, borgen Jan van Broechusen Aernts, Gherijt van Velpen, Claes Janss van Velpen; 40-4 Gherijt Gijsbertss van Velpen, borgen Jan van Wijc, Claes van Velpen, Ghijsbert van der Beec
 • 1424 50-2 Jan Ghijsbertss van Velpen; 50-3 Gheriit van Velpen Ghiisberts, borgen Jan van Wijc, Jan Ghiisberts, Gherit van Velpen Henricss; 40-1/2 Jan van Wijc; 40-3 Jan Ghiisberts, borgen Jan van Wijc, Gheriit van Velpen
 • 1425 50-4 Evert Henrickx, borgen Jan van Wijck, Frederic die Beer, Gerijt Gisbertss van Velpen, Gherijt Henrikx van Velpen; 40-1 Jan van Wijck; 40-3 Jan van Wijck, borgen Gerijt Gijsbertss van Velpen, Jan Ghiisberts; 40-4 Gerit Ghijsbertss van Velpen, borgen Jan van Wijc, Evert Henricss, Gerijt Henrics van Velpen
 • 1430 50-3 Jan van Wijck, borgen Florens van Blochoven, Jan Gijsbertss
 • 1432 50-1 Jan van Wijc, borgen Gerrit Gijsberts van Velpen, Gerrit Henricx van Velpen, Evert Henricx; 50-3 Evert Henricss, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijc, Gerrit Henricx van Velpen; 40-1 Gerrit Gijsbertss, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijc; 40-2 Jan van Wijc
 • 1434 50-1 Jan van Vlueten, borgen Jan van Wijck, Mouris Janss, Lubbert van der Brugge (sic)
 • 1435 50-2 Jan van Wijc; 50-4 Gerrit Henrickx, borgen Jan Gijsbertss van Velpen, Evert Henrickx
 • 1436 50-1 Jan Grawert, borgen Jan van Wijc, Elyas van Lochorst
 • 1437 30-1 Gerit Henrickx, borgen Evert Henrickx, Gerit Gijsbertss, Jan van Wijc
 • 1438 40-1 Evert Henrickx, borgen Jan Gijsbertss, Jan van Wijck
 • 1440 40-1 Ghijsbert van Wijck, borgen Jan van Wijck, Gerrit van Velpen, Gerrit Gijsbertss
 • 1442 50-4 Jan van Lochorst, borgen Jan van Wijck, Elyas van Lochorst, Aelbert Wouterss; 40-1 Gijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerit Henricx, Evert Henricx; 40-2 Jan van Wijck; 30-2 Peter Bitter, borgen Evert Gerritsz, Jan van Wijck, Willam Claess
 • 1444 50-2 Ghijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Dirc Vos en Herman Geritss
 • 1445 50-4 Elijas van Lochorst, borgen Jan van Lochorst, Jan van Wijck en Korsken Aerntss
 • 1450 50-4 Jan van Wijck, borgen Jan van Wijck Ghijsbertss, Henric van Velpen Geritss, Gerit Geritss; 40-3 Dirc Vos, borgen Jan van Wijck Gijsbertss, Jan van Lochorst Janss, Jan van Voerde Gijsbertss

Op 11 september 1414 heeft Johan van Velpen Johanssoen verplagen Ermgaerde sijnre moeder XXV gulden des jaers als Ermairt heeft wt alle sijnre goederen.

In 1417/1418 landerijen van de Dom in Langbroek e.o.: weduwe Jan van der Kerck nu Jan Gijsbertss van Velpen ½ hoeve die Willam Loef te bruken plach.

In 1419 Ma na St Jansdach doen Claes van Velpen, Dirck van Velpen en Johan van Velpen verstaen dat wi gesamender hant in huerwere ontvingen van St Catherinen die bouwinghe die ic Jan van Velpen voirss gebruickt hebbe voir tien jaar daer voor wij betaelen sullen 25 mudde goets rogge Cloester goet. In kennisse bezegeld bij Jan van Velpen ende voer Claes ende Dirck heeft gesegelt te hoerder bede Jan van Wijc haren brueder.

In 1420 landerijen van de Dom in Langbroek e.o.: weduwe Jan van der Kerck, nunc Jan Gijsbertss van Velpen ad vitam suam ½ hoeve.

Tienden van de Dom in Doorn (diverse benamingen waarvan niet duidelijk is of het Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen betreft, zijn zoon of iemand anders):

 • 1424 ME Lambert Goijenss, borgen Jan Ghijsbertss, Godevaert Janss, Evert Henrickx; TU Jan van Wijck, borgen Jan Ghiisberts, Jan van Broechusen
 • 1426 MA Godevart Janss Bouman, borgen Jan Peters, Ghiisbert van der Beeck, Jan Ghiisberts; ME Aelbert Gherijts, borgen Frederic die Beer, Jan Ghissberts, Lambert Goijenss
 • 1428 MA + DA Henric van Zijl, borgen Jan van Wijck, Jan Ghijsberts; TU Eelgis Claess, borgen Jan Ghijsberts; DO-voert Henric van Zijl, borgen Jan van Wijck en Jan Ghijsbertss
 • 1429 MA Gelijs Claess, borgen Jan Ghijsbertss, Jan die Drive; ME Jacob van Scerpenzeel, borgen Jan van Wijck, Jan Ghijsbertss; DA Bernt Janss, borgen Jan Ghijsberts, Frederic die Beer, Gherijt van Velpen Henrickx; TU Willam Henrickx, borgen Willam Claess, Jan Gijsbertss, Tijman Wouterss
 • 1430 MA Henric Bouman, borgen Jan Gijsberts, Godert Bouman, Jan Janss; TU Jan Gijsberts, borgen Jan van Wijc Sr, Jan van Wijc Jr
 • 1432 MA Gerrit van der Kuijl, borgen Jan Gijsbertss en Willam Claess; VE Tijman Vos, borgen Jan Gijsberts, Korsken Peterss
 • 1434 MA Gerijt van der Kuijl, borgen Jan Gijsbertss, Jan van der Kuijl; DA Gerrit Hendrickx; borgen Jan Gijsbertss van Velpen, Evert Henrickx; TU Jan Ghijsbertss, borgen Gerrit van Velpen, Evert Henrickx
 • 1437 TU Jan Ghijsberts, borgen Jan van Wijck, Gerrit Gijsbertss
 • 1438 DA Gerrit Henrickx, borgen Jan van Wijck, Jan Gijsbertss, Aernt van Broechusen; TU Jan Gijsberts, borgen Jan van Wijck, Gerrit Henrickx, Gerrit Gijsberts
 • 1439 DA Aernt Janss van Broechusen, borgen Jan Gijsbertss, Gerrit Henrickx; TU Jan Gijsbertss, borgen Jan Janss, Gijsbert Janss
 • 1446 DO-voert Willem Claess, borgen Gerrit Gijsbertss, Evert Geritss, Jan Gijsbertss
 • 1448 DO-voert Willem Claess, borgen Jan Gijsbertss, Jan Gijsbertss van der Steghe, Henric Aerntss
 • 1451 ME Evert Henrickx, borgen Jan van Wijck, Dirc van Voerscoten, Aelbert Gerijtsz

In 1425 pacht Jan van Wijck Ghijsbertssoen voor 2 jr een wijntmolen te Doern.

In het overzicht van morgengeld te Doorn uit 1434/1436 is vermeld: Jan Ghijsbertss 2½ mud Amersfoerts (doorgehaald).
In het overzicht van morgengeld te Langbroek uit 1434/1436 is vermeld: Jan van Wijck 1 hoeve; en Jan van Wijck 4 m.

In 1440 landerijen van de Dom onder Langbroek: Jan Gijsbertss van Velpen 8 m.

In 1441 op St Valentiinsavont voor Jan van Broechusen Dircss, rechter te Doern, compareren Ghiisbert ende Eerst van Herdenbroeck gebroeders, en transporteren 1 acker in Doern strekkend in de Goyerwetering, noch 1 acker strekkend in Goyerwetering, en noch 1 acker strekkend in Goijerwetering en metten anderen ent an Stamerwech, op Dirck die Jonghe t.b.v. H.Cruijs vrsz. Over waren Jan Ghijsbertss en Jan van Wijck die int origineel ook zegelden.
Op 20 mei 1441 lijftocht Eerst Taets van Amerongen Janssoen zijn vader Johan van Amerongen aen 1½ hoeve in Tule, kerspel Doern die nu bruken Jan Gijsbertss, Jan van Wijck en Henrick van Zijle. Mede zegelde Dirck van Houdaen voor Ernst sine neve.

Op 14 januari 1442 voor suster Jutta Kijviets, priorin St Maria Magdalenaklooster te Wijck, constitueert heer Johan de Wit onse rentmeijster om te transporteren aan Jan Gijsbertss 8 m aen vele stukken te Doorn die hij ook gebruikt met nog 1 m in Nederlangbroek in 40 hoeven, en wel 4 februari 1442 dese ene morgen voor 50 gouden vrancr. scilden; de 1 m belendend hijzelf en Jan van Lochorst met zijn moeder.

Op 15 maart 1443 voor Johan van Broechusen Dircss, hoff en tijnsmeijster tot Manderen, vanwege Ghijsbrecht van Breroede Domproest tUtrecht, compareert Jan Peterss te Manderen en draagt op 1 hoeve te Manderen waarmee nu beleend wordt Jan van Broechusen; mee bezegeld door Jan van Wijc van Velpen en Jan Gijsbertss. Hij zegelt echter met een leliewapen (dus niet geschakeerd kruis).

Op 22 november 1449 ontving Eerst van Schaedwijck voor 10 jr in pacht 3½ hoeve in Overlangbroek, die Wijer die Wit plach te bruken. Hij koopt voerts huijs, berch etc soe de heren dat kochten van Wijer de Witten erfgenamen, voor 45 oude schilden. Borgen Jan van Broechusen Dircss, Jan van Wijc te Doern, Aernt Loeff en Jan Spronck Wouterss te Werconden.

In 1450 landerijen van de Dom onder Langbroek: Jan Gijsbertss van Velpen 8 m.

 

Uit dit huwelijk:

Claes Jansz van Velpen, overleden 1481-1493

Dirck van Wijck, overleden > 14 september 1463

Jan Jansz van Wijck van Velpen