Weijns, Matthijs (ca. 1560-1602/03)

Matthijs Weijns, poorter van Leiden (1586), chirurgijn te ’s Gravenzande, zoon van Pieter Weijns en (?) Joanna Spildooren, geboren ca. 1560 te Casselberg (B), overleden 1602-1603

Ondertrouwd 12 mei 1586 te Leiden (get: Colaert Cruijspompe van Belle, Jan Morel van Dixmuide en Maeljaert Baes, schoenmaker van Veurne, consent van mr Pieter, haar vader)  (#) met

Maartje Pieters, dochter van Pieter Gabriëlsz Franchoijs en Claertje Cornelis, geboren ca. 1565 te Leiden, overleden < 14 augustus 1607 te Leiden

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Protocol van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande 1587 – 1618 (ora ’s Gravenzande en Zandambacht inv. 2), Teun van der Vorm (versie 2.0 d.d. 17-10-2011), 3) Weeskamer Leiden Voogdenboek B 1604 – 1613 (ELO – Weeskamer Leiden inv. 242), Teun van der Vorm (versie 2.0 d.d. 10-3-2018), 4) erfgoedleiden.nl

Op 30 april 1602 compareert Dirck Jansz decker, onze inwoner, en bekende verkocht te hebben aan mr. Mathijs Pietersz van Cassel, chirurgijn van deze stad ’s Gravenzande, zekere nieuw getimmerde huis en erve staande en gelegen aan de Cortestraat op het zuideinde binnen de voorsz. stad. Aansluitend compareert mr. Mathijs Pietersz van Cassel, chirurgijn van deze stad ’s Gravenzande, en bekende schuldig te wezen Dirck Jansz decker, onze mede inwoner, de som van 300 car. gld. uit zaak van koop en levering van een zeker huis en erve staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het zuideinde aan de Cortestraat.
Eveneens op 30 april 1602 compareert Aem Heijnricxsz Cramer, onze inwonende poorter, en bekende verkocht te hebben aan mr. Mathijs Pietersz van Cassel, chirurgijn van deze stad ’s Gravenzande, een zeker stuk erf met het eigendom van de halve poort in- en uitgang derzelve beginnende van Sheerenstraat af oost op tot de respectievelijke ingangen derzelve erven toe. Aansluitend compareert mr. Mathijs Pietersz van Cassel, onze chirurgijn en bekende schuldig te wezen aan Aem Heijnricxsz Cramer, onze inwonende poorter, de som van 120 car. gld. uit zak van koop en levering van een zeker erf met een halve slop of ingang leggende op het zuideinde van deze stad aan de Cortestraat, beginnende het voorsz. slop van Sheerenstraat af oost op tot de respectievelijke ingangen.
Eveneens op 30 april 1602 compareert mr. Mathijs Pietersz, chirurgijn van deze stad ’s Gravenzande, en bekende schuldig te wezen Jan Adriaensz Aecxster, onze inwonende poorter, een jaarlijkse rente van 4 car. gld.

Op 23 januari 1603 compareert Claertgen Cornelisdr weduwe van mr. Pieter Gabrielsz tot Leiden, geassisteerd met Jan Vechtersz haar schoonzoon en voogd in deze, ook dezelve Jan Vechtersz oom en bestemoeder respectievelijk van de weeskinderen van mr. Mathijs van Cassel en overzulks voogden, en bekenden verkocht te hebben aan Jacob Christiaensz, laeckenvercooper onze inwonende poorter, zeker huis en erve met de uit- en ingang van een poort beneffens het voorsz. huis en erf gelegen en staande binnen deze stad op het zuideinde aan de Corstestraat.

Op 14 augustus 1607 is Gerrit Evertsz Roos, vleeshouwer neef, beneffens Willem Cornelisz van Duvenbode en Adriaen Adriaensz van Leeuwen voogd gesteld over Vechter oud omtrent 2 en Annetgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen van Annetgen Pietersdr zaliger, gewonnen bij Jan Vechtersz kleermaker, nog over Cornelis omtrent 15, Jacob 8 en Grietgen
20 jaar oud, nagelaten weeskinderen van Mathijs Weenes chirurgijn en Marijtgen Pietersdr beide zaliger en nog over Maritgen nu omtrent 9 jaar oud nagelaten weeskind van Elijsabeth Pietersdr zaliger gewonnen bij Quijrijn Quijrijnsz metselaar.

 

Uit dit huwelijk:

Grietje Thijssen, geboren 1586-1587. Ondertrouwd 6 april 1612 te Leiden (get: Adriaen Adriaensz van Leeuwen sijn bekende, Meijnsgen Cornelis haar oude moij) met Maerten Allaertsz, kuiper, geboren te Alphen (aan den Rijn ?)

Cornelis Thijsz van Duijvenbode

Jacob Thijsz, geboren 1598-1599