Duijvenbode, Cornelis Thijsz van (ca. 1592->1653)

Cornelis Thijsz van Duijvenbode, piekenier der weerbare mannen van Katwijk (1653), zoon van Matthijs Weijns en Maartje Pieters, geboren ca. 1592 te Leiden, overleden > 1653

Gehuwd op 1 april 1615 te Katwijk aan Zee (#) met

Dingenom Thonus Robol, dochter van Teunis Cornelisz Rebel en Trijn Caenen, geboren 1595-1596 te Katwijk aan Zee, overleden > 19 februari 1640

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) NG dopen en trouwen van Katwijk aan Zee 1614-1719, door P. van der Klooster, 3) Monsterrollen van de weerbare mannen in de Hollandse dorpen 1652-1653 Katwijk op Zee. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon, 4) Hoofdgeld beider Katwijken en ’t Sant anno 1623, F.J.A.M. van der Helm, 5) Katwijk weesboek 1, J.P. van Brakel, 5) Weeskamer Leiden Voogdenboek B 1604 – 1613 (ELO – Weeskamer Leiden inv. 242), Teun van der Vorm (versie 2.0 d.d. 10-3-2018)

Cornelis is de achterneef van de eerste Van Duijvenbode, Willem Cornelisz (ca. 1542-1616). Hij heeft de achternaam van zijn beroemde oudoom overgenomen.

Op 14 augustus 1607 is Gerrit Evertsz Roos, vleeshouwer neef, beneffens Willem Cornelisz van Duvenbode en Adriaen Adriaensz van Leeuwen voogd gesteld over Vechter oud omtrent 2 en Annetgen 5 jaar, nagelaten weeskinderen van Annetgen Pietersdr zaliger, gewonnen bij Jan Vechtersz kleermaker, nog over Cornelis omtrent 15, Jacob 8 en Grietgen
20 jaar oud, nagelaten weeskinderen van Mathijs Weenes chirurgijn en Marijtgen Pietersdr beide zaliger en nog over Maritgen nu omtrent 9 jaar oud nagelaten weeskind van Elijsabeth Pietersdr zaliger gewonnen bij Quijrijn Quijrijnsz metselaar.

Op 5 april 1613 is in het weesboek opgenomen Jan Jansz, alias Jan Loutge, als getrout hebbende Aechgen Cornelis, nagelaten dochter van Cornelis Maertensz Rebel en sulx behoutoom van de weeskinderen van zal. Theunis Cornelisz Rebel en Trijn Caenen, nl. Dignum Theunis, out 17 j. en Aechge Theunis out 14 j. en deselve Jan Lourisz als behoutoom over de weeskinderen van zal. Maerten Cornelisz en Merritge Dircx zal., nl. Dirck Maertensz. out 13 j. en Crijntge Maertens, out 7 j. en Aeriaen Maertensz out 4 j. versouckt dat tot
voochden worden gestelt Maerten Peeck en Jacob Gijsbertsz van Duynen. Zulks geschiedt.

In het register van hoofdgeld uit 1623 is opgenomen: “onvermogent Cornelis Thijsz ende Dignum Thonisdr sijn huijsvre met Tonis ende Maritgen hare kinderen – 4 hoofden”

Op de monsterrollen van weerbare mannen in Katwijk op Zee 16521653 is opgenomen: “Cornelis Tijsz. Spulman pieckenier”.

 

Uit dit huwelijk:

1  Theunis Cornelisz van Duijvenbode

Maritgen Cornelis van Duijvenbode

Thijs Cornelisz van Duijvenbode, speulman, piekenier bij de weerbare mannen van Katwijk (1653), geboren ca. 1625. Gehuwd op 9 mei 1648 te Katwijk aan Zee met Jannetje Gijsse

4  Cornelis Cornelisz de Jonge

Pieter Cornelisz van Duijvenbode, gedoopt 19 februari 1640 te Katwijk aan de Rijn