Franchoijs, Pieter Gabrielsz (-1602)

Pieter Gabriëlsz Franchoijs, schoolmeester, begraven 4 februari 1602 in de Pancraskerk te Leiden (#)

Gehuwd met

Claertje Cornelis, dochter van Cornelis Jansz en Claertje van der Wartel, begraven 14 mei 1604 in de Pancraskerk te Leiden (#)

 

Bronnen: 1) erfgoedleiden.nl, 2) hogenda.nl, 3) Protocol van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande 1587 – 1618 (ora ’s Gravenzande en Zandambacht inv. 4) Archief Nederlandse Hervormde kerkvoogdij Leiden. Inventarisnummer 761. Grafboek Pancraskerk te Leiden, 135 dubbele folio’s. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon, 5) historischleideninkaart.nl

Zij woonden op de Middelweg te Leiden. Zij kopen dit op 4 januari 1581.
In de volkstelling van september 1581 zijn zij op dit adres ingeschreven als: mr. Pieter Franchoijs schoolmeester, zijn huijsvrouwe met zes kinderen.

In het Register Vetus is in 1585 opgenomen: Meester Pieter Gabrielss schoolmeesters huijs en getaxeert op vi gulden (getaxeerde huurwaarde).

Grafboek Pancraskerk te Leiden: Andie noertzijde, Die seste streeck: Nr. 8: Dit graf heeft gecoft die weduwe ende erfgenaemen van Mr. Pieter Gaebrichsz franschoeijse meester opten 11e februarij 1602.

Op 23 januari 1603 compareert Claertgen Cornelisdr weduwe van mr. Pieter Gabrielsz tot Leiden, geassisteerd met Jan Vechtersz haar schoonzoon en voogd in deze, ook dezelve Jan Vechtersz oom en bestemoeder respectievelijk van de weeskinderen van mr. Mathijs van Cassel en overzulks voogden, en bekenden verkocht te hebben aan Jacob Christiaensz, laeckenvercooper onze inwonende poorter, zeker huis en erve met de uit- en ingang van een poort beneffens het voorsz. huis en erf gelegen en staande binnen deze stad op het zuideinde aan de Corstestraat.

 

Uit dit huwelijk:

Maartje Pieters

Trijntgen Pieters, overleden > 1 juni 1638. Ondertrouwd 18 juni 1588 te Leiden (get: Claertgen Cornelisdr moeder van de bruid, Niesgen Adriaensdr moeder van de bruidegom) met Dirck Henricxz, kuiper, brouwersknecht, zoon van Henrick NN en Niesgen Adriaens. Ondertrouwd 4 november 1600 te Leiden (get: Claertgen Cornelis moeder van de bruid, Jacob de Duijtsche en Guillaume de Duijtsche broers van de bruidegom) met Andries den Duijtsche, saijwercker, geboren te Ieper (B), begraven 17 januari 1636 in de Pieterskerk te Leiden. Ondertrouwd 1 juni 1638 te Leiden (get: Cathalina van der Schilde bekende van de bruid, Jan Hartele bekende van de bruidegom) met Lourens van de Westvoorde, kammer

Lijsbeth Pieters. Ondertrouwd 5 augustus 1595 te Leiden (get: Marijtgen Cornelisdr moeije van de bruid, Lijsbet Dircxdr moeder van de bruidegom) met Quirijn Quirijnsz, metselaar, begraven 25 juli 1623 te Leiden

Jannetgen Pieters. Ondertrouwd 16 september 1595 te Leiden (get: Claertgen Cornelisdr moeder van de bruid, Aernt Janszoon broer van de bruidegom) met Willem Jansz, lijndraaier

Neeltgen Pieters. Ondertrouwd 15 november 1597 te Leiden (get: Claertgen Cornelisdr moeder van de bruid, Dirck Henrijcxz bekende van de bruidegom) met Lambrecht Dircxz, kleermaker, geboren te Emmerich (D), begraven 25 september 1635 te Leiden

Annetgen Pieters. Ondertrouwd 29 november 1597 te Leiden (get: Claertgen Cornelisdr moeder van de bruid, Servester Aerts kleermaker vader van de bruidegom) met Jan Servestersz, kleermaker, zoon van Servester Aertsz, geboren te Izegem (B)