Weijer, Hugo Dircksz van der (ca. 1445-1487/95)

Hugo Dircksz van der Weije, zoon van Dirck Dirckx van der Weijde en Elisabeth NN, geboren ca. 1445, overleden 1487-1495

Gehuwd met

Cornelia NN

 

Bronnen: 1) W. Wijnaendts van Resandt – Verweij (Amerongen, Rhenen). Centraal Bureau voor Genealogie – Jaarboek 1966, blz. 243 t/m 263, 2) razu.nl, 3) NT00061_9. Nadere Toegang op inv. nr. 9 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_23. Nadere Toegang op inv. nr. 23 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_37. Nadere Toegang op inv. nr. 37 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) hogenda.nl, 7) Leenhoven van der heren van Vianen, 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988), 8) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987)

Op 1 oktober 1467 is Hugo van der Weide Dirksz beleend met een halve hoeve in Outena bij overdracht door Otto Tukker Dirksz met het geheel met lijftocht van Dirk en Elisabeth, zijn ouders. Op 13 augustus 1483 Jacob van der Weide Hugenz.

Dinsdach na H. Korsdach 1472 is Gijsbert Dircss van der Weije gecomen mit sijn vier vierendelen alsde Derck van der Weije die Oilde en Jan Bor? Gijsbertss van zijn vaders wegen en Herman Jans van Berge vanwege sijn moeder, ontvangt 2 morgen in Honswijck, strekkend van de Wetering inde Leck, bo Derck van der Weijde, ben Lubbert Splijnter Jansz met land van ons – zij dragen samen op aan Thonijs (van der Weije) sijn broeder, onmondig, voor wie huldinge doet Huge van der Weije.

Op 9 november 1473 is 6 morgen met een huijs te Vleuten bij de kerck om 10 oude scilden, nu gebruikt door Hughe Dircss, onderdeel van een bruidsschat tussen Gijsbrecht van Nijenrode Splinterss x Jfr Beatrijs Melijsdr van Zuijlen van Nijevelt.

Hugo van der Weije wordt op 24 juni 1481 beleend met een Culemborgs leen, gelegen in Altena onder Everdingen, bij overdracht door Loef van Everdingen. Bij de belening wordt bepaald dat Cornelia, zijn vrouw, de lijftocht zou hebben en dat het leen zou vererven op zijn jongste zoon Aelbert. Op 10 juni 1505 wordt Aelbert van der Weijde Hugensz beleend na dode van zijn vader. Waarschijnlijk dezelfde Aelbert van der Weije Hugensz, die dan een jongere broeder van Jacob Hugensz te Amerongen moet zijn geweest, wordt in 1507 beleend met 14 hont land in de Wegemaat onder Wijk bij Duurstede, een leen van het Kapittel van Oudmunster, na opdracht door Evert en Jan van Marcelisz van Bemmel.

In 1487 is Hugonis van der Weij belendend aan een hoeve in Schalkwijk.

In 1495 zijn de erven Hugo van der Weide belendend aan twee akkers in Honswijk.

 

Uit dit huwelijk:

Aelbert Hugensz van der Weije, overleden 1518-1524. Gehuwd < 1507 met NN Mercelis van Bemmel

2  Jacob Huijgensz van der Weijde