Weijde, Jacob Huijgensz van der (ca. 1460-1517/23)

Jacob Huijgensz van der Weijde, gegoed onder Amerongen, zoon van Hugo Dircksz van der Weije en Cornelia NN, geboren ca. 1460, overleden 1517-1523

Gehuwd met

Cornelia NN, overleden > 29 april 1523

 

Bronnen: 1) W. Wijnaendts van Resandt – Verweij (Amerongen, Rhenen). Centraal Bureau voor Genealogie – Jaarboek 1966, blz. 243 t/m 263, 2) razu.nl, 3) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr. 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) hogenda.nl, 5) Leenhoven van der heren van Vianen, 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

Op 13 augustus 1483 is Jacob van der Weide Hugensz beleend met een halve hoeve in Outena. Op 30 november 1507 Hugo Jansz bij overdracht door Jacob Hugensz na verzuim voor f 22,50.

In het register van Oudschildgeld van Amerongen uit 1511 is opgenomen: Aernt Janss van Omeren 49 m; bet Jacob Hugens.

Op 24 maart 1507 te Utrecht worden Jacob Hughensz en zijn erfgenamen door de Proostdij van de Dom beleend met 1½ morgen land genaamd de Rijnenpoel, gelegen in het kerspel van Amerongen in de Koornwaard, strekkende van de Leckdijck tot aan de Rijn, naopdracht door Aernt Jansz van Oemeren en Maria, zijn huisvrouw.

In 1509 Jacob Hugenss van der Weijde gebruikt 3 morgen in Amerongen na Jan Merceliss.

In het overzicht van huisgeld van Amerongen uit 1517 is vermeld: Jacob Hugesz 3 gu.

Op 29 april 1523 huren Cornelia Jacob Hughenwedue en haer kinderen 8 morgen land, toebehorend aan het 10000-martelaren altaer in de Domkerk, tot nu toe bezeten door Heer Henrick Govertss, gelegen te Amerongen, bij de hoeve van Jacob Bernts Proijs Aelbertsz.

 

Uit dit huwelijk:

Huijch Jacobsz