Weede, Elias van (ca. 1535-1587)

Elias van Weede, zoon van Elias van Weede en Margrijet Reijer Peters, geboren ca. 1535, overleden 7 oktober 1587

Gehuwd < 8 juni 1562 met

Cornelia van den Berch, dochter van Daniël Pouwelsz van den Berch en Jacobgen de With, overleden (?) 1568

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) archiefeemland.nl, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651

Elias van Weede is beleend met de tiende grof en smal van het goed van Boelenhove op (?) 5 februari 1558. Op 19 maart 1588 gaat het goed naar Mr. Daniel van Weede bij dode van Elias, zijn vader.

Op 8 juni 1562 Mr Pauwels v/d Berch raad Hof van Utrecht, Pouwels van Blochoven voogd van de onmondige kinderen van zaliger Daniel Pouwelsz v/d Berch, Jan Buth x Alidt Jan de Witsdr, Anthonis de Ridder x Elysabeth v/d Berch, Elijas van Wede x Cornelia v/d Berch, Christina v/d Berch, Aert Foeijt x Christina Dirck Jans van Hensbeecksdr versus Steven de Wit. Zaliger Dirck de With, Stevens broeder maakte bij testament de kinderen van Daniel v/d Berch elk 150,- en die van Alith Jan de Withsdr elk 100,-.

Op 9 mei 1573 leent Elias van Wede Elisz een bedrag van 300 karolusgulden aan Elijsabeth Jan Lubberszdochter, weduwe van Joachim Aert Boldewijnsz mede voor haar kinderen en andere erfgenamen. Op last van 400 gulden van Henrickgen, de weduwe van Jan Lubbertsz, haar moeder met haar kinderen. Nog uit een kamertje met een hof met toebehoren in de Koninckstraat belast met 12 stuivers per jaar aan de Onze Lieve Vrouwekapel. Elias van Wede verklaart op 15 februari 1583 dat Jan Willemsz Schaij de schuldsom heeft voldaan.

Op 3 juli 1574 verkopen Elias van Wede, Peter van Wede, Aert van Zijl als man van Lamberich, Anthonia van Wede met voornoemde Peter als momber, als erfgenamen van Elias van Wede en zijn vrouw Margriet, hun overleden ouders een eigendom aan Claes Jacopsz, bakker.

In 1591 magescheid tussen Daniel en Peter van Weede, gebroeders, inzake de nalatenschap van hun ouders Elias van Weede en Cornelia van den Berch.

 

Uit dit huwelijk:

Daniël van Weede

Peter van Weede, licentiaet en advocaat te Utrecht, geboren ca. 1567, overleden januari 1622 (overluid 31 januari 1622 te Utrecht)

Elias van Weede, geboren ca. 1570, overleden 1594-1600. Ondertrouwd op 16 augustus 1593 voor het gerecht te Amersfoort met Cecilia van Schaijck, dochter van Gerrit van Schaijck