Berch, Daniël Pouwelsz van den (-<1556)

Daniël Pouwelsz van den Berch, brouwer te Utrecht, zoon van Pauwels Jansz van den Berch en Lijsbeth NN, overleden < 9 juli 1556

Gehuwd met

Jacobgen de With, dochter van Johan Stevensz de Witt ‘de jonge’ en Christina Zas, overleden > 1593

Gehuwd (huwelijkse voorwaarden 9 juli 1556) met

Anthonis Jansz de Ridder van Groenesteijn

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1527 dinsdach na S.Mathijsdag constitueren Willem Pauwelss v/d Berch, Peter Pauwelsz v/d Berch, Danielss Pauwels v/d Berch en Marie Heijnrick van Blockhovensweduwe, hun zuster.

Jacobgen erft in 1544 een brouwerije na de dood van haar ouders.

Op 9 juli 1556 Herman de Ridder, Willem de Ridder, Niclaes de Ridder en Beernt Grauwert Henrickx, versus Pauwels van den Berch, licentiaen in de Richten, Dirck de With, Steven de With, Johan Both en Pauwels van Blochoven, hijlickxluijden van Anthoenis de Ridder van Groenesteijn en Jacobgen Jan de Wittendr, weduwe van Daniel Pauwelsdr van den Berch, bij wie zij een dochter heeft Elisabeth Daniels van der Berch. Anthonis zal zijn vrouw lijftochten.

In 1557 is als nieuwe burger van Utrecht ingeschreven: Jacobgen Jan de Wittendr wed. Daniel Pouwelsz 100 p.

Op 8 juni 1562 Mr. Pauwels van den Berch, raad Hof van Utrecht, Pouwels van Blochoven voogd van de onmondige kinderen van zaliger Daniel Pouwelsz van den Berch, Jan Buth met Alidt Jan de Witsdr, Anthonis de Ridder met Elijsabeth van den Berch, Elijas van Wede met Cornelia van den Berch, Christina van den Berch, Aert Foeijt met Christina Dirck Jans van Hensbeecksdr versus Steven de Wit. Zaliger Dirck de With, Stevens broeder maakt bij testament de kinderen van Daniel van den Berch elk 150,- en die Alith Jan de Withsdr elk 100,-.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Pauwels van den Berch, raad Hof van Utrecht, overleden 1579-1589

Cornelia van den Berch

Christina van den Berch, overleden augustus 1602 (overluid 31 augustus 1602 te Utrecht)

Elisabeth van den Berch, overleden april 1605 (overluid 15 april 1605 te Utrecht). Gehuwd met Anthonis de Ridder van Groenesteijn, overleden januari 1613 (overluid 15 januari 1613 te Utrecht)