Vessum, Dirk van (1847-1931)

Dirk van Vessum, stoomwasser, bleker, zoon van Hendricus van Vessem en Maria Elisabeth Gubbels, geboren 20 november 1847 te Heemstede (#), overleden 24 februari 1931 te Utrecht (#)

Gehuwd op 15 mei 1872 te Heemstede (#/#) met

Maartje Nunnink, blekersdienstbode, dochter van Gerrit Nunnink en Guurtje Blank, geboren 29 augustus 1843 te Assendelft (#), overleden 13 september 1927 te Utrecht (#)

Dirk is geboren in Heemstede maar verhuist tijdens zijn jeugd naar Bennenbroek. Dirk heeft nooit leren schrijven. In 1866 wordt hij ingeschreven voor de lichting van het jaar 1867 van de Nationale Militie, maar hij wordt vrijgesteld van dienst ‘uit hoofde van gemis der gevorderde lengte’. Hij gaat werken als blekerknecht. Daarbij leert hij Maartje Nunnink kennen, die daar werkt als blekerdienstbode, en inwoont bij Dirk en zijn moeder.

Dirk en Maartje gaan aanvankelijk in Hillegom wonen, maar verhuizen in 1875 alweer naar Heemstede. Op 5 april 1893 verhuist het gehele gezin naar Oudenrijn, naar huis nummer 1i. Dirk werkt daar als klerenbleker of ‘stoomwasscher’, zie bevolkingsregister (#). Als alle kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten, verhuizen Dirk en Maartje op 19 juli 1901 naar Utrecht, naar de Van den Boschstraat 18 in de wijk Lombok. De daaropvolgende jaren verhuizen ze maar liefst zeven keer binnen Utrecht. In 1903 verhuizen ze naar de Daendelstraat 27, in 1906 naar de Van den Boschstraat 28, in 1908 naar de Bankastraat 5, op 7 februari 1910 naar de Mariastraat 9, op 28 februari 1918 naar Achter Clarenburg 27, op 18 februari 1919 naar de Zakkendragerssteeg 17bis en op 1 december 1920 naar de Zakkendragerssteeg 15. Na het overlijden van Maartje, verlaat Dirk op 21 december 1927 zijn huis op de Zakkendragerssteeg en trekt in bij zijn dochter Geertruida en haar man Jillis Brouwer op de Catharijnesteeg.

Uit dit huwelijk:

1  Hendrikus Theodorus van Vessum

2  Gerardus Leonardus van Vessum, geboren 26 juli 1873 te Heemstede, overleden 13 april 1874 te Heemstede

3  Geertruida Elisabeth van Vessum

4  Theodorus Leonardus van Vessum, geboren 17 februari 1877 te Heemstede, overleden 26 april 1878 te Heemstede

5  Elisabeth Johanna van Vessum