Verspeck, Jan Pouwelsz (ca. 1610-1685)

Jan Pouwelsz Verspeck, baljuw en schout van De Lier, zoon van Pouwel Jacobsz Verspeck en Jaepgen Adriaens Overgauw, geboren ca. 1610 te Delfgauw, overleden (?) 1685 te De Lier, begraven te Naaldwijk

Ondertrouwd op 4 augustus 1635 te Delft (#) en gehuwd met

Neeltgen Pouwels van Dijck de Jongere, dochter van Pouwel Adriaensz van Dijk van Adrichem en Jannitgen Jans Tou van der Burch, gedoopt 24 februari 1608 te Naaldwijk (#), begraven (?) 15 november 1679 te Naaldwijk

 

Bronnen: 1) K.F. van Dijk – De parochieschreven van De Lier. In: Ons Voorgeslacht, jrg 37 (1982), blz 443-464, 2) stadsarchiefdelft.nl, 3) hogenda.nl, 4) Weesboek B 1655-1676. Amb. Hof van Delft inv. 142, Teun van der Vorm, versie 1.0, 13-8-2016

In het register van parochieschreven van De Lier staat Jan Pouwelsz Verspeck vermeld van 1637 tot 1685.

Op 3 januari 1656 comp areert voor baljuw, schout en gezworenen van Absrecht Arijaentgen Pouwelsdr, weduwe van Dirck Dircksz de Hoogh, wonende op Schie in deze jurisdictie geassisteerd met Pouwels Jacobsz de Loose, schout van Ruiven haar vader, en Jan Pouwelsz Verspeck baljuw en schout van De Lier haar broeder ter eenre, Cornelis Dircksz de Hoogh wonende in het ambacht van Pijnacker, Michiel Cornelisz Hoorn wonende te Berkel en Cornelis Pouwelsz de Loose mede wonende in deze jurisdictie omen en voogden van Adriaen oud omtrent 12 jaar, Dirck oud 9 jaar, Marijtgen oud 6 jaar en Jacob Dircksz de Hoogh oud 4 jaar, alle kinderen en erfgenamen van de voornoemde Dirck Dircksz de Hoogh bij hem in huwelijk verwekt aan de voornoemde Arijaentgen Pouwelsdr ter andere zijde en verklaarden met elkaar geaccordeerd te zijn nopende de uitkoop van de boedel en goederen door de voornoemde Dirck Dircksz. de Hoogh met de dood nagelaten als volgt […].

Op 16 januari 1666 is op het aangeven van Simon Fransz van der Zijll, weduwnaar van Arijaentge Pouwelsdr de Lose, die weduwe en boedelhoudster was geweest van Dirck
Dircxsz de Hoogh bij de secretaris van dit ambacht gemaakt inventaris van de boedel van de voornoemde Simon Fransz van der Zijll en Arijaentgen Pouwelsdr. Op 9 februari 1666 zijn bij baljuw, schout en gezworenen van Absrecht tot voogden over de voorsz. kinderen in plaats van de voornoemde overleden gesteld Jan Pouwelsz van der Speck in De Lier, Adriaen Pouwelsz. van der Speck op ’t Wout en Claes Claesz Noordermeer smid te Maasland die ten zelven dag de voogdij ook hebben geaccepteerd.

 

Uit dit huwelijk:

Jannetje Jans Verspeck, gedoopt 27 februari 1637 te Delft (get: Neeltje Jacobs), begraven 15 oktober 1638 in de Nieuwe Kerk te Delft

Pouwel Jansz Verspeck

Jannetje Jans Verspeck, gedoopt 2 maart 1642 te De Lier (get: Jacoba Pauli, Aletha Pauli), begraven 11 november 1713 te De Lier. Gehuwd op 25 januari 1665 te De Lier met Pieter Pieters Koolen, bouwman te Maasland, zoon van Pieter Leendertsz Koole en Betje Cornelis van den Berch, geboren ca. 1625 te Overschie, overleden 1683-1684

Geertje Jans Verspeck

Neeltje Jans Verspeck, gedoopt 17 december 1645 te De Lier (get: Cornelis Paulusz, Aaltje Paulsd), begraven 29 september 1666 te Naaldwijk