Vermeij, Nicolaes (-1549/55)

Claes Lambertsz Vermeij, (geheten Hoevenaer), zoon van Lambert Maurijnsz Vermeij en Johanna Hoevenaer, overleden 1549-1555

Gehuwd met

Christina Huberts, dochter van Hubert Heijnricksz en Elijsabet NN, overleden > 13 november 1555

 

Bronnen: 1) Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hoevenaar ca 1380-2016 (en aanverwanten), Philippus Hoevenaar (gw.geneanet.org/pjhoevenaar), 2) Hoevenaer, W.A. Wijburg jr. In: De Nederlandsche Leeuw, jg. 90 (1973), 3) hogenda.nl, 4) Leenhoven van de heren van Vianen 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988), 5) Hagestein, oud-rechterarchief 1548-1550, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 6) razu.nl, 7) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 19 december 1495 Jan Schonauen, Janne, zijn zuster, gehuwd met Lambert Maurijnsz, en Heilwig, haar zuster, gehuwd met Anton van Brederode, bastaard, die ten eigen kregen van Herman van Hamersveld, raad, dragen over aan Nikolaas Hoevenaar de helft van 3½ morgen land boven de stad Vianen in de Haag in het land van Hagestein, strekkend van de Haagwetering over de dijk tot de kil, voor het altaar van Onze Lieve Vrouwe ter nood of de vikarie van St. Anna in de kerk van Vianen voor een wekelijkse mis op dinsdag volgens testament van Francois van Brederode, zolang Janna Hoevenaar, zijn moeder, f 6 rijns op een huis in Vianen niet heeft gemortificeerd, en zij geven ook een viertel in Boekop.

Op 3 oktober 1540 ontvangt Claes Lambertsz Vermeij geheten Hoevenaer in leen een viertel (3½ morgen) land boven de stad Vianen in de Haag in het land van Hagestein, hem aangekomen van Joanna Claes Hoevenairsdr zijn moeder, strekkend van de Haagwetering over de dijk tot de kil, te versterven in de boedel met f 200. Op 13 maart 1555 ontvangt Lambert Claesz Vermeij genaamt Hoevenaer na dode van Claes Lambertsz Vermeij zijn vader een vierdel te Hagesteijn inden Hage.

Op 5 juni 1549 Claes Hovenaer en Cornelis Hubertsz als elkaars gevolmachtigde, Jan Hubertsz, Pauwels Jansz, getrouwd met Margriet Hubertsd, Anna Hubertsd met haar gekozen voogd, Maria Peters weduwe, Aertge Aert Hubertszdr en hebben gerechtelijken ‘uit’ doen Cornelis Alertsz en Margriet Philipszdr en hun voor kinderen uit dat land en goet Hubert Heijnricksz en Elijsabet na hun dood in het land van Hagestein achtergelaten hebben.
Op 7 juni 1549 Claes Hoevenaer, Jan Hubertsz, Cornelis Hubertsz voor hun zelf en voor hun adherenten, doen den selven uit dat lant setten, etc. 

Op 13 november 1555 voor schout en schepenen van Hagesteijn compareert Marie weduwe van Peter Hubertsz met Peter Petersz haer soen, transporteert op Christina Claes Hoevenaers wedue ¼e deel van 4 morgen opte Hogeweert.

Op 15 juni 1561 transporteert Marij Dircksdr weduwe Rutger Gerritsz op Martijn Thonisz haer neeff x Anthonia 2 morgen op Boufit, strekkend vant erf toebehorend de bouwinghe van Nijensteijn tot de Reijersteijnsche wech. Belast met renten t.b.v. Steven Fransz’ erfgenamen en Claes Hoevenaers erfgenamen. Kopers zullen de weduwe onderhouden. Marthen x Anthonia te Hagesteyn verklaart schuldig te wezen aan Peter Claesz Hoevenaer een rente van 6 gouden gu. jrl uit dit land. Voor Marten x Anthonia worden borgen Cornelis Thoniz x Gauken.

 

Uit dit huwelijk:

Metgen Claes Hoevenaer

Lambert Hoevenaer

Peter Hoevenaer, bakker, brouwer, poorter van Breda (1562), Heilig Geestmeester (1580), schepen van Breda (1591), geboren ca. 1540 te Vianen, begraven 18 juni 1602 in de Grote Kerk te Breda. Gehuwd met Cornelie Jan Jacobs, overleden 6 december 1595 en begraven 9 december 1595 in de Grote Kerk te Breda