Heijnricksz, Hubert (-<1544)

Hubert Heijnricksz, overleden < 23 april 1544

Gehuwd met

Elijsabet NN, overleden < 21 mei 1549

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hagestein, oud-rechterarchief 1546-1549, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Hagestein, oud-rechterarchief 1548-1550, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) razu.nl, 5) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 23 april 1544 en 24 juni 1547 zijn de erfgenamen van Hubert Heijnricksz genoemd als belenders aan de Hoge Weerdt te Hagestein.

Op 21 mei 1549 Cornelis Alertsz, getrouwd met Mergriet Phlips Melisz dochter en Aert Heijnricksz, Hermen Heijnricksz, Hermen Andriesz als mannen en voogden van hun huisvrouwen Willem Hubertsz dochteren, doen gerechtelijk in leijden en setten in alsulck land gelegen in den banne van Hagenstein, nagelaten door Hubert Heijnricksz, getrouwd met Elijsabet.
Op 5 juni 1549 Claes Hovenaer en Cornelis Hubertsz als elkaars gevolmachtigde, Jan Hubertsz, Pauwels Jansz, getrouwd met Margriet Hubertsd, Anna Hubertsd met haar gekozen voogd, Maria Peters weduwe, Aertge Aert Hubertszdr en hebben gerechtelijken ‘uit’ doen Cornelis Alertsz en Margriet Philipszdr en hun voor kinderen uit dat land en goet Hubert Heijnricksz en Elijsabet na hun dood in het land van Hagestein achtergelaten hebben.
Op 6 juni 1549 Loeff Alpertsz als gemachtigde van Cornelis Alertsz en zijn adherenten doen hem andermael in leijden in alsulcke lant Hubert Heijnricksz, getrouwd met Elizabeth, etc.
Op 7 juni 1549 Claes Hoevenaer, Jan Hubertsz, Cornelis Hubertsz voor hun zelf en voor hun adherenten, doen den selven uit dat lant setten, etc.
Op 19 november 1549 verklaren Cornelis Tucker out omtrent 85 jr, Joist Claesz 70 jr, Alidt Engberts wedue 60 jr, Jan Dircks 56 jr, Cornelis Gelisz 37 jr ten verzoeke van Jan Hubertsz dat Hubert Heijnrickx voir en zijn erfgenamen nae, zeker land in kwestie 25 jaer in bezit hadden.

Op 13 november 1555 voor schout en schepenen van Hagesteijn compareert Marie weduwe van Peter Hubertsz met Peter Petersz haer soen, transporteert op Christina Claes Hoevenaers wedue ¼e deel van 4 morgen opte Hogeweert.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Hubertsz

Christina Huberts

Jan Hubertsz

Margriet Huberts. Gehuwd met Pauwels Jansz

Anna Huberts

Peter Hubertsz, overleden < 5 juni 1549. Gehuwd met Maria NN, overleden > 13 november 1555

Aert Hubertsz, overleden < 5 juni 1549