Velpen, Ghisebrecht van (ca. 1340->1415)

Ghisebrecht van Velpen, tijnsman (1369), geboren ca. 1340, overleden > 1415

 

Bronnen: 1) Enkele oudere generaties van het geslacht Van Vulpen te Doorn, M.S.F. Kemp. In: Gens Nostra, jrg. 26 (1971), 2) razu.nl, 3) NT00061_3. Nadere Toegang op inv. nr 3 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_15. Nadere Toegang op inv. nr 15 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_29. Nadere Toegang op inv. nr 29 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) onsvoorgeslacht.nl, 7) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij ten Dom, 1174-1660, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 8) De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677), J.C. Kort. In: Historische reeks Kromme-Rijngebied 6 (2001), ‘Repertorium op de lenen van Gaasbeek’. Uitgeverij Verloren ism de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Op ..-.-13.. is Gijsbert van Velpen (als getuige vermeld 1369) beleend met een halve hoeve in Doorn, waar hij op woont, belast met 2 schelling 6 penning, in navolging van Gijsbert van Velpen (als getuige vermeld 1310). Vervolgens ..-.-13.. Gijsbert van Velpen Gijsbertsz (als getuige vermeld 1387-1400).

Op ..-.-13.. is Gijsbert van Velpen beleend met een halve hoeve in Tuil, in het gerecht van de domproost van Utrecht. Op 2 mei 1408 Gijsbert van Velpen. Op 7 mei 1410 Claes van Velpen bij overdracht door Gijsbert, zijn vader, met diens lijftocht. Op 14 mei 1432 Johan van Wijk Jansz bij koop na de dood van Claes van Velpen Gijsbertsz.

Op 1369 Zo na S.Bertelmeeusdach voor Jan van Overenghe, tijnsmeyster van de Domproest te Doern, compareert Jan Borre van Amerongen x Vrederune en transporteert al hun goet te Leersum alse hun hofstede met engelant en broeclant op heer Ghisebrecht van Walenborch kanunnik ten Dom. Over Dirck van Weeden, Ghisebrecht van Velpen, Maes van Cleijnemate en Diric van Overenghe thijnsgenoten.

In 1370 op St Katherinen  in parochie Doerne in Tule 1½ hoeve met een huis en 18 m in Tuulrebroeck, possidebat Aelbertus de Schoenoerde; modo possidet Johannes de Voerde; andere hand ulteri possidet Aernt van Velpen x Elisabeth om 10 jr vanaf 1370; andere hand nu Jonghe Jan van Velpen en Ghisbrecht van Velpen Ghisebrechtss jrl om 24 mud rogge tot 10 jr ab 1388 Lamberti.

In 1371 St Katherinen is Ghiselbertus van Velpen belender aan een acker geheten Cloetken en een acker geheten Teijghen onder Doorn.

Ca. 1380 Ghissbert van Velpen ontfinc te rechten lene ½ hoeve in Tuijle des Domproests gericht, daer Pontiaen van den Zile miins heren man of was.

Op 1387 Di na Beloken Paesschen voor Aelbaren van den Oerde rechter van het thijnsgerecht te Doorn, Ghisebert van Velpen Ghisebrechtssoen, Johan Ghisebert ende Rutgher die Beer thijnsgenoten, compareert Henric van Aernhem x Heijlwich dragen op 1 hoeve te Tule op St Barbaragasthuijs te Utrecht.

Op 20 mei 1394 voor Willam, her van Apcouden en Duerstede, compareert Willam van den Sile Derickx scout quijt en droeg op 4 m in Nederlangbroek inde 40 Hoeven te Goijwert, strekkend wt Broeckwetering in Goijerwetering. Jfr Aernt Willams wijf van den Zile droeg op haar lijftocht aan dit goed. Over Steven van Boechout, Ghiisbert van Velpen en Johan Frambach.

Ca. 1396 aldus seijt Ghisebrecht van Velpen want hem her Jan van Zulen aenspreect dat hi raeds en doets sculdich wesen zoude dat een knaep een wiif van Amersfoert ontfoert zoude hebben etc. Hij is onschuldig. Elbert Lubbertss c.s. namen Wendelmoet mit crachten ende mit ghewelt, oerdel gevraecht Johan van Broechuzen.

Tienden te Langbroek:

  • 1396 40-1 Ghijsbert van Velpen
  • 1401 40-1 Ghijsbert van Velpen
  • 1406 50-2 Ghisbert van Velpen de Jonge; 50-3 Ghisbert van Velpen de Jonge
  • 1411 40-2 Gijsbert van Velpen Senior
  • 1412 40-2 Ghijsbert van Velpen, borgen Jan van Wijck, Jan Gijsbertss, Gerrit van Velpen; 40-3 Jan van Wijck, borgen Jan Gijsbertss, Jan Jan Gijsbertss, Gijsbert van Velpen, Gerit Gijsberts
  • 1413 50-3 Aernt van Velpen, borgen Gijsbert van Velpen, Jan van Wijck Gijsbertss, Gerit van Velpen; 50-4 Gijsbert van Velpen, borgen Jan Gijsberts, Jan van Wijck, Gerijt van Velpen
  • 1414 50-4 Ghijsbrecht van Velpen, borgen Jan van Wijck, Gerijt van Velpen, Claes van Velpen, Jan Gijsbertss; 40-1 Gerijt van Velpen, borgen Gijsbert van Velpen, Jan van Wijk, Claes van Velpen, Jan Gijsberts; 40-3 Jan van Wijk, borgen Jan Gijsberts, Gijsbert van Velpen, Claes van Velpen, Gerijt van Velpen
  • 1415 40-3 Jan van Wijck, borgen Gijsbert van Velpen siin vader, Aernt van Velpen, Gerijt van Velpen Gijsbertss

Op 17 september 1400 ontving Jan van Broechusen Florenss de goederen te Derthesen die Florens van Broechusen x Fijen sijn ouders hadden, waaronder den tiende van 5 m daer die oude Ghijsbert van Velpen op woent. Op 5 oktober 1409 Jan van Broechusen Florijss droeg op de tijende uit het goed the Rijet en de tiende uit het goed daer Gijsbert van Velpen op woent, nu op Jan van Broechusen Aerntss. Over Zweder die Bastaert en Jacob Claess. Op 3 december 1415 ontving Jan van Broechusen Aerntss een hofstede teijnden Vedelaerscamp en twee cleijne tienden, een uit het goed the Rijet en een uit Gijsberts goet van Velpen te Doern. Op 2 mei 1433 ontving Jan van Broechusen Aerntss een hofstede
te Doirn teijnden des Vedelaerscamp en twee tienden nl. uit dat goet the Riet en uit Gijsberts guet van Velpen. Over Gerijt Soudenbalch en Aernt van Everdingen.

In 1408 Wo na Meijdach is Ghiisbert van Velpen beleend met een halve hoeve aen alrehande stucken te Tuijl. Over her Melijs Uten Engh, Jan van Wiick en Bernt Uten Engh.

In 1410 droeg Ghiisbert van Velpen op een halve hoeve aen alrehande stucken in Doorn waarna beleend wordt Claes Ghijsbertssoen van Velpen, beheltelijk de lijftocht van Ghiisbert. Over heer Jan van Zulen en her Melis Uten Enghe.

In 1414 in Crast St Elisabeth is Laurens van Hamersteijn geeijgent op Gijsbert van Velpen voir 104 oude gelresche gulden en 54 hoenre van verleden pacht en koeyen en tilbaer goet.

 

Kinderen:

Ghisbrecht Ghisebrechtsz van Velpen, tijnsman (1387)

Claes Ghijsbertsz van Velpen, overleden < 14 mei 1432

Jan Ghijsbertsz van Wijc van Velpen

Gerrit Gijsbertsz van Velpen, overleden > 1446