Uittewael, Claes Jansz (-<1649)

Claes Jansz Uittewael, secretaris van Hagestein, zoon van Jan Claesz Uijttewael en Hilligen Jans van Hollant, overleden < 7 juni 1649

Gehuwd met

Jannichgen Cornelis, overleden > 24 augustus 1652

 

Bron: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) hogenda.nl, 3) Hagestein, oud rechterarchief 1649-1666. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Hagestein, oud rechterarchief 1669-1688. RHC Zuidoost Utrecht, toegangsnr. 64, inv.nr. 142, 5) Leenhoven van de Heren van Vianen 1292-1666, J.C. Kort. In: ‘Ons Voorgeslacht’, jaargang 40-43 (1985-1988).

Op 13 maart 1634 zijn Dirk Pietersz en Cornelis Keizer Adriaansz voor Nikolaas Jansz, gehuwd met Anna Pieters, beleend met een stuk land, genaamd de Maat, groot 4 morgen, in het land van Hagestein in de polder de Eng, strekkend van de Maatgraaf tot de Outenase kade. Daarna overdracht aan Nikolaas Jansz uten Waall, secretaris van Hagestein. Op 7 juni 1649 is beleend Jan Schep Cornelisz te Hagestein bij dode van Nikolaas Jansz Wttewaal, zijn schoonvader.

Op 13 februari 1636 draagt Claes Jansz Uijtewaell, secretaris van Hagesteijn, alle penningen verdiend met wagen en paarden in ’s lands dienst in 1635 vanwege een lening van f.300-0-0, over aan Joannis Manart, canonick der kercke ten Dom te Utrecht.

Op 6 januari 1651 verklaren Anthonis Gerritsz Peeck en Gerrit Adriaensz Pater schepenen alhier, dat compareren Alphert Aertsz van Helsdingen, Jacob Aertsz van Helsdingen, getrouwd. met N.N. (wettig geboorte), Melis Coenen Tucker, getr. met N.N. (wettig geboorte), Metgen Claesd Uittewaeal, getrouwd met zaliger Adriaen Aertsz van Helsdingen, voor hun zelf en voor Neeltgen Claesd Uittewael, tesamen erfgenamen voor 5/6e van Claes Jansz, gewezen secretaris alhier, transporteren aan Jan Cornelisz Schep, getrouwd met Hillichgen Claesd Uittewael wonende alhier, 5/6e van huis en hofstede en boomgaard groot ca 2 hont, gelegen binnen de Veste van Hagestein, strekk van de Heerenweg tot het land genaamd ‘de Poort’, waarvan koper de rest bezit.

Op 24 augustus 1652 Jan Cornelisz Schep, Jacob Aertsz van Helsdingen, Jan Pauwelsz en Melis Coenen Tucker voor hun zelf en nom ux (allen wettig geboorte) en voor Neeltgen Claes Uittewael jongedochter, tesamen erfgenamen voor 5/6e part van zaliger Claes Jansz in leven secretaris alhier, getrouwd met Jannichgen Cornelis en transporteren aan Alphert Aertsz van Helsdingen, getrouwd met Jannichgen Claes Uitteweael als medeerfgenamen van voornoemde zaliger Claes Jansz, getrouwd met Jannichgen Cornelis, 5/6e parten van 3 morgen in de Hogenweert, waarvan kopers 1/6e part bezitten, strekkende van Jan Baerentsz Tucker tot de Hoogelantse weg en van de zelfde weg tot de Tiendweg. Dezelfden doen vertichting tbv Melis Coenen Tucker, getrouwd met Jannichgen Claes Uittewael van een huis, hofstede en berg met een bogaard in de Veste van Hagestein, strekkende van de Heerenweg tot de landen genaamd ‘de Poort’. Jan Cornelisz Schep, Jan Pauwelsz en Melis Coenen Tucker nom ux, (allen wettig geboorte) voor hun zelf en voor Neeltgen Claes Uittewael, jongedochter, als medeerfgenamen van zaliger Claes Jansz secretaris, getrouwd met Jannichgen Cornelis in leven wonende te Hagestein, machtigen hun
zwager Alphert Aertsz van Helsdingen te compareren voor het gerecht van Tienhoven, om daar tbv Jacob Aertsz van Helsdingen, getrouwd met Belichgen Claes Uittewael te transporteren 4/6e parten van 5 morgen, waarvan koper 1/6e part competeert, in een weer groot 10 morgen op Tienhoven en waarvan de resterende 5 morgen leengoet zijn van de huize van Culemborg, strekkende uit de Gauwenesse wetering tot de opslag van de Bolgerijse …

Op 19 maart 1671 machtigen Alphert Aerts van Helsdingen & Anna Claes en Peter Peters van Meurs & Neeltje Claes, als mede-erfgenamen van Claes Jans zaliger voor zichzelf en voor de andere kinderen van Claes Jans, Gerrit Adriaens van Leent, notaris te Vianen, in de zaak tegen de erfgenamen van Jan van Bergh zaliger.

 

Uit dit huwelijk:

Hillichgen Claes Uittewael, geboren ca. 1615, overleden mei 1659 te Hagestein. Gehuwd 26 mei 1636 voor het gerecht te Hagestein met Jan Cornelisz Schep, zoon van Cornelis Willemsz Schep, overleden 1659-1666

Annichgen Claes Uittewael, geboren ca. 1618, overleden > 19 maart 1671. Gehuwd met NN. Gehuwd 23 juni 1642 voor het gerecht te Hagestein met Alphert Aertsz van Helsdingen, zoon van Aert Aelbertsz en Elisabeth Cornelis, geboren ca. 1615, overleden > 21 maart 1672

3  Metgen Claes Uittewael, geboren ca. 1621, overleden < 24 juli 1675. Gehuwd 30 augustus 1646 voor het gerecht te Hagestein met Adriaen Aertsz van Helsdingen, zoon van Aert Aelbertsz en Elisabeth Cornelis, geboren ca. 1620, overleden 1646-1651. Ondertrouwd 27 januari 1651 en gehuwd 27 februari 1651 voor het gerecht te Hagestein met Jan Pauwelsz, overleden 1672-1673

Jannichgen Claes Uittewael

Belichgen Claes Uittewael, geboren ca. 1625. Ondertrouwd 9 december 1649 en gehuwd 26 december 1649 voor het gerecht te Hagestein met Jacob Aertsz van Helsdingen, zoon van Aert Aelbertsz en Elisabeth Cornelis, geboren ca. 1625, overleden > 21 maart 1672

Neeltgen Claes Uittewael, geboren ca. 1630, overleden > 11 april 1678. Ondertrouwd 2 november 1656 en gehuwd 23 november 1656 voor het gerecht te Hagestein met Adriaen Willemsz de Vorre, overleden oktober 1666 te Hagestein (aan de pest). Ondertrouwd 13 juni 1669 en gehuwd 29 juni 1669 voor het gerecht te Hagestein met Peter Petersz van Meurs, herbergier, schepen van Hagestein (1672-1679), hoogheemraad van Hagestein, collecteur voor het gemaal van Hagestein, overleden > 21 juni 1703