Uijttewael, Jan Claesz (ca. 1570-<1649)

Jan Claesz Uijttewael, secretaris van Hagestein, geboren ca. 1570, overleden < 31 mei 1649

Gehuwd met

Hilligen Jans van Hollant, dochter van Jan Gerritsz van Hollant en Cornelia Reijers, overleden < 5 juli 1608

Gehuwd met

Stijntgen Hendricks, dochter van Hendrick Hubertsz en Aertge Pauwels Aert Tuckers, overleden > 25 juni 1652

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1596-1608. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1649-1666. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 5) Protocol van de judiciële akten van de Hoge Heerlijkheid Hagestein, 1669-1688. F.W. van Toor en C. de Leeuw, november 2020. RHC Zuidoost Utrecht, toegangsnr. 64, inv.nr. 142

Op 22 maart 1604 Jan Claesz als borg en principaal voor Goessen Pauwelsz aan Ellert van Abcaude procureur te Vianen, pandt Goessen Paauwelsz na uitwijsinge van de schepenacte, etc. Op 15 juni 1605 pandt Aellert van Abcaude Jan Claesz als borg en principaal voor Goessen Pauwelsz, voor 45 gl. Op 29 januari 1606 verklaart Goessen Pauwelsz dat Jan Claesz, secretaris alhier, etc, etc.

Op 5 juli 1608 Jan Corstensz, schout voor hem zelf, Jacob Thijmansz x Marij Cors Gerritsd (wettelijk geboorte), Cornelis Hendricksz won te Culemborg x Maertghen Jan van Hollantsd za, Jan Claesz secretaris tot Hagestein X Hilligen Jan van Hollantsd za, Cornelis Willemsz tot Hagestein voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn za broers Gerrit en Jan Willemsz en als zodanig erfgenamen geweest van hun ouders za Willem Willemsz X Elijzabeth Jan van Hollantsd za, Jan Reijersz van Hollant voor hem zelf, Peter Sijmonsz x Anthoenia Reijer van Hollantsd (wettig geboorte), Dirck Hendricksz op Waterbuessche x Aeltgen Reijer van Hollantsd (wettig geboorte) en Jannichgen Hendrick Jansd tevoren huisvrouw geweest zijnde van Frans Reijersz van Hollant za met haar tegenwoordige man Goessen Cornelisz en voogd en tevens als voogd van de kinderen verwekt door Frans Reijersz van Hollant aan voornoemde Jannnichgen Hendrick Jansd; en Jacob Cornelisz wonende tot Hagestein, die gehuwd was met Cornelija Reijer Jansd van Hollant en zich sterk makende voor hun dochterke Anna Jacobsz; oversulcks erfgenamen van za Jan van Hollant x za Cornelija Reijersd za. Vertichting van de nagelaten goederen ten behoeve van Marrichgen Gijsbertsd wde X za Gerrit Jansz van Hollant en haar kinderen. Comparanten verklaren van de uitkoop voldaan te zijn.

Op 3 juni 1652 transporteren Anthonis Jansz Uittewael, Franck Jansz Uittewael, Jan Woutersz en Gerrit Adriaensz Pater elk voor zich zelf en nom ux (elk wettelijk geboorte), voor 4/5e erfgenamen van hun vader resp schoonvader Jan Claesz Uittewael, in leven secretaris alhier, aan hun broer resp schoonbroer Pauwels Jansz Uittewael, 4/5e van 1 morgen op de Hogenweert, bov Stijntgen Hendricks weduwe van Jan Claesz en ben Alphert Aertsz van Helsdingen en waarvan koper 1/5e competeert, strekkende van de bogaard van de voornoemde Alphert Aertsz tot de Costerijen akker.
Op 25 juni 1652 verklaren Anthonis Jansz Uittewael en Paulus Jansz Uittewael won beiden alhier, schuldig te zijn aan Johan van Reijerweert schout te Oude Rijn en Heicop, getrouwd met Margrita Rolde won te Utrecht, 600 cg en stellen als pand 2 morgen op de Hoogenweert, strekkende van de hegge van de bogaard van Daniel Reijertsz tot de Costerije akker, mitsgaders nog 4 hont 20 roeden op de Hoogeweert; Paulus Jansz Uittewael stelt als pand 1 morgen op de Hoogeweert, strekkende van de bogaard van Alphert Aertsz tot de Costerijen akker.

Op 18 januari 1661 verklaart Paulus Jansz Uittewael schuldig te zijn aan Jacob Becker burger te Utrecht, getrouwd met Antonia Willemsd, 400 cg en stellen als pand huis, hofstede, getimmerte met boomgaard in de Veste van Hagestein; mede de hofstede van Heijmen Cornelisz hem comparant tesamen aangekomen van comparants moeder Stijntgen Hendricx (volgens vertichting dd 1-7-1653), strekkende van de dijk tot de stadsgracht; nog 1 morgen in de Hogenweert, strekkende van de Hogenweertse sloot tot de wagenweg. 

Op 28 september 1669 verklaren Anthonis Jans Uijttewaal en Gerrit Adriaans Pater als mede-erfgenamen van Stijntgen Hendricks, weduwe van Jan Claes, in leven secretaris van Hagestein, dat Jan Wouters alleen eigenaar is geweest van 1 ½ morgen op de Nesch. Dit land is gekomen uit de boedel van Hendrick Huijberts en via Stijntgen Hendricks (zijn
dochter) in 1652 gelegateerd aan Jan Wouters. Dit is onlangs bij decreet verkocht. Schepenen Anthonis Jans Uijttewaal en Gerrit Adriaans Pater. 

 

Uit het 1e huwelijk:

1   Claes Jansz Uittewael

Uit het 2e huwelijk:

Anthonis Jansz Uittewael, schepen van Hagestein, geboren ca. 1600, overleden 1676-1679. Gehuwd 2 november 1623 voor het gerecht te Hagestein met Neeltgen Cornelis, overleden > 20 september 1655

Hillichgen Jans Uittewael, geboren ca. 1605, overleden > 13 augustus 1656. Ondertrouwd 30 oktober 1630 en gehuwd 27 november 1630 voor het gerecht te Hagestein met Jan Woutersz de Jonge, overleden > 30 september 1665

Franck Jansz Uittewael, overleden > 11 september 1656

Jannichgen Jans Uittewael, geboren ca. 1615, overleden > 26 juni 1675. Gehuwd 18 november 1641 voor het gerecht te Hagestein met Gerrit Adriaensz Pater, schepen van Hagestein, overleden > 6 juni 1691

Pauwels Jansz Uittewael, geboren ca. 1620, overleden > 5 juli 1694. Gehuwd 30 januari 1655 voor het gerecht te Hagestein met Henrixken Stevens, geboren te Schoonrewoerd, overleden < 21 oktober 1686