Hollant, Jan Gerritsz van

Jan Gerritsz van Hollant, zoon van (?) Gerrit Claesz van Hollant en Aleid NN

Gehuwd met

Cornelia Reijers, dochter van Reijer Dirckx

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hagestein, oud-rechterlijk archief 1596-1608. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1603-1627. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), 5) razu.nl, 6) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 28 november 1537 ontvangen (? of dragen zij over) Jan Gerritsz van Hollant x Cornelia Reijer Dirckxdr een leen van 4 morgen met huis, hofstede en boomgaard in het dorp Everdingen ten westen van de weg van Everdingen naar Zijderveld, strekkend van de Gouwenesse tot de Lek beneden de scheiding tussen Culemborg en Hagestein na opdracht van de erfpacht aen Aernout van Wulven.

Op 5 juli 1608 Jan Corstensz, schout voor hem zelf, Jacob Thijmansz x Marij Cors Gerritsd (wettelijk geboorte), Cornelis Hendricksz won te Culemborg x Maertghen Jan van Hollantsd za, Jan Claesz secretaris tot Hagestein x Hilligen Jan van Hollantsd za, Cornelis Willemsz tot Hagestein voor hem zelf en zich sterk makende voor zijn za broers Gerrit en Jan Willemsz en als zodanig erfgenamen geweest van hun ouders za Willem Willemsz x Elijzabeth Jan van Hollantsd za, Jan Reijersz van Hollant voor hem zelf, Peter Sijmonsz x Anthoenia Reijer van Hollantsd (wettig geboorte), Dirck Hendricksz op Waterbuessche x Aeltgen Reijer van Hollantsd (wettig geboorte) en Jannichgen Hendrick Jansd tevoren huisvrouw geweest zijnde van Frans Reijersz van Hollant za met haar tegenwoordige man Goessen Cornelisz en voogd en tevens als voogd van de kinderen verwekt door Frans Reijersz van Hollant aan voornoemde Jannnichgen Hendrick Jansd; en Jacob Cornelisz wonende tot Hagestein, die gehuwd was met Cornelija Reijer Jansd van Hollant en zich sterk makende voor hun dochterke Anna Jacobsz; oversulcks erfgenamen van za Jan van Hollant x za Cornelija Reijersd za. Vertichting van de nagelaten goederen ten behoeve van Marrichgen Gijsbertsd wde x za Gerrit Jansz van Hollant en haar kinderen. Comparanten verklaren van de uitkoop voldaan te zijn.
Cornelis Hendricksz wonende tot Culemborg heeft een dochterke Anna verwekt bij zijn echte huisvrouw za Marrichgen Jan van Hollantsd, die overleden is en dus niet meegeloot heeft. Door tussenspreken van voornoemde Anna (overleden), compareerde tevens Marrichgen Gijsbertsd x za Gerrit Jansz van Hollant en als zulks boedelhoudster met haar oudste zoon Jan Gerritsz van Hollant, etc.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Jansz van Hollant, fabriekmeester, schepen van Everdingen, Zijderveld en Honswijk (1603), geboren 1531-1532, overleden 1603-1608. Gehuwd met Marrichgen Gijsberts, overleden > 5 juli 1608

Reijer Jansz van Hollant, overleden 1606-1608

Maertgen Jans van Hollant, overleden < 5 juli 1608. Gehuwd met Cornelis Hendricksz, overleden > 5 juli 1608

Hilligen Jans van Hollant

Elijzabeth Jans van Hollant, overleden < 5 juli 1608. Gehuwd met Willem Willemsz, overleden < 5 juli 1608