Tucker, Jan Melissen (ca, 1650-)

Jan Melissen Tucker, zoon van Melis Coenen Tucker en Jannichgen Claes Uittewael, geboren (?) ca. 1650, gedoopt 21 november 1666 RK te Vianen (get: Neeltie Hendricx) (#)

Gehuwd met

Maria Willems Buijsert, dochter van (?) Willem Harmansz Buijser en Maria van Putten, geboren ca. 1665, begraven 20 maart 1728 te Zijderveld (#)

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) onsvoorgeslacht.nl, 3) Protocol van judiciële akten van de Hoge Heerlijkheid Hagestein, 1669-1688. RHC Zuidoost Utrecht, toegangsnummer 64, inventarisnummer 142. Bewerkt door F.W. van Toor en C. de Leeuw, november 2020

Op 23 mei 1672 hebben de drossaard en het gerecht 11 personen afgevaardigd naar Amerongen, ieder voorzien van een bekwaam roer of zijdgeweer of degen om vandaar onder het commando van de schout van Hontswijk te marcheren naar Reenen en verder langs de IJssel, waaronder Jan Melis Tucker. Ieder persoon krijgt van het gerecht van Hagestein 10 stuivers boven de Statenpenningen.

Op 20 maart 1678 verklaart Gilles Hendrickxen, bode, op last van Jan Melis Tucker, inwoner van Hagestein, beslag gelegd te hebben en gedetineerd te hebben de persoon van Jan Dircksen Timmerman, wonende te Everdingen, om op hem verhalen wat hij van hem schuldig is.

 

Uit dit huwelijk:

Willem Jansen Tucker

Joanna Jans Tucker, gedoopt 21 oktober 1685 RK te Vianen (get: Cornelia Schep)

Joannes Jansz Tucker, gedoopt 8 mei 1691 RK te Vianen (get: Agnes Peters)