Thonis Reijersz, Gijsbert (ca. 1605->1668)

Gijsbert Thonis Reijersz, vrachter van ’t Nedereijnt van Westbroeck, zoon van Thonis Reijersz en Jannechen Jans, geboren ca. 1605 te Westbroek, overleden > 15 november 1668

Ondertrouwd op 24 januari 1630 en gehuwd op 5 februari 1630 te Westbroek (#) met

Grietje Claas

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 25 november 1651 bekennen Ghijsbert Thonis Reijers en Gerrit Thonis Reijers, broers, aan de weduwe Stoffel Joriaenss Quant schuldig te zijn f 158-0-0 en rente, rest van f 425-0-0, zijnde de helft van plecht f 850-0-0 op 3 morgen land in Maarsseveen, in februari 1649 door Ghijsbert Thonis Reijers verkocht aan Stoffel Joriaenss Quant. Tevens vrijwaring inzake de overige f 425-0-0 die Egbert de Boecop op het land sprekende heeft. Gerrit Thonis Reijers doet afstand van aanspraken op het land. Op 30 oktober 1652 verkopen Gijsbert Thoniss en de erven Gerrit Thoniss, zijnde de kinderen van Gijsbert Thoniss en kinderen van Henrick Albertss, 2 mergen lants achter den anderen in ’t Veenlant te Westbroeck aan Jan Janss en Tijman Gerrits. Gijsbert Thoniss is eigenaar van 1 morgen, de erven Gerrit Thoniss zijn eigenaars van de andere morgen. Tevens overdracht van de resterende huurtijd van 4 morgen land te Veenwaarts, gehuurd van het Domkapittel.

Op 29 december 1660 machtigen de onmondige kinderen van Jacob Gerritss en Cuijntgen Reijers hun voogd Gijsbert Theunis Reijerss tot transport van 3½ morgen land in het Sek van Westbroek aan en ten behoeve van Claes Willemss in Westbroek. Jacob Gerritss is in leven bakker in Westbroek, Cuijntgen Reijers is nu gehuwd met Henrick Lambertss. Op 19 oktober 1661 machtigen Reijer Gijsbertss en Claes Gijsbertss hun vader Gijsbert Thoniss voor de afgifte van 1 hond land in het Binnenweg van Westbroek aan Jacob Corneliss, met kwitantie voor ontvangst van een deel van de koopsom.

Op 5 oktober 1662 assisteert Gijsbert Teunus Reijerss zijn zoon Rijer Gijsbertss bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk met Jannegie Jans. De bruidegom brengt de helfte van ’t turflant aan. De bruid heeft voorkinderen. De akte bevat regelingen indien geen kinderen uit dit huwelijk worden nagelaten. Op 8 oktober 1662 bekent Gijsbert Thonis Reijerss, wonende te Westbroeck, aan Weijntgen Gijsberts dochter, Barbartgen Gijsberts dochter, Claes Gijsbertss zoon, Jan Gijsbertss zoon en Jannechgen Gijsberts dochter, f 50 aan ieder bij hun trouwen en f 150 aan ieder na overijden van hem en zijn vrouw, vanwege de f 200 aan zijn oudste zoon Reijer Gijsbertss meegegeven bij zijn huwelijk met Jannechen Jans, op voorwaarde van hulp bij het werk. Op 24 november 1663 treedt Gijsbert Theunis Reijerss, oom, op als voogd voor de kinderen van Henrick Lambertss en Cuijntgen Reijers. Op 16 oktober 1665 treedt Ghijsbert Thonis op als voogd van de onmondige voorkinderen van Cuijntgen Reijers.

Op 20 augustus 1668 assisteert Ghijsbert Thonis Reijerss zijn dochter Weijntgen Ghijsberts bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor haar huwelijk met Gerrit Goijertss (#). Op 15 november 1668 herroept (cassatie) Reijer Ghijsbertss de overdracht van paarden en schouwen aan Ghijsbert Thonis Reijerss, vader en vrachter te Westbroeck. Op dezelfde datum verkoopt Ghijsbert Thoniss Reijertss, vrachter van ’t Nedereijnt van Westbroeck, 4 schepen en een paard, alsmede het vrachtschip van Westbroek aan zijn zoon Johan Ghijsbertss, met belofte dat na het overlijden van zijn vader, de broers en zusters van Johan Ghijsbertss uitgekocht zullen worden mits goedkeuring van het gerecht van Westbroek.

 

Uit dit huwelijk:

Weijntje Gijsberts

Reijer Gijsbertsz. Gehuwd op 19 oktober 1662 te Westbroek met Jannigje Jans, geboren ca. 1620. Gehuwd met Marrigje Jacobs

Barbartgen Gijsberts

Claas Gijsbertsz

Jan Gijsbertsz de Vrachter, gedoopt 8 oktober 1643 te Westbroek, overleden 1690-1700. Gehuwd op 23 mei 1673 te Westbroek met Neeltje Jacobs Vlug, overleden > 13 maart 1708

Jannigje Gijsberts, gedoopt 7 juni 1646 te Westbroek. Ondertrouwd op 8 januari 1671 te Westbroek en gehuwd op 22 januari 1671 in het Anthoni Gasthuis te Utrecht met Jan Cornelisz Schaij, zoon van Cornelis Cornelisz en Aeltjen Aelberts, gedoopt 5 juni 1642 te Westbroek