Schaijck, Gerrit Goijertsz van (ca. 1620->1675)

Gerrit Goijertsz van Schaijck, zoon van Goijert Petersz van Schaijck en Dirckgen Jans, geboren ca. 1620 te Westbroek, overleden > 22 maart 1675

Gehuwd op 16 augustus 1646 te Blauwkapel met

Geertje Cornelis, overleden 1647-1649

Gehuwd op 29 april 1649 te Blauwkapel met

Lijsbeth Peters Hol, overleden 1664-1668

Gehuwd in 1668 (huwelijkse voorwaarden 20 augustus 1668) (#) met

Weijntje Gijsberts, dochter van Gijsbert Thonis Reijersz en Grietje Claas, gedoopt 4 november 1632 te Westbroek (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 1 april 1646 verkopen Dirckgen Jans, weduwe Goijert Peterss, Gijsbert Goijertss, Gerrit Goijertss, Albert Thonis Bosch gehuwd met Ichen Goijerts, Christiaen Albertss gehuwd met Elsgen Goijertss, Gerrit Thoniss gehuwd met Maeijchgen Goijerts, Willem Goijertss en Peter Goijerts, allen erfgenamen van Goijert Peterss, in een onderhandse akte porties in 3 mergen lants aan de Binnewechsdijck onder Westbroeck. Gerrit woont op 29 april 1649 in de Gagel onder Blauwkapel.

Op 16 april 1664 assisteert Gerrit Goijertss, wonende te Blaucapell, zijn schoonzus Peetertgen Peeters Holl bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden van haar huwelijk met Dirck Corneliss van Bemmell. Op 23 december 1665 verkoopt Gerrit Goijertss, wonende te Westbroeck, een erffgen langh 12 en breet 5 roeden lants aan de Overeijntse Vaert onder Westbroeck, aan zijn broer Peeter Goijertsz. Op 2 maart 1667 assisteert Gerrit Goijertss zijn zwager Willem Peterss Hol bij het osptellen van de huwelijkse voorwarden van zijn huwelijk met Henrickgen Gijsberts van Schaijck. Op 20 augustus 1668 worden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk van Gerrit Goijertss, weduwenaar van Elisabeth Peeters Holl bijgestaan door zijn broer Peeter Goijerts, met Weijntgen Ghijsberts, bijgestaan door haar vader Ghijsbert Thonis Reijerss. Allen wonen te Westbroeck (#).

Op 22 maart 1675 huurt Gerrit Goijertsen , wonende te Westbroeck, van Henrick Jacob van Tuijll van Serooskercken, comparerende int lith der ridderschappe ’s lants van Utrecht, 1 houve lants groot 20 mergen, sijnde weij-, hoij en de bouwlant, boomgaard, henneplant met huijsinge c.a. daarop staande, liggende aan de Gageldijck onder Westbroeck.

 

Uit het 1e huwelijk:

Goijert Gerritsz, gedoopt 23 mei 1647 te Blauwkapel

Uit het 2e huwelijk:

Joostjen Gerrits van Schaijck, gedoopt 4 mei 1651 te Westbroek

Peter Gerritsz, gedoopt 10 september 1654 te Westbroek, overleden 1654-1662

Dirckjen Gerrits, gedoopt 28 oktober 1655 te Westbroek

Petronella Gerrits, gedoopt 4 april 1658 te Westbroek

Goijert Gerritsz, gedoopt 1 april 1660 te Westbroek

Peter Gerritsz, gedoopt 4 mei 1662 te Westbroek

Gijsbert Gerritsz, gedoopt 26 september 1664 te Westbroek

Uit het 3e huwelijk:

Grietje Gerrits, gedoopt 5 september 1669 te Westbroek, overleden > 20 november 1710

10  (?) Lijsje Gerrits van Schaijk