Reijersz, Thonis (-1645)

Thonis Reijersz, begraven 1645 te Westbroek (#)

Gehuwd met

Jannechen Jans, begraven 2 juli 1644 te Westbroek (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 25 januari 1640 zijn Thonis Reijerssen grootvader en voogd, Gerrit Thoniss oom, Hendrick Aelbertss oom en Joris Janssen oudoom, getuigen van Merrichgen Reijers bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden voor haar huwelijk huwelijk met Gijsbert Janssen Drost.

Op 1 mei 1645 vindt de boedelbeschrijving plaats van de nagelaten boedel van Thonis Reijerss en Jannechen Jans, in leven echtelieden (#).

Op 25 november 1651 bekennen Ghijsbert Thonis Reijers en Gerrit Thonis Reijers, broers, aan de weduwe Stoffel Joriaenss Quant schuldig te zijn f 158-0-0 en rente, rest van f 425-0-0, zijnde de helft van plecht f 850-0-0 op 3 morgen land in Maarsseveen, in februari 1649 door Ghijsbert Thonis Reijers verkocht aan Stoffel Joriaenss Quant. Tevens vrijwaring inzake de overige f 425-0-0 die Egbert de Boecop op het land sprekende heeft. Gerrit Thonis Reijers doet afstand van aanspraken op het land.

Op 30 oktober 1652 verkopen Gijsbert Thoniss en de erven Gerrit Thoniss, zijnde de kinderen van Gijsbert Thoniss en kinderen van Henrick Albertss, 2 mergen lants achter den anderen in ’t Veenlant te Westbroeck aan Jan Janss en Tijman Gerrits. Gijsbert Thoniss is eigenaar van 1 morgen, de erven Gerrit Thoniss zijn eigenaars van de andere morgen. Tevens overdracht van de resterende huurtijd van 4 morgen land te Veenwaarts, gehuurd van het Domkapittel.

Op 27 oktober 1660 koopt Jannechen Thonis Reijerss weduwe van Henrick Aelbertss wonende te Westbroeck, van Govert Adrijaenss wonende in de lande van IJselsteijn, 1½ hont soo water als lant aan de Binnenwech te Westbroeck.

 

Uit dit huwelijk:

Reijer Thonisz, overleden < 25 januari 1640

2  Gijsbert Thonis Reijersz

Jannichen Thonis Reijers, overleden > 27 oktober 1660. Gehuwd met Henrick Aelbertsz, overleden < 27 oktober 1660

Gerrit Thonisz, overleden 1651-1652