Stout, Jan Pietersz (ca. 1580-<1648)

Jan Pietersz Stout, zoon van Pieter Cornelisz Stout en Ariaentge Cornelis, geboren ca. 1580, overleden < 23 maart 1648

Gehuwd met

Bastiaentje Cornelis, dochter van Cornelis Thonisz Redelijckheijt en Aertken Jans, geboren ca. 1585, overleden < 21 april 1665

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Alblasserdam. Gezinnen 1610-1699 door H. de Bruin, 3) 500e penning van de Alblasserwaard over 1627. W. van Wijngaarden. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 51 (1996), 4) 200e penning van de Alblasserwaard over 1638. W. van Wijngaarden. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 51 (1996), 5) geneaknowhow.net, 6) Regesten weeskamerarchief Alblasserdam 1611-1805, Geert Ouweneel. Regionaal Archief Dordrecht, toegang 665, inv. nrs. 1-11, 7) Verpondingen en heffingen Alblasserdam 1543-1733, Geert Ouweneel. Regionaal archief Dordrecht, toegang 3, 8) Oud rechterlijk archief Alblasserdam 1639-1811, Geert Ouweneel. Regionaal archief Dordrecht, toegang 661

In het ‘Qouyer van den duysentsten penning over de stad Dordrecht ende quartieren van dien over den jare 1626‘ is opgenomen: Jan Pietersz Stout, 1£. In het kohier van de 500e penning uit 1627 is onder Alblasserdam opgenomen: Jan Pietersz Stout, 2£. 

Op 12 december 1630 compareren Adriaentgen Cornelisdr, weduwe van wijlen Pieter Cornelissen Stout, geassisteert met Cornelis Wouterssen haar zoon en Cornelis Adriaenssen Crijcher, haar neef, ter eenre, en Jan Pietersz Stout, voor hemzelf en voogd van de nagelaten weeskinderen van Aeriaentgen Pietersdr zaliger; Jan Claessen, man en voogd van Mareke Pietersdr; Jacob Cornelissen Stout, voor hemzelf en medevoogd van zijne verdere susters en broer, minderjarig zijnde; Dirck Jacobsz, man en voogd van Berbera Cornelisdr Stout; Cornelis Pietersz Crijger en Jacob Pietersz Crijger. Alle erfgenamen, kinderen en kindskinderen van de voornoemde Pieter Cornelissen Stout zaliger. Boedelscheiding:

  • Aeriaentgen Cornelisdr (weduwe) zal hebben de gerechte helft van de huijsinge met den erve gelegen in de Kerckstraet met nog een gerechte helft van een kennipwerf, gelegen onder Alblas en nog wat grienden,
  • Jan Pietersz Stout zal hebben de huijsinge met den erve gelegen aan de Kinderdijk tegen Rijsewael, daer Pieter Cornelissen Stout in zijn leven gewoond heeft. Jan Stout voornoemd is bedeeld een mergen een hont een vierendeel hont seven schaft en sesthien voet,
  • Jan Claessen zal hebben een half hont en een vierendeel hont en een achtendeel hont vier schaft en een voet met de dijkage annex, gelegen in Blokweer in een kamp land groot elf hont, genaamd ’t Vlietland aan de westzijde van de Vliet over aande voorste wetering. En nog wat grienden.
  • Jan Pietersz Stout zal betalen aan Aeriaentgen Cornelisdr, weduwe voornoemd 800 carolus gulden. Etc.

Eveneens op 12 december 1630 een rekening door Jan Claessen over de nalatenschap van Cornelis Stout zaliger. In de rekening komen de volgende namen voor: Cornelis Wouterssen, Arij Pieterssen Stoudt, Neel Crijnen, Dirck Jacobs, Jacob Cornelissen, Herber Pietersz, de drie onmondige kinderen van wijlen Cornelis Pietersz Stout, Jan Stout, de kinderen van Pieter Cornelissen Crijger, Jan Pietersz Stout (krijgt een vierde part van de wederhelft, de weduwe kreeg de andere helft), Jan Claessen als getrout hebbende Mareke Pietersdr, de kinderen van Adriaentge Pietersdr zaliger, de kinderen van Cornelis Pietersz Stout met haer vijven, kinderen van Adriaentgen Stout: Jacob Pietersz Crijger, Berber Pieters Crijger, Sebastiaen Pietersz Crijger.
Op dito Jan Claessen, voor hemzelf en vanwegen Jan Pietersz Stout, Jacob Cornelissen Stout voor hemzelf, Dirck Pieterssen sijnen swager en zijn vordere broeders ende susters voor een vierde part, Cornelis Pietersz Crijger, Jacob Pietersz Crijger, elk voor haerselven en van wegen haere vordere broeders ende susters, mede voor een vierde part. Alle kinderen en kindskinderen en erfgenamen van zal. Pieter Cornelissen Stout. Betreft een eeuwige grondcavelinge van grienden gelegen in de avelingen in Blokweer. Via loting.

Op 25 augustus 1632 treedt Jan Pieterssen Stoudt op als oom en voogd van het nagelaten weeskind van zaliger Wouter Cornelis Tonis ende Pleuntgen Meertensdr zaliger, Maerten Wouterssen, oud ca 2 3/4 jaar.

Op 21 december 1636 competeren Jan Pietersz Stoudt als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van wijlen Neele Crijn en Cornelis Pietersz Stoudt; Jacob Cornelisz Stout en Pleun Adriaensz, elk voor zichzelf. Betreft de boedel van zaliger Dirck Jacobsz van Lekkerkerk die getrouwd was met Berbera Cornelis Stout. De weeskinderen: Anneke Cornelis Stout en Pieter Cornelisz Stout. Pieter Cornelisz Stout is een broer van Jacob Cornelisz Stout en van Anneke Cornelis voornoemd.

Op 1 november 1637 competeren Pleun Adriaensz, getrouwd geweest met Ningentge Cornelis Stout. geassisteerd met Joost Adriaensz, zijn broer, en Pieter Huijgensz, allen wonende int Elshout, ter eenre, en Jan Pietersz Stoudt, Jacob Cornelisz Stout, oud-oom en oom en elk rechte bloedvoogd van het nagelaten weeskind van de voorn. Ninge Cornelisdr, in echten geprocureert bij de voornoemde Pleun Adriaensz. Het weeskind: Pleuntge Pleunen, ca. 3 jaar. De vader zal het kind alimenteren.

In het kohier van de 200e penning uit 1638 is opgenomen: Jan Pietersz Stout 5£.

Op 23 maart 1648 competeert Bastiaentie Cornelis, weduwe van Jan Pietersz Stout, ter eenre, en Cornelis Jansz, Cornelis Tonisz, Hendrick Lenaertsz, Lenaert Jansz en Pietertie Jansdr, allen kinderen en zwagers van de voorsz. weduwe. Boedelscheiding. Namen: Adriaen Bastiaensz.
In 1648 competeert Bastijaentie Cornelisdr, weduwe van Jan Pietersz Stout, ter eenre, en Cornelis Jansz, Cornelis Tonissen, Hendrick Leendertsz, Leendert Jansz en Adriaen Crijnen, allen kinderen en zwagers van de voorsz. weduwe. Boedelscheiding.

Op 21 april 1665 verklaren Johan van Asperen, schout, Cornelis Adriaensz Teeuwen en Jan Anthonis Focker, heemraden van Alblasserdam, dat de weduwe van Jan Stout bij haar overlijden heeft nagelaten vijf kinderen of kleinkinderen en de boedel onder deze kinderen is verdeeld.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz Stout, gedoopt 1 januari 1610 te Alblasserdam (get: Wouter Corneliss, Jan Claijss, Ariantge Corneliss), overleden 1650-1659. Gehuwd op 6 augustus 1634 te Alblasserdam met Magdaleentge Leenderts, dochter van Lenaert Wouters en Maeijken Heijndricx, gedoopt 7 december 1613 te Alblasserdam, overleden > 28 juli 1658

Berber Jans Stout, gedoopt 20 december 1613 te Alblasserdam (get: Pleun Teunis, Neeltken Crijnen, Sijken Schalcken), overleden 1677 te Alblasserdam. Ondertrouw op 19 juni 1633 te Alblasserdam met Heijndrick Leendertsz, zoon van Lenaert Wouters en Maeijken Heijndricx, geboren ca. 1609, overleden > 9 juli 1651

Marijken Jans Stout, gedoopt 6 maart 1616 te Alblaserdam (get: Cornelis Pieters, Lijntien Davidts, Marijken Pieters)

Cornelis Jansz Stout, gedoopt 9 december 1618 te Alblasserdam (get: Jacob Arijens, Marijken Pleune, Tonis Cornelis), overleden 1618-1622

Cornelis Jansz Stout, gedoopt 23 januari 1622 te Alblasserdam (get: Jan Cornelis, Pietergen Meertens, Jacob Cornelis), overleden > 23 november 1659. Ondertrouwd op 13 februari 1650 te Alblasserdam met Neeltje Lenaert, dochter van Lenaert Lenaertsz en Grietgen Aerts, gedoopt 9 juni 1619 te Oud Alblas, overleden > 23 november 1659

Neeltje Jans Stout

Pietertgen Jans Stout, gedoopt 27 oktober 1629 te Alblasserdam (get: Cornelis Heijndricksen, Aeriaentgen Cornelis, Pietertgen Pieters Pijl). Ondertrouwd op 20 februari 1650 te Alblasserdam met Arijen Crijnen Bruijdegom, zoon van Crijn Arijensz en Berbera Geerits, gedoopt 21 februari 1627 te Alblasserdam