Sterck, Jan Cornelisz (-<1588)

Jan Cornelisz Sterck, zoon van Cornelis Sterck, overleden < 22 september 1588

Gehuwd met

Fijcke Cornelis, dochter van Cornelis Gerritsz en Eelke Henricks, overleden > 10 augustus 1596

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Gorcum, oud rechterlijk archief (1540-1597). Ir. A.I. Grabowsky, 3) Gorcum, oud rechterlijk archief (1541-1560). Ir. A.I. Grabowsky, 4) Gorcum, oud rechterlijk archief (1561-1574). Ir. A.I. Grabowsky, 5) Gorcum, oud rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky, 6) razu.nl, 7) NT00061_19. Nadere Toegang op inv. nr. 19 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr. 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 1 maart 1546 transporteert Adriaen Gijsbertss aan de Perck aan Jan Sterck Corneliss een dijkcaveling aan de Perck, strekkende van de achterweg tot de Perck.

Op 20 oktober 1550 transporteert Joachim Peterss aan Jan Corneliss Sterck een huis en hofstad binnen Gorinchem enz.

Op 16 oktober 1556 transporteren Wouter Andries van Dordrecht x Adriaentge Cornelisdr aan Jan Corneliss Sterck al hetgeen hem aanbestorven door dode van zijn broer Gerit Corneliss Sterk in zijn leven won te Gorinchem.
Op 9 december 1556 transporteren Jan Cornelisz Sterck voor hemzelf, Govardt Woutersz x Eelken Cornelisdr vervangende Jan Jansz hun halve broeder, Wouter Andriesz x Adriaentge Cornelisdr hun hele zuster en Jenneke Cornelisdr ook hele zus aan Geertgen Yen weduwe Gerrit Cornelisz Sterck.

Op 31 maart 1562 Jan Corneliss Sterck x Fijke Cornelisdr voor hem zelf en voor de andere broers en zusters van zijn vrouw, allen kinderen van Cornelis Geritss renuncieert de goederen hun aangecomen door dode van Cornelis Gheritss za x Fijke Cornelisdr ten behoeve van voorn Eelke (? Fijcke) Cornelisdr.

Op 22 september 1588 Claes Willemss x Sijke Jansdr za te eenre en Fijke Cornelisdr x Jan Sterck za als alleen erfgename van de voornoemde Sijke Jansdr, scheiding.

Op 10 augustus 1596 Adriaen Adriaenss Bierdrager x Gerijke Jansdr za te eenre en Cornelis Janss Sterck als bestorven wettige voogd van Heijlke Adriaensdr zijnde het kind van zijn zuster Gherijke Janss za x Aert Daemenss te andere, maken een schikking met toestemming van Fijcke Cornelisdr en Hendricksken Jansdr als bestemoeder en moeije van het weeskind.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Jansz Sterck

2  (?) Hendricksken Jans

Gherijke Jans, overleden < 10 augustust 1596. Gehuwd met Aert Daemensz, overleden 1541-1542. Gehuwd met Adriaen Adriaenss Bierdrager

4  (?) Inge Jansz Sterck. Gehuwd met Johan Aerntsz de Keijser