Gerritsz, Cornelis (-1562)

Cornelis Gerritsz, overleden 17 februari-31 maart 1562

Gehuwd met

Eelke Henricks, dochter van Henrick Hermensz en Cornelia Gijsberts, overleden > 31 maart 1562

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Gorcum, oud rechterlijk archief (1561-1574). Ir. A.I. Grabowsky, 3) Gorcum, oud rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky

Op 17 februari 1562 transporteren Cornelia Gijsbertsdr x Henrick Hermenss za met haar gekozen voogd Willem Huijghenss voor de ene helft en Peter Henricxs, Gijsbert Henricxs, Anneke Henricxdr, Marike Henricxdr, Cornelis Geritss x Eelke Henrcxdr, Grietge Henricxdr en Aentge Henricxdr allen kinderen en alleen erfgenamen van hun vader za aan Jan Damass won te Leerbroek 2 morgen op Leerbroek, strekkende van de dwarssloot van Damen land tot het Middelcoopse land toe. Als speciale zekerheid stellen zij een huis en hofstad op Leerbroek waarin de weduwe althans woont, strekkende van het Leerbroekse kerkhof af tot Gijsbert Willemss.
Op 31 maart 1562 Jan Corneliss Sterck x Fijke Cornelisdr voor hem zelf en voor de andere broers en zusters van zijn vrouw, allen kinderen van Cornelis Geritss renuncieert de goederen hun aangecomen door dode van Cornelis Gheritss za x Fijke (? Eelke) Cornelisdr ten behoeve van voorn Eelke Cornelisdr.

Op 29 maart 1593 Cornelis Dircxs x Marijcke Henricxsdr, Cornelis Willemss x Aentge Henricxdr, Herberen Jacobss x Grietge Henricxdr, Willem Cornelis Gheritszoon voor henzelf en zich sterk makende voor zijn broer Henrick Cornelis beiden kinderen van Neeltgen (Eelke) Henricxdr, en Belijke Zeger Janssdochter cum tutore Sijmon Janss als medeerfgenaam van haar halve zus Henricxke Peter Henricxdr, allen comparanten tesamen alleen erfgenamen van hun moeder Neeltge Henrick Hermanss weduwe za en van hun nicht Henricxke Peter Henricxsdr za, en transporteren aan Vranck Vranckenss x Anneke Henricxdr (ook een erfgename) hun deel een huis en hofstede te Leerbroek, strekkende van het weeskind van Jan Damen tot de halve dwarssloot van Marij Gijssen.

 

Uit dit huwelijk:

Fijcke Cornelis

Willem Cornelis Gheritsz, overleden > 29 maart 1593

Henrick Cornelisz, overleden > 29 maart 1593