Snellenbergh, Jan Otten (ca. 1597-1659)

Jan Otten van Snellenbergh, schrijnwerker (1641), kistenmaker (1628, 1643-1655), deken van het bijlhouwersgilde (1641), zoon van Oth van Snellenberch en Christina Melchiors Weijman, geboren ca. 1597 te Utrecht, begraven 5 september 1659 in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 28 april 1622 en gehuwd op 7 mei 1622 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

Catrina Jans van Kervel, geboren ca. 1600, begraven 28 maart 1670 in de Buurkerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 8 juli 1628 benoemen Johan van Snellenberch, kistemaecker, en zijn echtgenoot Trijntgen Jans van Kervel, wonende aan de Oudegrafte omtrent de Smeebrugh, de langstlevende tot voogd over de onmondige kinderen. Tevens als voogd worden genoemd Anthonis van Snellenberch, oudste broer, en Hendrick Beerntss van Casteel, schoenmaecker.

Jan van Snellenberch koopt op 9 oktober 1635 van zijn moeder ‘huijsinge en hoffstede met schuijr’ aan de westzijde van de Oudegracht ’tusschen de Smeede en Reguliersbruggen’. Het bezit is ‘beswaert met omtrent f 2000 aan verscheijde partijen’. Het ‘alinge huijsinge met achterwoning, werf, kelders, kluijsen, bodem en de boord’ verkoopt hij op 8 maart 1655 aan Abraham Jansz Mor. Het huis is dan nog belast met een plecht van f 1400 ten behoeve van het St Bartholomeus Gasthuijs en f 1030 ten behoeve van de kerken van St Geertruijd, ’t Bijlhouwersgilde (afgesloten 27 maart 1641 f 230 met 5% rente) en Mr Valentijn van Vianen, advocaat (afgesloten 30 maart 1643 f 400).

Op 22 maart 1641 verhuurt het Bijlhouwersgilde, vertegenwoordigd door de dekens Willem Jans van Rijckelt en Johan van Snellenberch, de busmeester Adriaen Janss van Isselvelt en de proefmeesters Adriaen Vermeer, Joris Fluth en Peter Hur, aan Henrick Janss Spoor een weijland bij de Vechte genaamd Ondiep en een eijndhoff en tichelwerff in Hoogland.

 

Uit dit huwelijk:

NN van Snellenberg, begraven 19 december 1623 te Utrecht

NN van Snellenberg, begraven 25 november 1624 te Utrecht

NN van Snellenberg, begraven 20 juli 1627 te Utrecht

Maria van Snellenberg, geboren ca. 1629, overleden 22 februari 1673, begraven 3 maart 1673 in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 23 september 1649 en gehuwd op 7 oktober 1649 in de Geertekerk te Utrecht met Johannes Stiepel, chirurgijn, geboren ca. 1625 te Utrecht, begraven 13 oktober 1662 in de Buurkerk te Utrecht. Ondertrouwd op 2 augustus 1663 en gehuwd op 18 augustus 1663 in het Anthonigasthuis te Utrecht (get: Carel Poth sijn broeder, Catharina van Kervel hare moeder) met Melchior Poth, meester chirurgijn, zoon van Jan Jansz van Pot en Willemijntgen Vielinghs, gedoopt 2 augustus 1637 in de Hooglandse kerk te Leiden, begraven 9 juni 1712 in de Buurkerk te Utrecht

Melsser van Snellenberg, gedoopt 19 juli 1631 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 31 augustus 1631 te Utrecht

Angenietien van Snellenberg, gedoopt 14 oktober 1632 in de Geertekerk te Utrecht, begraven 30 mei 1659 in de Buurkerk te Utrecht. Gehuwd op 15 december 1657 in het Antoni Gasthuis te Utrecht (get: Catharijne van Kervel, haer moeder) met Cornelis Ariensz van Roijen, geboren ca. 1630 te Montfoort

NN van Snellenberg, begraven 24 augustus 1635 te Utrecht

Otho van Snellenberg

NN van Snellenberg, begraven 7 oktober 1639 te Utrecht

10  NN van Snellenberg, begraven 15 augustus 1642 te Utrecht

11  NN van Snellenberg, begraven 15 augustus 1646 te Utrecht