Snellenberg, Cornelis Bastiaan van (1732-1809)

Cornelis Bastiaan van Snellenberg, zoon van Bastiaan van Snellenberg en Willemijntje Cornelis Keulhorst, gedoopt 16 maart 1732 te Westbroek (#) (get: Swaantje), begraven 19 december 1809 te Westbroek (#)

Gehuwd op 26 november 1752 te Westbroek (#) met

Lijsbeth Jans van Sporenburgh, dochter van Jan Claassen van Sporenburg en Claasje Pieters, gedoopt 17 oktober 1728 te Westbroek (get: Aaltje Teunis) (#), begraven 10 november 1809 te Westbroek (#)

 

Bronnen: 1) www.hetutrechtsarchief.nl

Lijsje wordt op 30 oktober 1752 opgenomen in een codicil als erfgenaam van haar oudoom Christiaan Jansz van Sporenburg. Zij krijgt toegewezen de ‘huijsinge met werff annex’ gelegen aan de Kerkeijndsevaart in Westbroek (#). Op 27 januari 1753 tekenen Cornelis en Lysje een kwitantie voor voldoening van dit legaat waaronder een huis in Westbroek (#).

Op 25 oktober 1755 Cornelis Snellenberg en verdere erfgenamen Claes Jans Sporenburg transporteren aan Hendrik Cremer een huijs (#). Op 25 oktober 1755 verkopen de erfgenamen van Jan Claassen van Sporenburgh en Claasje Pieters ‘sekeren huijsinge en erve staende ende glegen in dese geregte van Westbroek’ aan Hendrik Cremer voor ‘driehonderd guldens en dartig gulden’.

Cornelis tekent op 24 januari 1757 een schuldbekentenis voor een bedrag van f 56-15 ten behoeve van Cornelis van Dulken, lakenkoopman. BIj de bekentenis is een procuratie opgenomen op Gosen van Schaijk, bode te Westbroek, om bij gebreke van betaling het huis van Cornelis te verpanden (#).

 

Uit dit huwelijk:

1  Willemijntje Cornelisse (Mijntje) Snellenbergh

2  Jan Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 4 juli 1756 te Maartensdijk, overleden 23 september 1826 te Westbroek. Gehuwd op 2 maart 1783 te Westbroek met Aaltje Daniëlse Sliep, dochter van Daniël Sliep en Annetje Gijsen, gedoopt mei 1766 te Naarden, overleden 17 augustus 1828 te Westbroek

3  Pietertje Cornelis van Snellenberg, gedoopt 18 februari 1759 te Westbroek (get: Willemijntje), begraven 7 juni 1808 te Maarssen. Gehuwd op 22 juli 1781 te Tienhoven met Abraham Hendriksze Schipper, geboren 1759-1760, overleden 11 februari 1817 te Maarssen

4  Hendrik Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 28 september 1760 te Westbroek (get: Willemijntje)

5  Christiaan Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 23 mei 1762 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

6  Klaasje Cornelis van Snellenberg, gedoopt 6 januari 1765 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst), begraven 9 augustus 1798 op het St. Anthoniuskerkhof te Amsterdam. Gehuwd op 2 december 1783 te Tienhoven met Dirk Barendse Klijn, zoon van Berend Jacobse Kleijn en Willemtje Willemse van der Velde, gedoopt 23 januari 1751 te Tienhoven, begraven 24 augustus 1795 te Tienhoven

7  Johannes Cornelisz van Snellenberg, gedoopt 16 oktober 1768 te Westbroek (get: Willemijntje Keulhorst)

8  Johanna Cornelis van Snellenberg, gedoopt 1 december 1771 te Westbroek (get: Willemijntje Cramer), overleden 10 februari 1852 te Westbroek. Gehuwd op 27 februari 1791 te Westbroek met Harmen de Haan, zoon van Hendrik Jansse de Haan en Annigje Hermense Kleijn, gedoopt 22 december 1765 te Tienhoven, overleden 1800-1803. Ondertrouwd op 3 november 1803 en gehuwd op 20 november 1803 voor het gerecht te Achttienhoven en te Westbroek met Peter Juriaans Schaik, zoon van Jurrijanus Peterse Schaik en Hilletje de Graaf, gedoopt 18 oktober 1772 te Westbroek, overleden 15 februari 1842 te Westbroek