Schadick, Jan Jaspersz van (-<1688)

Jan Jaspersz van Schadick, zoon van Jasper Gerritsz van Schaijck en Metgen Teunissen, overleden < 24 september 1688

Gehuwd met

Grietje Jans, overleden < 27 augustus 1676

Ondertrouwd 27 augustus 1676 te Veenendaal en gehuwd te Bunschoten met

Meinsje Claassen. Gehuwd met Wouter Pietersen. Ondertrouwd 27 december 1674 en gehuwd 10 januari 1675 te Bunschoten met Willem Jochemsen, overleden 1675-1676

 

Bronnen: 1) oudscherpenzeel.nl, 2) geldersarchief.nl, 3) rhczuidoostutrecht.com, 4) Nadere Toegang op inv. nr 2056 uit de notariële archieven tot 1896, 1620-1895 (1930) (63). H.J. Postema, maart 2014. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64). H.J. Postema, juni 2013. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 27 mei 1655 verklaart Jan Jaspersz van Schaijck dat zijn broer Huijbert de achterstallige koopsom heeft geërfd (Proces Hof van Gelderland 5674. Civiele procesdossiers nr. 5; 07-02-1696. Schadijck, nr. E).

Op 18 juni 1655 verklaart Ceel Jansen, 60 jaar, wonende Gelders Veenendaal, t.v.v. Rijck Aelbertsz opgenomen door Melchior van Wolfswinkel dat de obligatie t.w.v. f 1500,= vernietigd is toen de oudste zoon Jan Jaspersz van Schaijck mondig was. Mede ondertekend door Sander van Wolfswinkel en Sander Cornelissen van Santen. Ook deze wordt wederom gehoord door de schout van Ede op 8 februari 1660 (Proces Hof van Gelderland 5674. Civiele procesdossiers nr. 5; 07-02-1696. Schadijck, aanhangsel C).

Op 17 juni 1656 constitueert Agnietje Hoesemans, weduwe  Jan Korsz, Willem Jansz Ebbenhorst, smid, om met Jan Jaspersz te scheiden de goederen die zij gemeen hebben.

Op 24 september 1688 Jaspar van Schadijck, wonende Veenendaal, een mede naergelaetten soon en erfgenaem van Jan Jaspersen van Schadijck x Grietje Jans, voor hem selven en voorts t recht vercregen hebbende van d’andere mede erfgenamen tot de navolgende schult contra Hendrick Wijnen x Sijchje Reijersen, neen naergelaten dochter van Reijer .. x Jantje van Bemmell, en in die qualite den boedel van den selve sijn vrouwe vader en moeder onder sich geslaegen hebbende. Hij eist betaling van 20-18-8 ter saecke van winckelwaeren. Voortgezet 22-10-1688. Op 7 oktober 1688 verklaren Hermen Fransz, man van Willemijntge van Schadijck, Hendrick van der Does, man van Metje van Schadijck ook namens Jasper van Schadijck, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jaspersz van Schadijck en zijn vrouw Geultje Jans, overhandigt te hebben aan hun zwager Jasper van Schadijck het gedeelte dat zij te vorderen hebben uit de boedel van Reijer .. en Jantge van Bemmel, gewoond hebbende in Amerongen, van geleverde waren volgens opgave van zaliger Jan van Schadijck en en zijn vrouw.

 

Uit het 1e huwelijk:

1   Willemijntje van Schadijck

Metje van Schadijck

Maria van Schadijck. Gehuwd met Hendrick van Blauwhuijsen

Jasper van Schadijck. Gehuwd met Agnietje van Braa, dochter van Cornelis van Braa en Aaltje Willems Clarenbeeck