Reins, Alcke (-1619)

Alcke Reins, zoon van (?) Reijn Alckes Sijurdsma en Folts NN, overleden 12 april 1619, begraven in Augsbuurt

Gehuwd met

(?)  Anna Lieuwes, overleden < 21 maart 1598

Gehuwd met

Aueck Jans, geboren ca. 1570, overleden > 23 juni 1620

 

Bron: 1) allefriezen.nl, 2) Bote!, Nico L. van der Woude. In: Genealogysk Jierboek 2005

Op 21 maart 1598 worden de broers Wijger en Tierck Lijues aangesteld tot curatoren over Rein en Alcke, kinderen van wijlen Anna Lijuuedr bij Alcke Reins.

Op 23 juni 1620 is Hintze Reins op verzoek van Folsck Alckes, dochter, en Lou Alckes, zoon, benoemd als curator over de vijf kinderen van wijlen Alcke Reins, vader, en Aeuck Jansdr, moeder.

Op 28 maart 1626 is in Einte Minnes genoemd in het recesboek van Kollumerland, in relatie tot de weeskinderen Albert Alckes, oud 18 jaar, Jan Alckes en Lijwe Alckes. Op 10 februari 1629 zijn Einte Minnes en Jan Alckes genoemd als curator over het kind van Alcke Sapes, vader, en wijlen Foolsck Alckedr.

Op 18 januari 1642 zijn genoemd Lieuwe Minnes, Jan Alckes en Albert Alckes, voormombers en naaste bloedverwanten, over de weeskinderen Minne Eijntes, oud 24 jaar, Aucke Eijntedr, oud 19 jaar, en hun broer en zusters. Moeder is Eets Alckesdr. Op 6 december 1648 zijn in het recesboek van het nedergerecht Kollumerland ingeschreven de weeskinderen Aeltie Eijntedr, oud 18 jaar, Itie Eijntedr en Alcke Eijntedr. Genoemd zijn Anne Fockes, curator, de rekening van Lieuwe Minnes, voormomber, Jan Alckes, voormomber, en Albert Alckes, voormomber.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  Lieuwe Alckes, geboren 1586-1587, overleden 23 september 1629, begraven te Augsbuurt

Reijn Alckes, overleden 14 juli 1621, begraven te Augsbuurt. Gehuwd met Romck Geerts, overleden 1627-1628

Foolsck Alckes, overleden < 10 februari 1629. Gehuwd met Alcke Sapes, zoon van Sape Rinties, overleden 1641-1648

Uit het 2e huwelijk:

Eetske Alckes

Jan Alckes, overleden > 6 december 1648

5  Albert Alckes, geboren 1607-1608, overleden 28 januari 1654-1655, begraven te Augsbuurt