Sijurdsma, Reijn Alckes (-1579/80)

Reijn Alckes Sijurdsma, overleden 1579-1580

Gehuwd met

Folts NN

 

Bron: 1) allefriezen.nl, 2) Bote!, Nico L. van der Woude. In: Genealogysk Jierboek 2005, 3) Alma, D. de Vries. In: Genealogysk Jierboek 1970

In 1579 voeren Offke Mellema, secretaris van Kollumerland, getrouwd met Saes Allema, te Oudwoude en Reijn (Aelckesz) Sijurdtsma, als curatoren van de weeskinderen van Sije Allema en wijlen Jesel Aelckesdr met andere kinderen van Aelcke Sijurdtsma, een proces tegen mr. Frerijck Arentsz. Erfgenaam van Jelck Meijrts, die 2 oktober 1561 testeerde.

Bij de Geestelijke Opkomsten in Kollumerland is in 1580 sprake van een “Folts Rein Alckes wedw” en een “Rein Alckes”.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Alcke Reins