Santfort, Johan van (->1618)

Johan van Santfort, raadsvriend (1572) en schepen (1578) van Nijmegen, overleden > 19 mei 1618

Gehuwd met

NN

(?) Ondertrouwd op 8 augustus 1597 en gehuwd op 14 oktober 1597 te Nijmegen met

Geertgen Bijsman

 

Bron: regionaalarchiefnijmegen.nl

Op 10 maart 1568 ‘op Goedesdach naeden Sonnendach Invocavit’ cedeert Frans van Doimick na verkoop de helft van de rente van het voorgaande nummer, waarvan de andere helft inmiddels door Johan van Doimick is afgelost, aan Johan van Santfort.

Van 7 december 1575 dateert een missive van het hof aan den rentmeester Johan van Manen, met last om alsnog te antwoorden op s’Hofs schrijven betreffende de pretensien van Johan Poirtman, Johan van Santfort, de weduwe Willem van Zutphen en Heijl Kanens.

In 1600 koopt Johan van Santfort 4 hondt lantz inne het Hessevelltt (toegevoegde brief aan verkoopakte 24 april 1562).

Op 20 augustus 1603 verschijnen voor Johan Gijsberts en Rijck Braem, schepenen van Nijmegen, Johan Goch, voor zich en Maria van Rijswick, weduwe van Gerit van Goch zijn moeder, en voor Wolter en Aeltien van Goch (in plaats van Herman van Goch) zijn broeder en zuster, en verkoopt de helft van een erfpacht van 6 Frankische schilden, uit een stuk lands in de Oeijen, een jaarrente van 2 hert. Phil. guldens, uit een huis in de Moelenstraet, met achterstand, en een jaarrente van 1 Keiz. Carol. gulden, uit de helft van een huis ook in de Moelenstraet, aan Johan van Santfort, als prov. van St. Michiel. Gegeven in den jair sestienhondert drie den twintichsten Augusti.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  (?) Conraet van Santfort

2  (?) Jan van Santfort. Gehuwd in 1600 met Grietgen van Leijden

3  (?) Pieter van Santfort. Ondertrouwd op 22 januari 1598 en gehuwd op 10 februari 1598 te Nijmegen met Aelitgen Henricks