Sandendael, Johan Andriesz van (-1674/75)

Johan Andriesz van Sandendael, overleden 1674-1675

Gehuwd met

Goutgen den Elingh, dochter van Roelof Hendriksz den Eling en Nelletje Jans Brinck, geboren ca. 1625, overleden 1661

Gehuwd met

Nelletje Willems Schade, dochter van (?) Willem Jansz Schade en Christina Louff van Waveren, overleden > 9 mei 1676

 

Bron: 1) archiefeemland.nl, 2) Familiegeld 1675 (-1724) in Eemland. Eemlandse Klapper 29. Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra

In 1647 is Goutjen Elink ingeschreven als lidmaat van de Remonstrantse kerk te Amersfoort.

Op 1 november 1649 wordt een plechte van 150 carolusguldens hoofdsom op het huis aan de Langestraat bij de Vismarkt, daar Peel Maesz, lakenkoper tegenwoordig eigenaar van is, overgedragen aan Nellitgen Willems Schade, jongedochter en haar erven.

In 1661 is Goutgen Roelofsdochter Elingh, dochter van Roeloff Henricksz Elingh, en gehuwd met Johan Olij, ingeschreven in de weeskamer.

Op 9 oktober 1663 koper Jan Olij van Sandendael voor de ene helft en Foet Schade voor de andere helft, een kamp land genaamd knoetshof buiten de Utrechtsepoort in de vrijheid. Op 8 februari 1664 is Jan Andries van Sandendael genoemd als belender.

Op 31 mei 1674 compareren Rijck Aerts van Oldenbarnevelt en Arent Van Ruitenbeecq, mombers van de kinderen van Johan Elingh saliger, zoon van Roeloff Henricks Elingh en Nellitgen Jans; Henrick van Zandendael, zoon van Goutgen Elingh, geassisteerd met zijn vader Johan van Zandendael, en Johan van Zandendael, als vader en voogd van zijn verdere kinderen van hem en zijn vrouw Goutgen Elingh saliger, voor de opening van een besloten testament van Roeloff Henricks van Elingh en Nellitgen Jans. Zij herroepen eerdere testamenten, uitgezonderd de reciproke lijftocht tussen de testateuren voor Dirck Matheus, dd. 08-05-1653. Legaten aan hun zoon Jan Roeloffs Elingh, de rechte helft van “seecker parceel lants genaemt Neckenbergh en de Swarte Camp, aan de Watersteegh, waarvan de wederhelft van Reijer Jacobs is. Welke helft gedurende hun huwelijk is aangekocht, waarvoor hun dochter Goutgen Roeloffs Elingh uit de gemene boedel 1100 carolus guldens zal genieten, waarboven nog aan haar 100 gulden en alle clederen van Nellitgen Jans. Erfgenamen: ieder voor de helft, Jan Roeloffs Elingh en hun dochter. Het huwelijksgoed dat zij resp. aan hun zoon en dochter hebben meegegeven, zal worden geimputeert in ligitimam, bij forma van institutie. Hun zoon, Jan Elingh, moet bovendien 300 gulden in de gemene boedel inbrengen, in confirmite van de specificatie van de hijlicxbrieff (= huwelijksbrief). Secluderen de Heeren Weesmeesteren uit hun boedel. Ondertekend door de erflaters op 10-05-1653 en door D. Mattheus, notaris, en toegesloten door de notaris. Beiden verklaren dat dit testament niet eerder geopend mag worden als na dode of hertrouwen van de langstlevende.

Op de uitzettingslijst familiegeld van Amersfoort uit 1675 is opgenomen ‘Weduwe van Johan van Sandendael met de kinderen tezamen, Varkenmarkt, te betalen heffing 37 guldens en 10 stuivers’.

 

Uit het 1e huwelijk:

1  (?)  Hendrik van Sandendael, olieslager, geboren 1651-1652 te Amersfoort, overleden > 3 juli 1707. Ondertrouwd op 18 oktober 1675 en gehuwd te Amsterdam met Beatrix Scheen, dochter van Thomas Scheen en Emerentia Blijenberch, geboren 1652-1653 te Amsterdam, overleden 1692-1695. Ondertrouwd op 22 november 1695 en gehuwd op 7 december 1695 voor het gerecht en RK ’t Zand te Amersfoort met Elisje Elis, overleden > 30 mei 1699

Gijsberta van Sandendael, geboren ca. 1655, begraven 9 februari 1733 te Amersfoort. Ondertrouwd op 1 mei 1676 te Amsterdam en gehuwd op 9 mei 1676 voor het gerecht van Amersfoort (get: neef Hendricus van Sandendael, moeder Nelletje Schade, weduwe Johan van Sandeldael) met Pieter van Tol, geboren 1648-1649 te Amsterdam, overleden 1689-1695

Andries van Sandendael