Riebeeck, Simon Anthonisz van (-1552/54)

Simon Anthonisz van Riebeeck, zoon van Anthonis van Riebeeck en Margriet Aert Heijnricks van Ommeren, overleden 1552-1554

Gehuwd met

Geertruijt Aerts van Schevickhoven, dochter van Aert van Schevickhoven, overleden > 4 augustus 1579

 

Bronnen: 1) Bezitters, gebruikers en omwonenden van de Hoge Steenweerd bij bet Leuterveld te Wijk bij Duurstede (1440-1700), Casper A. van Burik. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek, september 2004 38-3, 2) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 3) razu.nl, 4) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 23 september 1551 transporteert Mr Willem Buijs priester, met Anthonis Gijsbertsz zijn voogd, op Cornelis Dirckx en Peter Jansz Vos potmeijsters 10 car.gu die Sijmon van Riebeeck onder hem heeft.
In 1551 St Petersavont transporteert Sijmon Anthonisz van Riebeeck borger van Wijck bij Duurstede jrl 10 car.gu uijt sijn goederen (voor 200gu) aen heer Willem Buijs.

Op 27 september 1552 wordt een huis en hofstede “genaamt de Croen” verkocht, staandt op eene hoek van de Plaets waar Sijmon van Riebeeck noordwaarts naast gelegen is.
Op 17 november 1552 vindt de verkoop plaats van een huis en hofstede aan de oostzijde van de Oeverstraat. Het huis belast met 22 st sjaars, de kerk te Wijck 10 st en en Sijmon van Riebeeck 12 st.

Op 19 december 1554 certificeren Dirck van Oostrum schout, Heijnrick Aertsz van Schuijlenborch en Heijnrick van Bijlar dat Elsgen en Hubertgen zaliger Jan de Wits dochters verwonnen hebben op Geertruijt Sijmon van Riebeecks wedue en sijn kinderen 93 gouden car.gu c.s. tesamen 98 gu oft 6 cargu 3 st jrl wt 4 hont aende Hoochstraet streckend vandaer aen de Noorderweertsche sloot.

Op 4 augustus 1579 is Grietgen, weduwe Siemon van Riebeeck, belender aan een huis en hofstede aan de westzijde van de Plaets te Wijk bij Duurstede.

 

Uit dit huwelijk:

Willemken Sijmons van Riebeeck. Gehuwd met Jan Volckensz

Cornelis van Riebeeck