Riebeeck, Anthonis Jansz van (ca. 1475-1533/34)

Anthonis Jansz van Riebeeck, timmermeester, schepen(-burgermeester) van Wijk bij Duurstede (1513, 1517, 1519, 1521, 1525-1526, 1529-1530), gasthuismeester (1523, 1528), geboren ca. 1475, overleden 1533-1534

Gehuwd met

Marij NN, zuster van de St. Barbarabroederschap te Wijk bij Duurstede, overleden < 1515

Gehuwd < 1515 met

Willemken Henrick Willems, dochter van Henrick Willemsz en Lijsken NN, overleden 1533-1534

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_1. Nadere Toegang op inv. nr 1 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). A.A.B. van Bemmel, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_30. Nadere Toegang op inv. nr 30 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_53. Nadere Toegang op inv. nr 53 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) hogenda.nl, 8) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11, Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 9) Jan van Riebeeck. Zijn voor- en nageslacht, F. Beelaerts van Blokland e.a, Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ’s Gravenhage 1952

In het overzicht van ‘broeders ende susters die gestorven zijn in die Broederscap van Sint Barbara binnen der stadt van Wijck’ uit het begin van de 16e eeuw is vermeld: Marij Anthonis van Riebeckx huisvrouw.

Op 5 september 1495 is Willemken Henrick Willemsdr beleend met 1 morgen 1 hont op Noorderweert, na dode van haar vader Henrick Willemsz, haar voogd Reijer Jansz de Vlieger. Op 29 januari 1505 Willemken Henrick Willemsdr met 1 morgen 1 hont op Noorderweert, met Gerijt Splintersz haar voogd. Op 25 mei 1517 Anthonis Jansz voor Willemje Hendricksdr, zijn vrouw. Op 24 september 1534 Henrick Thonisz van Riebeeck na dode van Willemken zijn moeder, met lijftocht voor Anna Aert Woutersdr zijn huisvrouw.

In 1515 ‘vrijdach na Inventionis’ Roeloff Wouterss x Mechtelt, Claes Sijmonss x Fennege des voorschreven Roelofs suster, vertegen als Anthonis Janss van Riebeeck te Wijck x Willemtge van de erfenis van hun en hun huisvrouwen broeder Jan Wouterss die Smijt.

In 1516 ‘vrijdach na Inventionis’ transporteert Anthonis Jansz van Riebeeck wonend Wijck bij Duurstede x Willemtgen op Lijsbeth Jan Wouters die smijts wedue de erfenis die hem door Jan voorschreven gemaakt was na wtwijsinge van den stadtbrief.

Op 31 oktober 1517 geven Peter die Roeij richter, Aernt Woutersz  schepenburgemeester, Gerrit die Wit, Herman Jansz alias Hack, Peter Hennep, Dirck die Wit, Heinrick Botterman, Mr Joest Henrickx en David van Zulen schepenen van Wijck, aen Anthonis Jansz mede-burgemeester die laetstwerf tijmmermeijster was etc 68 Go Philips gu tegen jrl losrente van 4 Go Philips gu.

Op 10 november 1519 transporteren Anthonis Jansz x huisvrouw op Willem Henrickx de helft van een hofstede int cleijne straetien.

Ca. 1521 laten de burgemeesters van Wijck weten alle tollenaars in Holland en Zeeland dat Aernt Wouters, Anthonis Jansz, Gregoris Tijssel, Comen Joest, Henrick van Cleeff, Peter Voss, Cornelis Henrickx en Willem Henrickx tsamen onse poerters sijn en dattet merck gestelt inde tolbrief hun gewonelicken merck is.

Op 14 juni 1522 heeft Dirc Aelbertss tot Amerongen weder ingehuurd ½ hoeve van 8 m, strekkende van de Dijck tot Amerongensewetering, over Antonis Riebeck en Gerrit Henricx.

Op 5 april 1526 is Anthonis van Riebeeck beleend met 4½ hont in het kerspel Wijk, na opdracht door heer Cornelis Jansz van Jutfaes, vicaris Oudmunster, en Herman Jansz. Met lijftocht voor zijn vrouw Willemtgen Henrickxdr. Op 23 september 1534 Wijer Thonisz van Riebeeck na dode van zijn vader Anthonis. Op 2 maart 1576 Anthonis van Riebeeck bij dode van Wijer, zijn vader.

Opmetingen Lekdijk: 137:

  • 7 juli 1533: Stat van Wijck hoefslach behoert half Tonis van Riebeeck en half Jan van Noort, erfpacht van St Pieter toebehorend St Batholomeusaltaer in eenre vicarie; 16 voet x 1 roe, M zelf
  • 29 juni 1544: Stat vrsz hoefslach; Henrick van Riebeeck en Hubert van Lochorst, erf.p van St Pieter op St Bartholomeusvicarie 16v x 1r, M Jacob Ghijsbertsz
  • 29 mei 1553: geheel als 1544
  • 8 juni 1562: geheel als 1544.

In de rekening van Wouter van Wijck uit 1533-1534, tevens een lijst met clenoden van het H. Sacrament, is vermeld: Anthonis van Riebeeck x Willemke sijn huisvrouw dootschult 2 gu 8 st (NB: dit is het bedrag voor 2 personen).

Op 7 juni 1535 staan Anthonis van Riebeeckx erfgenamen te Wijck bij Duurstede genoemd als crediteuren van zaliger heer Philips van Bourgogne, in leven bisschop van Utrecht, voor het bedrag van 457 gu.

 

Uit het 1e huwelijk:

Jan Anthonisz de Riebeeck, kanunnik van het kapittel (1528, 1530)

Wijer Anthonisz van Riebeeck, schepen(-burgemeester) (1547-1548, 1554-1555, 1562, 1564-1566, 1569, 1571), kerkmeester (1558), cameraer (1567) en potmeester (1568-1569) van Wijk bij Duurstede, geboren ca. 1510, overleden 1574-1576. Gehuwd met Weijm Joost van Thienen, overleden 1536-1537. Gehuwd met Weijn Aerts van Ommeren, dochter van Aert Henrickx van Ommeren

Simon Anthonisz van Riebeeck

Uit het 2e huwelijk:

Henrick Anthonisz van Riebeeck, schepen van Wijk bij Duurstede (1540-1541, 1544, 1550, 1552-1553), overleden 1562-1563. Gehuwd met Anna Aert Wouters, Aert Woutersz van Schulenborch en Judt Hermens, overleden 1558-1559

Anthonia van Riebeeck, geboren ca. 1515, overleden 1593-1594. Gehuwd met Jan Aertsz van Schuijlenborch, kerkmeester (1558) en schepen (1562, 1569) van Wijk bij Duurstede, gasthuismeester van het St. Ewouds- en St. Elisabethsgasthuis (1578-1579), zoon van Aert Woutersz van Schulenborch en Judt Hermens, geboren ca. 1510, overleden 1591-1592