Wijse, Aert Hermansz de (ca. 1480-1539/40)

Aert Hermansz de Wijse, zoon van Herman Jacobsz de Wijse, geboren ca. 1480, overleden 1539-1540

Gehuwd met

Sophia Pelgrums van Velpen, dochter van Pelgrum Gijsbertsz van Velpen en Geertruijt NN, overleden > 17 mei 1578

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_4. Nadere Toegang op inv. nr 4 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_16. Nadere Toegang op inv. nr 16 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_30. Nadere Toegang op inv. nr 30 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811, 8) hogenda.nl, 9) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij ten Dom, 1174-1660, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010, 10) Repertorium op de lenen en tijnsen van de proosdij van Oudmunster, 1238-1661, J.C. Kort. Historische reeks Kromme-Rijngebied, deel 11. Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Houten, 2010

Op 6 juni 1501 Aernt Herman die Wijsesoen versocht na dode sijns vaders de Molencamp bij de Capelle van Darthesen strekkend metten NO-eijnde aan de Gemenewech en metten ZW-eijnde aan land toebehorend Johan van Broechuijsen Dirckx. Aert transporteert meteen aan Egbert die Wijse Hermansz zijn broer, voor wie hulde doet Wouter de Wijse, hun oom. Op 27 mei 1508 Aert de Wijse Hermansz bij dode van Egbert, zijn broer.

Op 14 maart 1506 ontvangt Aernt Hermansz de Wijse in Leersum een halve hoeve aldaar en 2 m opte Enghe die Gerrit Lambertsz had.

In het overzicht van morgengeld te Leersum uit 1511 is vermeld: Aert Herman Jacobsz hoert te betalen Derthuijsen CCXXXVIII blat.
In het overzicht van morgengeld te Darthuizen uit 1511 is vermeld: Aert Herman Jacobsz, die Molencamp ende die Goeijcamp 74 m en nog een camp after Broechuijsen; dijt gedaen int LXe blad te Leersem.

In het overzicht van huisgeld te Leersum uit 1517 is vermeld: Aert Hermansz 3 gu.

Op 16 november 1526 huurt Aert Hermansz de Wijse een halve hoeve te Leersum waarvan 2 m op de Eng en 6 m weijland.

Op 5 juli 1535 Jan van Velpen, Jonge Jan van Velpen, Aert Hermansz x Sophia, Reijer Melisz x Herman Pelgrum van Velpens dochters versus Tonis Pelgrumsz van Velpen hun broer, over hun erfenis – elk 1/5e deel van de helft van Pelgrums boedel – van Geertruijdt hun zaliger moeders wege. Genoemd Aert Henrickx van Ommeren die een huwelijkse voorwaarden-brief zegelde voor Pelgrum; hebben gevijven een stieffmoeder.

In het register van Oudschildgeld te Leersum uit 1536 is vermeld:

  • 11 a 12 m bouwland en onland samen ca 25 m geheten Schevichoven, Aert Hermansz,
  • camp van 3 m E Jacob Hermansz in Overlangbroek, B Aert Hermansz,
  • erf van 10 a 12 m E Gijsbert Rijckx te Amersfoort en Aert Hermansz elk de helft.

In 1539 is Aert Hermansz de Wijse gebruiker van 16 m in Overlangbroek strekkend uiji Goijerwetering westwerts op de dijck van Overlangbroek tot Amerongerwetering. In 1569 Anthonis Aert Herman de Wijsen soenssoen.

In de blaffert van de oudschilden der landen gelegen onder de Jurisdictie der stadt Wijck bij Duurstede uit 1540 is vermeld: Aert Hermansz wed. te Darthuijsen won. 4 mergen cleijn geland, van haarzelf.

Op 13 juli 1553 infeud. van de Molencamp voor Cornelis Aert Hermansz en usufructus van de helft van de Molencamp te Darthuizen voor Sophia Aert Hermansz wed. en de nahand van dit goed bij Cornelis voorschreven gedaan tot proffijt van zijn broeder.

Op 19 november 1562 Cornelis Aertsz van Schevichoven borger Wijck bij Duurstede x Marigen renuncieert….onafgemaakte acte / Dirck van Oestrum schout, Otto de Witt schepenburgemeijster, Gijsbert van Cleve en Dirck van Sulen van Natewisch schepenen – los blad – verteeg van goederen hem aangekomen van Aert Hermansz zijn vader en voor wat hem nog aan zal komen van dode van Fije van Vulpen Aert Hermansz’ wedue zijn moeder. Hij is dus van twee erfenissen betaald en zal alleen nog 100 car.gu hebben en beuren.
In 1562 voor Dirck van Oostrum schout, Otto de Witt schepenburgemeijster, Gijsbert van Cleve en Dirck van Sulen van Natewisch schepenen, compareert Jan van Vulpen de Jonge, Ffij Aert Hermenss mit haren gecoren voogd en mombair Jan van Vulpen, Cornelis Jacobsz, Jacob Jacobsz, Jacob Thijsz vervangende Elbert Heijnrickx en Jan Heijnrickx, Andries Reijersz, Thonis Jansz, Pieter Gerritsz en Marie Rijersdr met Peter Aertsz van Schevichoven haar voogd en transporteren op Evertgen Gijsbertsdr inwoonster van Wijck bij Duurstede de helft van een huijs en hof a/d oostsijde van de Vorderstraet tot aende stadtmuer streckende, hen aanbestorven van dode van Pelgrum van Vulpen ende Neel Heijmerickx des voorschreven Pelgrums wedue in lijftocht beseten heeft. Op 2 december 1562 Jan van Vulpen Pelgrumss den Ouden vervangende Marrigen zijn huisvrouw (bij wie hij geen geboorte en heeft) en transporteerd zijn deel en aenpart in het huijs en hof alsvoren t.b.v. Evertgen Gijsbertsdr voorschreven.

Op 19 november 1563 Willem Jacobsz te Leersum beboet tegen Sophia Aert Hermans weduwe en omgekeerd, elk 8 pont. Op 29 november 1563 Willem Jacobsz te Leersum versus Sophia Aert Hermans weduwe.

In 1565 een rekest door Sophia, weduwe van Aert Hermansz van Schevickhoven, aan het kapittel van Sint Marie te Utrecht tot verlenging van pacht van landerijen te Leersum en inzake het verwijderen van een nieuwe weg daar doorheen.

Op 14 september 1566 Anthonis Aertsz de Wijse voor hemzelf en vervangende Sophia Aert Hermans weduwe zijn moeder, ontvangen 1 hoeve.

Op 9 augustus 1569 Adriaen Aertsz de Wijs 8 pont boet tegen Sophia Aert Hermans wed.

Op 30 juni 1570 Niclaes Adriaensz de Wijse wonend Leersum, mede erfgenaam van Sophia Aert Hermans de Wijsen weduwe zijn bestemoeder, neemt huur over van land in Leersum en 2 m opte Enghe strekkend van Afterwech tot op de Berch toe, wesende deze 12 m ruijm de helft van een hoeve.

Op 17 mei 1578 gemene geerfden van Overlangbroek versus Sophia Aert Hermans weduwe, mitsgaders Claes Adriaensz als oudste zoon van zaliger Adriaen Aertsz de Wijs zijn vader. Vanouds ligt in Overlangbroek een gemene weg geheten de Suijwen strekkend oostwaerts tot Goijerwetering daer voorts teijnde aen de Goijerwetering streckende was een andere wech langes over de lande en hofstede van de gedaechde totte gemeente van Leerssem toe, welke wech de impetranten gebruijcken mit wagens omme heure goederen tUtrecht, Amersfoort en Renen te brengen etc.

Op 19 november 1582 Jan Henrickx van Schevichoven versus Anthonis van Lennep vader en voogd van Anthonis Anthonisz van Lennep zijn zoon, possesseur van een vicarie in de Capelle van Darthuijsen over 3 cargu jrl uijt het goed Schevichoven en 10 Arnhemse gu jaarlijks beloofd door Aert Hermansz de Wijse. Dit goed is heerlijk goed. Van Lennep: vicarie is gefundeerd door Dirck van Broechuijsen Aertsz die woonde te Harmelen en Schevichoven transporteerde met een camp geheten Moelencamp aan Herman de Wijs die ook de 10 Arnh gu tot last nam die de Capelle van Darthuizen eruit had. Honderd jaar terug was heer Oth van Wolfswinckel possesseur van de Capelle en toen naar de Carthuijsers buijten Utrecht gegaan. De collatie ging van de vorschreven Broechuijsen op Amelis Uijtenengh; Herman de Wijse had een broer Wouter, na dode van Herman op zoon Aert en nu uiteindelijk op Jan Henrickx van Schevichoven voorschreven.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Aert Hermansz van Schevichoven, overleden > 19 november 1562. Gehuwd met Marigen Jans, overleden < 20 februari 1592

Anthonis Aertsz de Wijse, overleden > 1569

Adriaen Aertsz van Schevichoven, overleden 1569-1570. Gehuwd met Baetgen Claes Jacobs, overleden > 24 december 1576

Geertruijt Aerts van Schevickhoven

Peter Aertsz van Schevichoven, overleden 1570-1574

Egbert Aertsz de Wijse, overleden > 3 juni 1581