Raelt, Sweer Jansz van (ca. 1590-)

Sweer Jansz van Raelt, bakker, zoon van Jan van Raelt, geboren ca. 1590

Ondertrouwd op 19 januari 1613 voor het gerecht te Amersfoort en gehuwd met

Neeltgen Splinters, dochter van Splinter Jordensz en Neeltgen Roelen, geboren ca. 1590

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 22 februari 1613 heeft Sweer Jansz van Raelt de burgerrechten van de stad Amersfoort ‘gewonnen’.

Op 16 augustus 1617 kopen Sweer Jansz en zijn vrouw Neeltgen Splinters een huis en hof op Bloemendal van Claes Francken. Compareerde Hendrick te Hart als kerkmeester van de Onze Lieve Vrouwekapel en heeft de ontvanger uit de voorz. van 9 stuivers en 4 penningen verlijt.

Op 11 december 1620 een schuldbekentenis door Henrick Jansz van Raelt, bakker, Sweer Jansz van Raalt, bakker, en Willem Rutgersz, molenaar, borgen voor Pouwels Augustijnsz, bij assignatie en overschrijving, aan Jacob Willemsz van Schoonhoven van 554 gulden, het restant van een koopsom voor een huis. In de kantlijn aantekening van de afbetaling op 20 november 1621.

Op 2 juni 1628 vermaakt Neeltgen Roelen, borgese van Amersfoort, weduwe van Splinter Jordensz, al haar bezittingen aan haar zonen Cornelis, Roeloff, Jorden en Gijsbert Splinterszn en aan haar dochter Neeltgen Splinters, huijsvrouw van Sweer Janzn, backer, en haar jongste dochter Thoentgen Splinters, of bij afsterven, hun nalatende geboorte, en aan de 2 kinderen van zaliger Henrick Splinters, haar overleden zoon, met namen Splinter en Henrick. Hen hiermede instituerende tot haar erfgenamen. Onder voorwaarden dat deze kinderen van Henrick op elkaar vererven en als zij zonder nalatende geboorte sterven, zal het vererven op de naaste in den bloede van comparantes zijde. Hun erfenis zal door hun mombers op rente worden gezet tot hun mondige jaren. Zij prelegateert nog aan voornoemde Thoentgen, haar beste heuck, beste bed met hoofdpeluw, de middelste coperen poth, het vaet-ketelken, een hangijser/rooster, tang en schup, alle stoelen, de aerde schottelen, 2 coperen hantblackertgen, een hangblacker, mits zij aan haar zuster Neeltgen 6 carolus guldens eens zal uitkeren. Zij legateert nog aan Jorden de grootste coperen poth, mits dat hij daarvoor in de gemene boedel zal inbrengen 2 gulden en 10 stuivers. Zij legateert nog aan haar 2 dochters al haar clederen, wollen, linnen.

 

Uit dit huwelijk:

Splinter Sweersz van Raelt, overleden 1652-1655. Gehuwd met Aertgen Aerts, overleden < 29 mei 1655

Jan Sweersz van Raelt

Aert Sweertsen van Raelt, bakker, overleden > 23 november 1670. Gehuwd met Heijltgen Jacobs, overleden > 19 november 1675

Elsjen Sweeren van Raelt, overleden > 12 augustus 1669. Ondertrouwd 5 mei 1647 voor het gerecht te Amersfoort en gehuwd met Willem Gijsbertsz van Dijck, beddenverkoper, geboren ca. 1620 te Geldrop, overleden > 19 december 1679