Raelt, Jan Sweersz van (ca. 1620->1679)

Jan Sweersz van Raelt, kuiper, zoon van Sweer Jansz van Raelt en Neeltgen Splinters, geboren ca. 1620, overleden > 15 augustus 1679

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 31 mei 1650 kopen Jan Sweers van Raelt, zijn vrouw en hun erven een huis en recht tot de gang op de Singel uitkomend, staande op Bloemendal. Belendend aan de ene zijde Evert Henricksz, lakenkoper en raad van deze stad, aan de andere zijde Jan Henricksz van Raelt.

Op 29 mei 1655 verkopen Jan Sweertsz van Raelt, kuiper, en Aert Sweertsz van Raelt, bakker, als mombers over de onmondige kinderen van wijlen Splinter Sweertsz van Raelt en Aertgen Aerts, burgers, aan Reijer Jansz, zijn vrouw en hun erfgenamen, een hof buiten Bloemendal met recht tot de steeg, Derde Steeg genoemd.

Op 4 juni 1657 verkopen Jan en Aert Sweersen van Raelt, mombers over de onmondige nagelaten kinderen van Splinter Sweersen van Raelt en Aertgen Aerts, in leven echtgenoten, een huis, hof en hofstede met al wat aard- en nagelvast is op Bloemendal.

Op 15 mei 1677 is Jan Sweertsz van Raelt, kuiper, genoemd als belender.

Op 15 augustus 1679 is Jan Sweerts van Raalt, cuijper, getuige bij het opstellen van een testament.

 

Uit dit huwelijk:

Sweer Jansz van Raelt. Gehuwd met Maria Meunen, dochter van Meun Hermans

Cornelia Jans van Raelt

Rijck Janz van Raelt, kuiper, overleden > 2 februari 1706. Ondertrouwd op 24 oktober 1676 en gehuwd op 7 november 1676 voor het gerecht te Amersfoort (get: vader Jan Sweertse van Raelt, vader Aert Huijbertsz van Breweert) met Maria Aerts van Breweert, dochter van Aert Huijbertsz van Breweert en Agnietje Simons de Swart

Henrick Jansz van Raelt, kuiper