Quint, Thonis

Thonis Quint, geboren ca. 1530, overleden > 28 juli 1595

Gehuwd < 10 januari 1560 met

Margriet Willems van Hardevelt, dochter van Willem van Hardevelt en Geertruijt NN, overleden 1579-1580

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 10 januari 1560 verklaart Jacoba Cornelis Bossendochter met haar momber meester Evert van Meerfelt, een rentebrief van 12 gulden ’s jaars ten laste van Goert Bosch c.s., verkocht te hebben aan meester Anthonis Quijndt en Margrijet Willem van Hardeveltsdochter, zijn vrouw.

Op 26 april 1560 lenen mr Anthonis Quijnt en zijn vrouw Margrijet, Willem van Hardevelts dochter, aan Willem van Hardevelt, weduwenaar, een bedrag met een losrente van 5 keizersgulden sjaars met als onderpand een huis, hof en hofstede waar hij tegenwoordig in woont. Op 10 oktober 1607 stilo veteri verschijnt Daem Foeijt en verklaart dat deze plecht is afgelost door Thomas ter Berch, als bezitter van de hypotheek.

Op 17 november 1564 lenen meester Anthonis Quijnt en zijn vrouw Margrijet aan Aert van Zutphen en zijn vrouw Anthonia 200 keijser gulden. Als onderpand dient hun huis en hofstede gelegen op Bloemendal. Op 24 november 1568 is aangetekend dat Aert van Sutphen en zijn vrouw aan meester Anthonis Quijnt hebben betaald en ‘den brijeff daer van wesende gecasseert’.

Op 20 juni 1571 kopen Cors Vrancken en zijn vrouw Weijmtgen een hof buiten de Triesgenspoort van Maes Thomasz en zijnvrouw Anthonia Willem van Meerdensdochter, Jan Thomasz en zijn vrouw Anthonia Berts, Jan Aerts Snijer en zijn vrouw Geertruijt, Henrich Reijersz en zijn vrouw Cornelia, de weduwe van Herbert Adriaen Thomasz met haar momber Jan Thomasz, voor haarzelf, Maes Thomasz en Jan Thomasz als naaste familie van vaderszijde en Mr. Anthonis Quijnt en Cornelis Woutersz als familie van moederszijde en als vier vierdelen van Adriaen Thomasz en de onmondige kinderen en zijn vrouw Herbert.

Op 22 januari 1572 verkopen Aert Cornelis Coenensz en zijn vrouw Aeltgen Dircksz, Aert mede voor zijn uitlandige zwager Herbert Dircksz, Wijchen Dirck Wijnaultszdochter met haar momber Cornelis Vos, Adriaen van Egmont bij gebrek aan een van de familieleden van vaderszijde en Willem Zuermont als 2 naaste familieleden van vaders kant, Henrick Thonisz Quint en mr. Anthonis Quint, als naaste familie van moederszijde, vertegenwoordigd de familieleden van Jan Dircsz en Rijckgen en Weijmptgen, dochters, samen kinderen van Dirck Wijnant en zijn vrouw Margriet, een huis aan de Campervijpoort aan Joest Harmansz en zijn vrouw Jannitgen. En voorschreven Adriaen van Egmont, burgemeester, en Willem van Zuermont, als naaste vrunden van vaderswegen en Roelof Jans van Wijckersloot en als naaste familie van moederszijde en representerende de vier vierdelen van Jacopgen Wijnault Dircxzdochter. Verkoop op advies van de weesmeester.

Op 14 april 1576 verkopen Ammel Ghijsbertsz van Schaijck en zijn vrouw Gerberich Willem van Hardeveltsdochter de helft van een huis, hof en hofstede in de Muurhuizen in de Campvijpoort aan Cornelis Reijersz en zijn vrouw Margriet. Op last van 100 gulden aan de erfgenamen van Mr. Anthonis Quint en zijn vrouw Margriet.

In 1579-1580 vindt de inschrijving plaats in de weeskamer te Amersfoort van Margariet Hardevelt. Genoemd zijn Anthonis Quint en hun zoon Anthonis Anthonis Quint.

In 1582 wordt een geschil tussen Dominius ten Berger en Anthonis Quint beslecht.

Op 8 juli 1585 besluit het stadsbestuur van Amersfoort om op het verzoek van Anthonis Quint in te gaan en genade voor recht te laten gelden mits hij zich niet met beheer van zijn goederen inlaat.

Op 31 januari 1585 zijn in het burgerweeshuis opgenomen Grijetgen Willems, out 6 jaeren, Wijn Willemsz, out 9 jaer, en Evert Willemsz, out 7 jaeren, kinderen van Willem Jansz en Marritgen Thonis, ‘is ontfangen soo haer olders burgers waren ende sij geheel arm was, mede door bede van Brant Thonisz Quint ende Heijnrick, sijn broeder, als wesende haer oemen van moeders sijde. Op 13 maart 1586 is in het burgerweeshuis opgenomen Brinck Willemsz, zoon van Willem Jansz ende Marritgen Thonis, wesende de jonxte broeder van Wijn, Willem ende Grijetgen, present beijde die omen mit haer huijsfrouwen als Brant Thonisz ende Hendrick Tonisz, mede present Elijsabeth Jochem Aertsz, nagelaten weduwe, ende des is d’ leste die bij de eerste ende oude weesvaders ingecoomen is, ende sijn daerna weesvader van den gereformeerde religie daer inne gestelt ende de voorgaende regenten sijn verlaeten oft hebben haer van selffs des dijenstes onslegen, uuijtgenomen Helmich Helmichs die daer na noch lange jaeren mede gedijent heeft.

Op 23 maart 1591 een betaalopdracht ten behoeve van de kinderen van Anthonis Quint.
Op 26 april 1591 een betaalopdracht uit de gelden van de kinderen van Anthonis Quint van dertien gulden elf stuivers aan Wouter van Bijler.

Op 28 juli 1595 is Thonis Quint belender van een hofje buiten de Kamppoort.

 

Uit dit huwelijk:

Anthonis Anthonisz Quijnt, weerdt in den Haeck. Gehuwd met Dorothea NN

Brant Thonisz

Henrick Thonisz, overleden > 26 april 1617

Marritgen Thonis. Gehuwd ca. 1575 met Willem Jansz

Steven Thonisz Quint